Dotacje przedmiotowe na choroby kwarantannowe

Download PDF

Dotacje przedmiotowe z PIORIN-u mogą otrzymać rolnicy w przypadku wykrycia agrofagów kwarantannowych w gospodarstwie. Dotyczy to np. bakteriozy pierścieniowej ziemniaka lub wirusa wrzecionowatości bulw ziemniaka. Pomoc w ramach dotacji w tym przypadku finansuje budżet państwa.

Pomoc finansowa na pokrycie strat i kosztów zabiegu z użyciem ŚOR

Dotacje przedmiotowe z PIORIN-u skierowano do gospodarstw, w których wykryto agrofagi kwarantannowe. Dzięki temu możliwe jest ubieganie się o pomoc finansową z budżetu państwa na pokrycie:

  • strat wynikających z wystąpieniem bakterii Clavibacter sepedonicus (sprawca choroby – bakteriozy pierścieniowej ziemniaka), lub bakterii Ralstonia solanacearum (sprawca choroby – śluzaka). Dotacje można otrzymać również w przypadku pojawienia się wirusa wrzecionowatości bulw ziemniaka (PSTVd). W obydwu przypadkach dotyczy do ziemniaków przeznaczonych na sadzeniaki
  • kosztów zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin, bądź kosztów odkażania przedmiotów lub miejsc, jeśli agrofagi kwarantannowe pojawią się, lub będzie istniało takie podejrzenie

Wsparcie finansowe przyznaje się na podstawie Rozporządzenia MRiRW, w którym ustalono wysokość stawki dotacji przedmiotowej dla różnych podmiotów.

Dotacje przedmiotowe z PIORIN-u – gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o udzielenie i wypłacenie dotacji składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora. Warto również pamiętać, że dotacje przedmiotowe otrzyma producent rolny, który spełnia kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Ostateczną kwotę dotacji wylicza się biorąc pod uwagę ceny targowiskowe, które są dostępne na stronie GUS. Kwota dotacji bywa zróżnicowana na przestrzeni lat, ze względu na ilość i wartość złożonych wniosków.

Ważne dotacje, aby zrekompensować poniesione straty

Jak podkreśla Główny Inspektor Andrzej Chodkowski dotacje są ważnym mechanizmem finansowym, rekompensującym rolnikom straty wynikające z wystąpienia agrofagów kwarantannowych.

Więcej informacji na temat dotacji przedmiotowych można znaleźć na stronie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
O bakteriozie pierścieniowej ziemniaka – chorobie kwarantannowej pisaliśmy natomiast w artykule Bakterioza pierścieniowa: co to jest?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 3

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o