Kiedy ruszy restrukturyzacja małych gospodarstw?

Download PDF

Kiedy ruszy restrukturyzacja małych gospodarstw? Pierwszy nabór na operacje typu ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw” w 2021 rozpocznie się jeszcze w marcu. O tym fakcie poinformowała ARiMR przypominając jednocześnie warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać dotacje np. na inwestycje w środki trwałe.

Przypomnijmy, że pomoc finansowa na operacje typu ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw” 2021 przyznaje się ze środków PROW 2014-2020. Jak podano w ogłoszeniu prezesa ARiMR nabór wniosków rozpocznie się 31 marca i potrwa do 29 maja br.

Kiedy ruszy restrukturyzacja małych gospodarstw?

Pierwszy nabór na operacje typu ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw” w 2021 rozpocznie się jeszcze w marcu. O tym fakcie poinformowała ARiMR przypominając jednocześnie warunki jakie należy spełnić, aby otrzymać dotacje np. na inwestycje w środki trwałe.

Restrukturyzacja małych gospodarstw dla kogo?

Pomoc finansową w ramach programu restrukturyzacja małych gospodarstw 20201 otrzyma rolnik, który spełnia następujące warunki:

  • jest posiadaczem samoistnym bądź zależnym gospodarstwa rolnego według art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; Gospodarstwo to obejmuje min. 1 ha gruntów ornych, łąk, pastwisk, sadów itp., a jego wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 13 tys. euro,
  • jest obywatelem państwa członkowskiego w UE,
  • jest pełnoletni w dniu składania wniosku.

Ponadto, jednym z warunków jest nie korzystanie z programów taki jak np. ,,Modernizacja gospodarstw rolnych”, ,,Premie dla młodych rolników”, czy ,,Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Rolnik, który chce otrzymać dotacje w ramach ,,Restrukturyzacja małych gospodarstw” w 2021 musi również złożyć biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa, a także musi prowadzić gospodarstwo w celach zarobkowych i na własny rachunek.

Wysokość pomocy i warunki w programie

Pomoc finansowa w programie restrukturyzacja małych gospodarstw 2021 przyznawana jest w dwóch ratach. Środki finansowe przeznaczone są na inwestycje i szkolenia. Maksymalna kwota dofinansowania w tym przypadku wynosi 60 tys. zł. ARiMR przyznaje kwotę wsparcia w dwóch ratach w następujący sposób:

  • I rata – stanowi 80 proc. całkowitej kwoty pomocy (jednak nie więcej niż 48 tys. zł),
  • II rata – wynosi 20 proc. kwoty (ale nie więcej niż 12 tys.zł).

Czytaj dalej artykuł „Kiedy ruszy restrukturyzacja małych gospodarstw” i dowiedz się na co przyznawana jest premia.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o