Po co i kiedy stosować siarkę w uprawie zbóż?

Podobnie jak magnez siarka uchodzi za makroelement drugiego rzędu. Kiedy mówimy o nawożeniu, zazwyczaj myślimy o trzech podstawowych makroelementach tj. azocie, fosforze i potasie. Natomiast siarka, mimo iż nie znajduje się w grupie pierwszorzędnych makroelementów, jest jednym z ważniejszych składników pokarmowych. Zwłaszcza w uprawie zbóż czy rzepaku. Zobaczmy więc, jak istotne jest nawożenie zbóż siarką.

Według badań naukowych zawartość siarki w glebach Polski szacuje się na poziomie niskim lub bardzo niskim. Około 90% gleb Polski jest bowiem uboga w ten pierwiastek. W glebie siarka występuje w formach organicznych i mineralnych. Natomiast siarka przyswajalna to siarka siarczanowa (SO42-), jednak tylko niewielka jej część jest bezpośrednio dostępna dla roślin. Dlatego coraz częściej obserwuje się wysoką efektywność nawożenia siarką.

Dlaczego siarka jest tak ważna w uprawie zbóż?

Istota nawożenia zbóż siarką jest związana głównie z tym, że metabolizm siarki w roślinie jest ściśle powiązany z metabolizmem azotu. Siarka przede wszystkim poprawia efektywność wykorzystania azotu i fosforu, a także mikroelementów ważnych w rozwoju zbóż: miedzi, cynku, żelaza oraz boru. Udowodniono, że brak 1 kg siarki uniemożliwia wykorzystanie ok. 10 kg azotu. Brak siarki powoduje, że azot nie może być przekształcony w białko. Przy braku siarki następuje nie tylko zmniejszenie biosyntezy białka, ale także obniża się intensywność fotosyntezy. Natomiast liście ubogie w siarkę akumulują więcej azotanów, a rośliny wykazują fizjologiczny niedobór azotu. Badania dowodzą, że ściany komórkowe roślin zbożowych właściwie nawożonych siarką są odporniejsze na infekcje grzybowe i żerowanie szkodników. Poza tym są bardziej tolerancyjne na inne czynniki stresowe, takie jak nieodpowiednia temperatura oraz susza.

Do czego prowadzi niewystarczające nawożenie zbóż siarką?

Oczywistym jest także, że nieodpowiednie nawożenie zbóż siarką przyczynia się do spadku wielkości i jakości plonu. Badania wielu naukowców pokazują, że niedobory siarki w uprawie zbóż powodują redukcję liczby pędów kłosonośnych i ziarniaków, co skutkuje znaczącym obniżeniem MTZ, a tym samym plonu. Istotnym jest także fakt, że substancje zawarte w liściach przemieszczają się do ziaren w okresie dojrzewania. Szacuje się, że nawet 60% całkowitego plonu ziarna pochodzi z translokacji składników z liści do kłosa. Jednak proces ten nie będzie możliwy bez właściwego zaopatrzenia roślin w siarkę. Udowodniono, że niedobór siarki może ograniczyć translokację składników z liści do kłosów nawet o 50%. Właściwe nawożenie siarką zdecydowanie poprawia także parametry jakościowe ziarna zbóż zwłaszcza białka i glutenu.

Jakie jest zapotrzebowanie zbóż na siarkę?

Aby właściwie wykorzystać potencjał plonotwórczy zbóż oraz dostarczony do gleby azot, powinniśmy podać roślinom siarkę wraz z pierwszą dawką nawożenia azotowego. Największy deficyt siarki w glebie występuje bowiem wczesną wiosną. Do prawidłowego rozwoju zboża potrzebują odpowiedniej ilość siarki na każdą tonę wytworzonego ziarna. Pszenica jara, jęczmień jary oraz owies pobierają ok. 3–4 kg/t ziarna, natomiast żyto ozime pobiera 2,5–3,5 kg/t ziarna, a pszenica ozima 4–5 kg/t ziarna. Jeśli na przykład pszenica ozima plonuje średnio na poziomie 8 t/ha, potrzebuje 32–40 kg siarki. Zważywszy na efektywność nawożenia zbóż, stosowanie siarki jako niezbędnego składnika pokarmowego musi być więc uwzględniane w bilansie nawozowym, ponieważ zwiększa ich poziom plonowania, a także poprawia walory jakościowe ziarna. Na rynku mamy wiele nawozów zawierających w swoim składzie siarkę, dzięki którym możemy zapobiegać występowaniu niedoborów tego składnika w zbożach.

nawożenie zboża siarką

© AgroFakt.pl

Czy to istotne, jaki nawóz wybierzemy?

Nawożenie zbóż siarką najlepiej połączyć z nawożeniem azotem, ponieważ oba te składniki nie wykluczają się w łącznym stosowaniu. Można także zastosować nawóz zawierający siarkę i azot w jednej granuli. Dzięki temu wykonamy nawożenie oboma składnikami pokarmowymi podczas jednego przejazdu. Wybierając odpowiedni nawóz, warto także zwrócić uwagę na zawartość siarki w nawozie, a także jej formę. Istotne jest, aby siarka zawarta w nawozie była w pełni dostępna dla roślin.

Jednym z takich nawozów jest Saletrosan® 30. Nawóz ten zawiera 30% azotu całkowitego, w tym 18% azotu w formie amonowej i 12% azotu w formie saletrzanej. Natomiast zawartość siarki wynosi 7%, co w przeliczeniu daje 17,5% SO3. Obecna w Saletrosanie® 30 siarka siarczanowa jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie, a więc w pełni dostępna dla roślin. Nawóz doskonale pokryje potrzeby pokarmowe roślin zbożowych zarówno na azot, jak i na siarkę.

Kiedy wykonać nawożenie zbóż siarką?

W uprawie pszenicy ozimej oraz innych zbóż Saletrosan® 30 należy stosować w trakcie wiosennego nawożenia plantacji. Zastosowanie nawozu na początku wiosennej wegetacji (I dawka) pobudza rośliny do krzewienia, wpływając tym samym na dwa główne czynniki plonotwórcze, tj. obsadę kłosów oraz ziarniaków. Natomiast zastosowanie nawozu w fazie strzelania w źdźbło (II dawka azotu), nie tylko zwiększy liczbę wykształconych kłosków w kłosie, ale również zmniejszy redukcję pędów kłosonośnych, a także podatność roślin na choroby oraz inne niekorzystne czynniki stresowe. W praktyce rolniczej pszenicę ozimą najczęściej nawozimy w 3 terminach, natomiast pozostałe zboża w 2 terminach. Zastosowanie nawozu Saletrosan® 30 zarówno na początku wiosennej wegetacji, jak również w fazie strzelania w źdźbło, pozwala optymalnie zabezpieczyć zboża w azot i siarkę stosując za każdym razem tylko 1 zabieg agrotechniczny. W uprawie zbóż wiosną, w zależności od zasobności gleby w składniki pokarmowe, zaleca się zastosowanie nawozu Saletrosan® 30 jako dawki startowej w ilości 160–260 kg/ha.

nawożenie zboża siarką

© AgroFakt.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 128

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *