Pomoc rządu: rozwiązanie złej sytuacji na rynku trzody?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowało pomoc w naprawie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej. Producenci do 14 grudnia dostali czas na złożenie wniosków o pomoc.

Uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny Komisja Europejska zaplanowała na 4 stycznia 2016. Strona polska chce jednak przyspieszenia tego terminu. Zwraca też uwagę na potrzebę aktywowania refundacji wywozowych do mięsa wieprzowego. Kolejne działania dotyczą:

 • zwiększenia nadzoru w zakresie kontroli jakości produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • zintentysyfikowania rozmów na temat dostępu do rynków zbytu i znoszenia barier weterynaryjno-sanitarnych dla wieprzowiny m.in. na rynkach: japońskim, południowokoreańskim i chińskim;
 • wsparcia producentów wieprzowiny w ramach pomocy bezpośredniej;
 • zminimalizowania skutków ASF dla producentów trzody chlewnej;
 • przygotowania propozycji dotyczących rynków rolnych, w tym wieprzowiny, które będą przedstawione podczas przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej;
 • poprawy efektywności wykorzystania funduszu promocji.
ostroga dzik; pomoc dla producentów trzody

Jednym z problemów producentów trzody jest wciąż występujący na naszych terenach wirus ASF.

Opracowano też główne elementy programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej. Najważniejsze założenia wymieniono w kolejnych punktach:

 • rozwój stad zarodowych oraz wsparcie zakupu materiału genetycznego (dofinansowanie programu hodowlanego dla instytutów, np. Instytutu Zootechniki, które powinny odsprzedawać materiał po preferencyjnych cenach);
 • uproszczenie zasad pozyskania wsparcia inwestycyjnego w ramach PROW;
 • powiązanie wsparcia PROW z dofinansowaniem ze środków krajowych inwestycji towarzyszących, np. biogazownie z NFOŚIGW.
 • utworzenie funduszu stabilizacji dochodów dla hodowców trzody chlewnej;
 • uruchomienie funduszu poręczeniowego z BGK dla ubojni i przetwórni z kapitałowym udziałem rolników;
 • uruchomienie funduszu ubezpieczeń wzajemnych w zakresie rekompensat za straty w produkcji rolnej, w tym w chowie trzody chlewnej;
 • podniesienie jakości doradztwa dla rolników – szeroko zakrojona akcja wyjazdów studyjnych (warsztaty powinny być elementem finansowanym z PROW, ale jednocześnie obowiązkowym przy ubieganiu się o wsparcie inwestycyjne), połączonych z pozyskiwaniem know-how w zakresie nowoczesnych metod hodowli, żywienia i budowy budynków.

Uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny Komisja Europejska zaplanowała na 4 stycznia 2016. Strona polska chce jednak przyspieszenia tego terminu.

Ponadto wczoraj przyjęto projekt rozporządzenia Rady Ministrów, w którym przewiduje się udzielenie pomocy podatnikom, którzy w br. prowadzili chów i hodowlę ryb słodkowodnych w na obszarze gmin, w których wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Pomoc będzie udzielana w wysokości 300 zł na 1 ha zarybionych stawów rybnych w formule pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Oznacza to, że jej wysokość nie będzie mogła przekroczyć równowartości 30 tys. euro dla podatnika podatku rolnego.

Równie ważna jest tu informacja, iż wszyscy producenci rolni, których gospodarstwa położone są na obszarze objętym programem bioasekuracji, bez względu na liczbę świń, mogą otrzymać pomoc polegającą na refundacji wydatków poniesionych na zakup: mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Wysokość pomocy nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro dla producenta rolnego.

Należy się jednak spieszyć, gdyż wnioski o pomoc producenci trzody chlewnej z obszaru objętego programem bioasekuracji oraz hodowcy ryb słodkowodnych mogą składać do 14 grudnia 2015 r. w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu ubiegającego się o pomoc.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *