Choroba nowin: jakie są objawy?

Choroba nowin to nieinfekcyjne zakażenie roślin zbożowych. Choroba ta występuje wtedy, gdy w glebie są niedobory miedzi. W największym stopniu narażone są na nią rośliny uprawiane na glebach lekkich o niedostatecznym uwilgotnieniu lub też na glebach torfowych bogatych w materię organiczną.

Choroba nowin jest niebezpieczna dla roślin uprawnych. Najczęściej występuje ona w uprawie owsa. Również pojawia się na roślinach, które są uprawiane na stanowiskach po trwałych użytkach zielonych, odłogach bądź nieużytkach. Także na glebach wapiennych bądź systematycznie wapniowanych znajduje się bardzo mało przyswajalnej dla roślin uprawnych miedzi. Infekcja ta znacząco osłabia wzrost roślin a także może prowadzić do ich zamierania.

Choroba nowin, występowanie i objawy

choroba nowin

Choroba najczęściej występuje w uprawie owsa. (fot. AgroFoto.pl, użytkownik: patrykb2736)

Największe ryzyko wystąpienia choroby nowin to okres maja i czerwca. Wtedy, bowiem widoczne są pierwsze niedobory miedzi w glebie. Charakterystycznym tego objawem są bielejące końcówki liści, które stopniowo stają się cieńsze, po czym ulegają zwinięciu. Następnie zmieniają barwę na złotą lub brunatną i zamierają. Pierwsze objawy są widoczne u roślin młodych. Spowodowane jest to tym, że miedź w roślinie nie jest mobilna. Niedobór tego pierwiastka jest szczególnie niebezpieczny wtedy, gdy pojawi się na liściach flagowych oraz podflagowych, ponieważ to one zwykle odpowiadają za wypełnienie ziarniaków.

Następnym objawem dalszego niedoboru miedzi jest bielenie kłosków. Ziarniaki w nich zawarte są znacznie mniejsze a także słabiej wypełnione. Rośliny, które rozwijają się w takich warunkach deficytu tego składnika są bardziej podatne na wyleganie.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej choroby, rolnik powinien odpowiednio nawozić glebę. Zalecane jest stosowanie nawozu przedsiewnie siarczanem miedzi bądź też dolistnie 1% roztworem siarczanu miedzi.

Przeczytaj również:

  1. Owies: doskonałe zboże do ekologicznej uprawy
  2. Owies: niektórzy są za, inni są przeciw

Rzepak kwitnie

Niedobór wody na niektórych plantacjach sprawił, że rzepak zatrzymał się w rozwoju. Uważać musimy też na słodyszka.

6 maja 2019

Siew soi stał się opłacalny

Soja była w Polsce do niedawna egzotyczną uprawą. Dziś jej areał przekracza już 16 tys. hektarów.

16 maja 2019

Po co obserwować krowy?

Rozpoznawanie naturalnych odruchów i rytuałów zwierząt może być pomocne we wczesnym wykryciu choroby. Dowiedz się więcej!

18 maja 2019