Nowoczesna zapowiada konsultacje eksperckie

Na 26 stycznia klub poselski Ryszarda Petru zapowiada konsultacje eksperckie: „Nowoczesna polityka rolno-przemysłowa. Jak rozwijać i zwiększać konkurencyjność rolnictwa i przetwórstwa rolnego”.

Konsultacje będą dotyczyć propozycji zmian, sprzyjających zwiększaniu konkurencyjności rolnictwa i sektora przetwórstwa, ułatwianiu transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, poprawie konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych, a także poprawie efektywności organizacji łańcucha żywnościowego.

Do udziału zaproszeni zostali eksperci, przedsiębiorcy rolni, przedstawiciele organizacji zrzeszających firmy z sektora rolno – spożywczego oraz instytucji wdrażających programy rozwojowe w sektorze rolnym i rolno–spożywczym.

Paweł Rabiej, członek zarządu oraz koordynator konsultacji społecznych i prac programowych, przypomina: – Rolnictwo jest czwartym największym sektorem gospodarki w kraju i żyje z niego niemal 40% Polaków. Nowoczesne rolnictwo powinno być jednym z kół zamachowych polskiej gospodarki. Żywność ma teraz równie strategiczne znaczenie jak ropa naftowa. Powinniśmy wzmocnić swoją pozycję jako producenta tym bardziej, że co piąty Polak pracuje w rolnictwie. Potrzeba nam jednak bardziej ambitnej polityki i pomysłów, które zwiększą dochody rolników.

 

 

Konferencja dla hodowców bydła we Włoszczowie przed nami!

Przed nami jeszcze jedna konferencja dla hodowców bydła! Ostatnia, ale niezwykła! Dowiedz się dlaczego!

8 marca 2019

Żniwa gorczycy w marcu? Niecodzienny widok

Widok kombajnu w marcu może nieco zdziwić. Zobacz nietypowe żniwa gorczycy w obiektywie agroFaktu.

14 marca 2019

Afera rybna – nadużycia w ARiMR?

Czy doszło do ogromnych nadużyć w ARiMR związanych z przyznawaniem wielomilionowych dotacji z funduszy na przetwórstwo rybne?

9 marca 2019