Pieniądze na restrukturyzację gospodarstw 2017 – trwa nabór wniosków

Download PDF

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej na restrukturyzację małych gospodarstw. Mogą się o nią starać rolnicy z terenów dotkniętych ASF. Wnioski można składać do 28 lipca 2017 r.

Jak duże pieniądze na restrukturyzację gospodarstw 2017 można otrzymać i jakie warunki trzeba spełnić? Z Tomaszem Kułakiem zastępcą dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozmawia Ewa Ploplis.

Trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Restrukturyzację małych gospodarstw”, który rozpoczął się 29 czerwca br. Kto może się starać o pomoc?

Tym razem na operacje związane ze zmianą profilu produkcji mogą się starać rolnicy, których gospodarstwa znajdują się na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, tzw. ASF.

Pieniądze na restrukturyzację gospodarstw 2017

Tomasz Kułak, zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Z jakich terenów rolnicy mogą starać się o pieniądze na restrukturyzację gospodarstw 2017?

W związku z wystąpieniem wirusa afrykańskiego pomoru świń – ASF na terytorium Polski wyznaczono specjalne obszary objęte różnymi restrykcjami. Zdefiniowano i zlokalizowano obszar zagrożenia, obszar objęty ograniczeniami oraz obszar ochronny. Obecnie, w związku ze zwalczaniem ASF wyznaczono obszary na terenie województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego.

W grupie gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną na tych terenach dominują małe gospodarstwa. Mogą one mieć trudności ze spełnieniem wymagań bioasekuracji w dłuższej perspektywie czasowej. Z tego powodu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło działania, których głównym celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się ASF poprzez zmniejszenie populacji trzody chlewnej na zagrożonych terenach.

Jak w praktyce określa się, kiedy chów lub hodowla świń ma miejsce w wyznaczonych województwach?

Uznaje się, że chów lub hodowla świń jest prowadzona na obszarze wyznaczonym, jeżeli siedziba stada świń znajduje się na tym obszarze, co powinno być zgodnie z prowadzonym przez ARiMR rejestrem zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt (IRZ), o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 2 kwietnia 2004

Pieniądze na restrukturyzację gospodarstw 2017

Wsparcie w wysokości 60 tys. zł będzie przyznawane prowadzącym produkcję trzody chlewnej na obszarach ASF, którzy zdecydują się na rezygnację z produkcji

r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt  opublikowanych w Dz. U. z 2017 r. poz. 546.

Jak duże wsparcie można otrzymać, i którzy producenci świń z terenów dotkniętych ASF mogą się o nią ubiegać?

Tym razem wsparcie w wysokości 60 tys. zł będzie udzielane rolnikom, którzy prowadzą produkcję trzody chlewnej na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, tzw. ASF i zdecydują się na trwałą rezygnację z tej produkcji. Rezygnacja z produkcji jest warunkiem koniecznym.

Na jak długo rolnicy ubiegający się o pieniądze na restrukturyzację gospodarstw 2017 muszą zrezygnować z produkcji świń i kiedy ta rezygnacja ma nastąpić?

Rezygnacja z produkcji świń musi trwać co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Beneficjent musi zrezygnować z produkcji trzody chlewnej najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, tj. do dnia złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, aby otrzymać pieniądze na restrukturyzację gospodarstw 2017?

Rezygnacja z produkcji świń musi trwać co najmniej 5 lat.

dyr. Tomasz Kułak, ARiMR

Z premii mogą skorzystać osoby, które m.in. posiadają gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro oraz podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz w tym okresie nie prowadziły innej niż rolnicza działalności gospodarczej.

Jeśli rolnicy korzystali z innej formy pomocy, czy obecnie mogą starać się także o pieniądze na restrukturyzację gospodarstw 2017?

Pieniądze na restrukturyzację gospodarstw 2017

Rozpoczął się nabór wniosków na restrukturyzację gospodarstw rolnych z PROW 2014-2020 dla terenów dotkniętych ASF

Należy zaznaczyć, że pomoc przysługuje wyłącznie tym producentom trzody chlewnej z obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, którym nie przyznano i nie wypłacono rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, o której mowa w art. 57 ust. 1  z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, opublikowanym w Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605.

 

Jakie kryteria są uwzględniane przy ocenie wniosków?

Do ważnych kryteriów oceny złożonych wniosków należą m.in.: średnia roczna liczba świń, rodzaj planowanej produkcji, kompleksowość biznesplanu, wpływ na realizację celów przekrojowych, docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa, wiek wnioskodawcy.

Jakie obowiązki nałożone są na rolników, którzy uzyskają pomoc?

Rezygnacja z produkcji trzody chlewnej musi nastąpić najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.

dyr. T. Kułak, ARiMR

Beneficjent jest zobowiązany zrealizować biznesplan i w rezultacie osiągnąć wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20% w stosunku do wielkości wyjściowej oraz utrzymać ten wzrost co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Co decyduje czy otrzyma się  pomoc? Czy ma znaczenie kolejność składania wniosków?

Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na kolejność przysługiwania pomocy. Ważne, aby wniosek został złożony w terminie naboru.

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Punkty przyznawane są na podstawie określonych kryteriów wyboru operacji, które są takie same, jak w przypadku restrukturyzacji małych gospodarstw na operacje inne niż zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF, z jedną różnicą, a mianowicie w przypadku operacji zapobiegających rozprzestrzenianiu się ASF, kryterium wyboru związane z kwalifikacjami zawodowymi przydatnymi do pracy w rolnictwie zostało zastąpione kryterium związanym z liczbą świń w gospodarstwie. Im większa średnia roczna liczba świń w gospodarstwie, tym wyższa punktacja przysługująca za to kryterium.

Pieniądze na restrukturyzację gospodarstw 2017

60 tys. zł na restrukturyzację gospodarstw 2017

Kiedy mogą trafić do rolników pierwsze pieniądze na restrukturyzację gospodarstw 2017, tj. z obecnego naboru? Jak będą wypłacane?

Wszystko zależy od tego kiedy rolnik otrzyma decyzję o przyznanie pomocy, a następnie złoży wniosek o płatność pierwszej raty pomocy. Na wydanie decyzji Agencja ma 180 dni, licząc od dnia zakończenia terminu składania wniosków o pomoc. Wniosek o płatność pierwszej raty może zostać złożony dopiero po spełnieniu przez beneficjenta warunków określonych w tej decyzji. Beneficjent ma na to maksymalnie 9 miesięcy, licząc od dnia jej otrzymania.

Wypłata pierwszej raty  premii nastąpi w terminie 90 dni od dnia złożenia ww. wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Kolejnym krokiem jest realizacja założeń biznesplanu. Beneficjent powinien zakończyć realizację biznesplanu i złożyć wniosek o wypłatę drugiej raty premii nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Agencja, analogicznie jak przy wypłacie pierwszej raty pomocy, będzie miała 90 dni na wypłatę kolejnej transzy.

Jakie przepisy określają warunki pomocy? Gdzie szukać podstaw prawnych?

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy finansowej w ramach przedmiotowego poddziałania określają przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 opublikowane w Dz. U. z 2015 r., poz. 1813, z późn. zm.

Do kiedy i gdzie można składać wnioski?

Wnioski można składać do 28 lipca 2017 r. Zainteresowani rolnicy mają jeszcze czas na ich złożenie w regionalnych oddziałach ARiMR. Zainteresowani pomocą mogą to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

Dziękuję za rozmowę.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Z forum

Powiązany temat:

PROW 2014-2020 Modernizacja Gospodarstw Rolnych
ktomek8
koniec maja złożony wniosek o płatność; dziś kontrola z Agencji👍
zobacz więcej »
Kondominium
Dnia 27.07.2021 o 11:40, krzysiuzuzia napisał: Po prostu arimr to medy wniosek leży i czeka az maszyny pójdą jeszcze do góry.pani prowadząca może w tym tygodniu się...
zobacz więcej »
karino25
GVA wzrosło o min 10% ?
zobacz więcej »
...
Zobacz pozostałe wpisy

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o