Cena cukru spada

Download PDF

Spada cena cukru na krajowym rynku. Na światowych rynkach ceny cukru utrzymują się także na niskim poziomie. Co jest tego przyczyną? Czy spadek cen cukru na krajowym rynku utrzyma się w najbliższych miesiącach? Dla agroFakt mówią eksperci. 

cena cukru

Cena detaliczna cukru w Polsce w 2017 r.

fot. Ewa Ploplis

Na krajowym rynku spadają ceny cukru. Decyduje o tym relatywnie niska cena cukru białego na świecie oraz duża produkcja w kampanii 2017/2018 – mówi dr Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej PIB (IERiGŻ).

Jak kształtowała się cena cukru u producentów w 2017 r.?

W całym  2017 r. cenyc ukru u producentów ustawicznie spadały z miesiąca na miesiąc. Taką tendencję wykazywały ceny zarówno cukru paczkowanego – konfekcjonowanego jak i workowanego, sprzedawanego na rynku krajowym – mówi mgr Małgorzata Kowalska, dyrektor Departamentu Produkcji w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS).

Z analiz GUS wynika, że w grudniu 2017 r. cena cukru paczkowanego, kształtująca się na poziomie 1,68 zł/kg, była niższa od ceny styczniowej wynoszącej 2,79 zł/kg, tj. aż o 1,11 zł/kg. Największe skoki cenowe raportowali producenci cukru w październiku – spadek o 29 gr/kg oraz w lipcu – o 28 gr/kg.

Co wpłynęło na ceny cukru w 2017 r.?

GUS o cenach cukru

mgr Małgorzata Kowalska, dyrektor Departamentu Produkcji w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS).

fot. mat. GUS

Wpływ na to miał fakt zniesienia od 1 października 2017 r. przez Parlament Europejski i Radę Unii, kwot produkcyjnych w sektorze cukru – mówi dyrektor M. Kowalska z GUS. Dodaje, że średnia roczna cena cukru paczkowanego w 2017 r. wyniosła 2,32 zł/ kg i była niższa w  porównaniu z 2016 r. o 10,8%, kiedy wynosiła 2,60 zł/kg. W tym czasie cena cukru workowanego wyniosła 2,33 zł/kg i była niższa o 1,7 % niż przed rokiem, kiedy kształtowała się na poziomie 2,37 zł/kg.

 Jak kształtowała się detaliczna cena cukru w 2017 r.?

W 2017 r. detaliczne ceny cukru wzrosły w porównaniu z rokiem poprzednim o 5,5% – wynika z zdanych GUS.

Był to znacznie niższy wzrost cen od obserwowanego w 2016 r. kiedy cena cukru wzrosła o 26.9% – mówi Ewa Adach-Stankiewicz dyrektor Departamentu Handlu i Usług GUS.

Z analiz GUS wynika, że w 2017 r. średnia cena cukru białego za 1 kg. w detalu wyniosła 3,04 zł . W 2016 r. taka cena cukru kształtowała się na poziomie 2,87 zł.

ceny detaliczne cukru

Ewa Adach-Stankiewicz dyrektor Departamentu Handlu i Usług GUS.

fot. mat. GUS

Warto zauważyć, że w dwóch poprzednich latach obserwowano znaczący spadek detalicznych cen tego produktu. Odpowiednio o 28,8% w 2014 r. oraz 9,0% w 2015 r. – komentuje dyrektor Adach-Stankiewicz z GUS.

W 2017 r. w skali roku obserwowano wzrost detalicznych cen cukru w miesiącach od stycznia do sierpnia. Dynamika cen w tym czasie stopniowo słabła. Największe dynamiki notowano w miesiącach styczniu o 26,8% i lutym o 21,6% – wynika z danych GUS.

Od września do grudnia 2017 r. obserwowano natomiast stopniowy spadek cen cukru w detalu w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. W grudniu 2017 r. spadek ten wyniósł 17,7% – analizuje dyrektor Adach-Stankiewicz.

Dlaczego cena cukru w workach jest wyższa niż cena cukru konfekcjonowanego?

W grudniu 2017 r. ceny zbytu cukru w workach spadły o 5% do 1,71 zł/kg. Ceny te były o 33% niższe niż przed rokiem. W grudniu ub.r. cena cukru paczkowanego w zbycie spadła w porównaniu z listopadem ub. r.  o 0,1% do poziomu 1,68 zł/kg i były aż 39% niższe niż przed rokiem – wynika z danych IERiGŻ.

Prognoza ceny cukru

dr Piotr Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarski Żywnościowej PIB (IERiGŻ).

fot. Ewa Ploplis

Ceny cukru workowanego są wyższe od cen cukru konfekcjonowanego, gdyż przemysł spożywczy zgłasza większy popyt niż gospodarstwa domowe. Średnia cena zbytu cukru workowanego w 2017 r. wyniosła 2,33 zł/kg i była o 2% niższa niż przed rokiem. Cena cukru paczkowanego kształtowała się na poziomie 2,32 zł/kg i była o 11% niższa niż przed rokiem – mówi dr Piotr Szajner z IERiGŻ.

Ceny cukru workowanego są nieznacznie wyższe od cen cukru paczkowanego. Wynika to z faktu, że w przypadku cukru workowanego większość podpisywanych kontraktów to kontrakty roczne. Natomiast cukier paczkowany sprzedawany jest w ramach kontraktów tygodniowych. Ponadto, przemysł spożywczy zgłaszał większy popyt (na cukier workowany) niż klienci indywidualni (na cukier paczkowany) – mówi dyrektor Kowalska z GUS. Dodaje, że ceny raportowane przez producentów cukru w I półroczu 2017 r. były wprawdzie wyższe w porównaniu do I półrocza 2016 r. zarówno cukru paczkowanego o 8,9% jak i workowanego o 14,1%, ale w II półroczu ceny spadły aż o 28,5% w przypadku cukru paczkowanego i 16,2% w przypadku cukru workowanego.

Jak kształtuje się detaliczna cena cukru w 2018 r.?

ceny cukru poczakowanego

Ceny cukru paczkowanego u producentów w Polsce w latach 2017-2018

fot. Ewa Ploplis

W styczniu 2018 r. obserwowaliśmy dalszy spadek cen cukru w stosunku do ceny z grudnia 2017 r. Cena cukru paczkowanego zmniejszyła się o kolejne 6 gr/kg. Cena cukru workowanego zmalała o 3 gr/kg. W porównaniu do stycznia 2017 r. ceny cukru paczkowanego były niższe aż o 41,9%, a workowanego – o 35,6% – mówi dyrektor M. Kowalska z GUS.

Spadek cen cukru w detalu w skali roku utrzymał się w pierwszych miesiącach 2018 r. W styczniu o 20,8%, a w lutym o 28,1% – analizuje E. Adach-Stankiewicz z GUS.

Dlaczego spada cena cukru na krajowym rynku?

Relatywnie niewielki spadek cen cukru jest wynikiem wysokich jego cen w pierwszym półroczu 2017 r. Średnia cena detaliczna w grudniu 2017 r. wyniosła 2,62 zł/kg i była o 5,1% niższa niż przed miesiącem oraz o 17,4% niższa niż w grudniu 2016 r. Średnia detaliczna cena cukru w 2017 r. wyniosła 3,04 zł/kg i była o 5,9% wyższa niż przed rokiem. Zdecydowały o tym wysokie ceny w pierwszej połowie roku – mówi dr P. Szajner z IERiGŻ.

Jak kształtuje się cena cukru na światowych rynkach?

Ceny cukru w UE

Ceny cukru w handlu zagraniczny – import z UE-28 w 2017 r.

fot. Ewa Ploplis

Światowe ceny cukru utrzymują się na niskim poziomie – mówi dr P. Szajner z IERiGŻ. Zwraca uwagę, że według danych ERS USDA i International Sugar Organisation w pierwszym kwartale 2018 r. ceny cukru białego wyniosły 350-370 dolarów/t. Cena cukru surowego kształtowała się na poziomie 295-308 dol./t.

Indeks światowych cen cukru FAO w lutym br. wyniósł 193,0 pkt., wobec 199,9 pkt. przed miesiącem oraz 287,9 pkt. w lutym 2017 r. Powodem niskich cen na rynku międzynarodowym jest duża podaż cukru – analizuje dr P. Szajner z IERiGŻ.

Jaka jest cena cukru na europejskim rynku?

Ceny cukru workowanego

Ceny cukru workowanego u producentów w latach 2018-2018

fot. Ewa Ploplis

W związku ze zniesieniem, od 1 października 2017 r., limitu kwot produkcji cukru w Unii Europejskiej jego produkcja we Wspólnocie zwiększyła się. W połączeniu z większą produkcją w innych, głównych obszarach upraw, wpływa to na dużą podaż cukru na świecie. W konsekwencji ceny cukru na rynku światowym utrzymują się na relatywnie niskim poziomie, co przekłada się na sytuację na rynku krajowym – mówi Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas.

Jaka może być cena cukru na krajowym rynku w najbliższym czasie?

Ceny cukru na giełdzie

Ceny cukru surowego na giełdzie w Nowym Jorku

fot. Ewa Ploplis

W styczniu 2018 r. średnie cena cukru konfekcjonowanego w zbycie w Polsce wyniosła 1499 zł/t. Oznacza to, że była o 41% niższa niż przed rokiem. Niższe ceny zbytu cukru znajdują swoje odzwierciedlenie na półkach sklepowych. W marcu 2018 r. ceny detaliczne mogą być o ok. 1/3 niższe niż przed rokiem – prognozuje P. Wyrzykowski z BGŻ BNP Paribas.

Dynamika cen cukru na rynku krajowym w 2018 r., po zniesieniu ograniczeń produkcji cukru w UE, jest uzależniona od sytuacji popytowo-podażowej na rynku cukru i buraków cukrowych, gry rynkowej i konkurencji z koncernami UE i dostawcami tańszego cukru trzcinowego spoza Unii. Stąd też trudno prognozować jak będą kształtować się ceny tego produktu w 2018 r. – podsumowuje dyrektor M. Kowalska z GUS.

cena cukru_import UE28
9
cena cukru_import UE28 cena cukru_import kraje trzecie wykres 4 cena cukru_eksport kraje trzecie cena cukru workowany wykres 2 cena cukru paczkowanego wykres6

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o