Minister Krzysztof Jurgiel dla agroFakt

Minister Krzysztof Jurgiel w rozmowie dla agroFakt zapowiada nowe przepisy dla rolników. Nowy rok ma obfitować w zmiany prawne w rolnictwie. 2018 r. ma być kolejnym rokiem, który ma przynieść poprawę życia na wsi. Dotyczy to zarówno warunków gospodarowania, a także lepszego dostępu do infrastruktury społecznej na wsi, lepszych warunków edukacji, bezpieczeństwa życia i dostępu do kultury. 

Jakie wejdą w życie nowe przepisy dla rolników w br.?

W 2018 r. mają wejść w życie ważne dla rolników ustawy. Najważniejszą z nich ma być ustawa o gospodarstwie rolnym. Kolejne nowości legislacyjne, które mają regulować życie na wsi to: Pakt dla obszarów wiejski, a także ustawa finansowa dotycząca ubezpieczenia uprawa i zwierząt.

Jak minister Krzysztof Jurgiel podsumowuje 2017 r. w rolnictwie?

W br. ma zostać uchwalona  tzw. Konstytucja dla rolników minister Krzysztof Jurgiel

– Główne obszary, w których dokonaliśmy poprawy działalności rolniczej w 2017 r. to poprawa opłacalności produkcji rolnej. Udało się wypłacić zaliczki, w wysokości 70%. Przyspieszyliśmy także realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także pakiet ustaw dotyczących pozycji rolnika w łańcuchu żywnościowym. Ważnym elementem była i jest promocja polskiej żywności na świecie. W 2017 r. eksport polskiej żywności przekroczył 25 mld euro – mówi Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Rolników czeka poprawa życia. Jaka?

nowe przepisy dla rolników Minister Krzysztof Jurgiel

fot. Ewa Ploplis

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Kolejnym ważnym zadaniem jest poprawa życia na obszarach wiejskich. Jeśli chodzi o sprawy socjalne to od 1 marca 350 tys. rolników otrzymuje podniesione minimalne emerytury w wysokości 1 tys. zł. Ubezpieczeniem została objęta także młodzież wiejska w wieku do 16 lat, a także domownicy. Dodatkowo z programu 500+ na obszary wiejskie trafiło prawie 13 mld zł – mówi minister K. Jurgiel. Dodaje, że w dziedzinie oświaty zatrzymano zamykanie małych szkół. Ważnym elementem poprawy życia jest także poprawa infrastruktury społecznej m.in. poprawa działania policji, zwiększania liczby posterunków w małych miejscowościach i polepszenie dostępu do kultury. – Wszystko to jest w trakcie realizacji, a lata następne przyniosą poprawę w tym zakresie – dodaje szef resortu rolnictwa.

Trzeci obszar działania rządu to poprawa przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Tutaj realizujemy „Plan Morawieckiego”, przyjętą przez rząd strategię odpowiedzialnego rozwoju – kontynuuje minister.

Zakończyliśmy opracowanie strategii sektorowej dla rolnictwa.  Minister Krzysztof Jurgiel

Czwarty bardzo ważny obszar to sprawne działanie administracji na rzecz obszarów wiejskich. Powołaliśmy jedną agencję KOWR składającą się z dwóch wcześniej działających agencji. Ma to usprawnić funkcjonowanie administracji. Innym bardzo ważnym obszarem działalności było wstrzymanie sprzedaży ziemi państwowej i zahamowanie spekulacji w tym zakresie i przepływu ziemi do osób spoza Polski- mówi minister Jurgiel.

Jakie będą najważniejsze działania resortu rolnictwa w br.?

Jeśli chodzi o 2018 r. to główne zadania dotyczą negocjacji wspólnej polityki rolnej tj. ram prawnych i koperty finansowej na lata 2021-2027. Ważne są także negocjacje polityki spójności. Chcemy żeby z polityki spójności były przeznaczane środki na obszary wiejskie – mówi minister Krzysztof Jurgiel. Dodaje, że bardzo ważne są także prace nad nowymi przepisami prawnymi regulującymi życie rolników, które powinny wejść w życie jak najszybciej.

 Jakie będą nowe przepisy dla rolników w br.?

Zakończyliśmy opracowanie strategii sektorowej dla rolnictwa. Na końcowym etapie są prace związane z Paktem dla Obszarów Wiejskich – mówi szef resortu rolnictwa. – Pakt będzie zawierał wszystkie zadania, które państwa realizuje na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich. Jest to dokument, za który odpowiada cały rząd – dodaje minister.

W br.: ustawa o gospodarstwie rolnym, Pakt dla obszarów wiejski, a także ustawa finansowa dotycząca ubezpieczenia uprawa i zwierząt

Sprawą kolejną jeśli chodzi o nowe przepisy dla rolników jest ustawa o gospodarstwie rolnym. Chcemy opracować konstytucję rolną, w której określimy m. in. definicję gospodarstwa rolnego, pozycję prawną gospodarstwa rolnego  zasadny jego funkcjonowania, a także zasady wspierania przez państwo rolnictwa i obszarów wiejskich – zapowiada minister K. Jurgiel.

Warto dodać, że nowościom w br. jest także składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe wyłącznie drogą elektroniczną, a także obowiązek składania deklaracji VAT przez internet.

 

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Poznajmy się w sadzie…

Poznaj bliżej sadowników, którzy korzystają z ciągników marki Kubota.

17 maja 2019

Będzie rządowy program dla rolników!

Dla agroFaktu mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

17 czerwca 2019

Szacowanie szkód łowieckich na nowych zasadach

Kto zamiast sołtysów będzie zajmował się szacowaniem strat łowieckich?

17 czerwca 2019