Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie w KRUS?

Posiadasz gospodarstwo rolne o powierzchni 1 hektara bądź mniejsze i chciałbyś ubezpieczyć się w KRUS? Istnieje taka opcja – możesz zawrzeć dobrowolne ubezpieczenie w KRUS, czyli na wniosek. Jak to zrobić i dlaczego warto?

tym artykule pisaliśmy o obowiązku zawarcia ubezpieczenia społecznego. Podstawowym warunkiem jest posiadanie gospodarstwa powyżej 1 hektara. A co zrobić, gdy nasza ziemia nie ma wymaganej powierzchni? Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2015 roku takich gospodarstw było 27 621, co stanowi 2% gruntów. Nie jest to, co prawda dużo, ale w tym na pewno znajdą się osoby, które chciałyby być ubezpieczone w KRUS.

dobrowolne ubezpieczenie w KRUS

Gospodarstwa rolne według grup obszarowych użytków rolnych w 2015 roku.

Dla kogo dobrowolne ubezpieczenie w KRUS?

Ubezpieczenie skierowane jest do tych osób, które utrzymują się z działalności rolniczej, a nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Dotyczy to też współmałżonków oraz domowników tych osób. Zawrzeć ubezpieczenie na wniosek może również rolnik, który przeznaczył grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa na zalesienie. Warunkiem jest niepodleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu ani nieposiadanie ustalonego prawa do świadczenia emerytalnego bądź renty.

Dobrowolne ubezpieczenie w KRUS można zawrzeć w dwóch wariantach – w zakresie ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego lub w kompleksowym zakresie, który obejmuje też ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Co ważne w tego typu ubezpieczeniach społecznych – rolnik może podlegać wyłącznie ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu, macierzyńskiemu, ale nie może podlegać wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Ubezpieczenia na wniosek nie może zawrzeć osoba, u której orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Składki emerytalne a opieka nad niepełnosprawnym

Dobrowolne ubezpieczenie w KRUS można zawrzeć na wypadek m.in. choroby i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenie w zakresie ograniczonym

W zależności od zakresu ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego różny jest wymiar składki na to ubezpieczenie – mówi pani Anna Klemińska, wicedyrektor Biura Ubezpieczeń KRUS. – Za osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w ograniczonym zakresie składka jest naliczana w wysokości odpowiadającej 1/3 pełnej miesięcznej składki na to ubezpieczenie.

Ubezpieczenie w zakresie ograniczonym oznacza prawo do jednorazowego odszkodowania za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, a także za chorobę zawodową (rolniczą) i śmierć w skutek wypadku przy pracy rolniczej. Do takiego dobrowolnego ubezpieczenia w KRUS mają prawo także osoby ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz osoby posiadające ustalone prawo do emerytury, renty i innych świadczeń (np. zasiłek chorobowy).

Ubezpieczenie emerytalno – rentowe

Ubezpieczenie w zakresie ograniczonym oznacza prawo do jednorazowego odszkodowania za stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu

Mogą o nie starać się m.in. osoby pobierające rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy (renta okresowa). Drugą grupą upoważnionych są osoby, które podlegają ubezpieczeniu jako rolnik, przestały prowadzić działalność rolniczą i nie mają prawa do emerytury lub renty. Warunkiem jest możliwość udowodnienia co najmniej 12 lat i 6 miesięcy ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Jak zgłosić chęć dobrowolnego ubezpieczenia w KRUS?

Aby zgłosić się do objęcia ubezpieczeniem trzeba wyrazić wolę, określić zakres i datę objęcia ubezpieczeniem. Należy złożyć wnioski „Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników” oraz „Wniosek o objęcie ubezpieczeniem społecznym rolników” w oddziale KRUS. Oba dostępne są na stronie Kasy. Przy zgłoszeniu wskazane jest okazanie oryginałów dokumentów, m.in.:

  • zaświadczenia określającego powierzchnię posiadanego gospodarstwa,
  • aktu notarialnego poświadczającego posiadanie,
  • odpisu aktu małżeństwa w przypadku chęci zgłoszenia małżonka,

Liczba ubezpieczonych spada

Z roku na rok spada liczba osób ubezpieczających się dobrowolnie. W 2012 roku 141 803 osoby podlegały równocześnie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu – a w ubiegłym roku 138 947.

Rodzaj ubezpieczenia 2012 2013 2014 2015 2016 I półrocze 2017
jednoczesne ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie 141803 140790 139501 139649 138947 137114
wyłącznie ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie 18573 17553 16616 15498 14203 13623

Dane pochodzą z Biura Ubezpieczeń KRUS.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.1 / 5. Liczba głosów 39

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Konferencja dla Hodowców Bydła i Producentów MlekaPrzeczytaj Sprawdź terminy

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Komentarze
  1. Avatar ewqef pisze:

    NIE PRAWDA. Ubezpieczeniem w zakresie ograniczonym może być objęta tylko osoba która podlega ubezpieczeniu w ZUS na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, lub mająca już prawo do emerytury lub renty.