Czy producenci trzody doczekają się pomocy?

Czy producenci trzody doczekają się pomocy?

KRIR podpowiada rządowi, co zrobić, by poprawić sytuację na rynku trzody. A rząd zapowiada długofalowe działania doraźne.

Samorząd rolniczy podpowiada posłom i rządowi ,co zrobić, by poprawić sytuację na rynku trzody chlewnej. A rząd zapowiada działania doraźne i długofalowe, ale dopiero pracuje nad programem. Oby do czasu jego uruchomienia rolnicy nie zbankrutowali.

Rynek trzody w Polsce jest regulowany mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Zasady organizacji rynku wieprzowiny reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (LTE) nr 1308/2013 z 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych. W ramach wspólnej polityki realizowane mogą być dopłaty do eksportu przetworów wieprzowych i nieprzetworzonego mięsa wieprzowego oraz dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny.

Brak jest krajowej polityki rolnej, która umożliwiałaby planowanie produkcji oraz stabilizowałaby ceny i tym samym dochody producentów rolnych.

Gdzie tkwi zło?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w opinii przygotowanej dla sejmowej Komisji Wsi i Rolnictwa podkreślił, że w ciągu ostatnich lat nastąpił drastyczny spadek cen żywca wieprzowego (do 3 zł za 1 kg wagi żywej na przełomie października i listopada 2015 r.). W ciągu ostatnich kilku tygodni ceny trzody chlewnej znacznie spadają i są dużo niższe od tych przed rokiem, o blisko 9%. Kryzys cenowy, który utrzymuje się z małymi przerwami od ponad 2 lat dotknął w szczególności gospodarstwa, które zainwestowały w modernizację procesów technologicznych po to, aby skutecznie konkurować na wspólnym rynku.

trudna sytuacja na rynku trzody chlewnej

Jak duży odsetek prosiąt wyhodowano w Polsce?

Przyczyn tej sytuacji KRIR dopatruje się w załamaniu handlu z Federacją Rosyjską na skutek utrzymującego się embarga i wystąpieniu w Polsce afrykańskiego pomoru świń. Nie wyklucza także zmowy cenowej zakładów przetwórczych. Dostrzega też nieprawidłowości w prowadzeniu i rozliczaniu produkcji w systemie nakładczym.

Hodowcy trzody chlewnej uważają, że chów nakładczy niszczy krajowych hodowców.

W ramach podpisanej umowy rolnik otrzymuje wszelkie niezbędne środki do produkcji (prosięta bądź warchlaki, pasze, dodatki, leki). Ze swojej strony rolnik gwarantuje budynki potrzebne do chowu i własną pracę. Umowa przewiduje zryczałtowane wynagrodzenie dla rolnika, zależne od efektów ekonomicznych mierzonych kosztem wyprodukowania 1 kg żywca wieprzowego. W umowach takich nie ma odniesienia do cen skupu wyprodukowanych tuczników. Materiał do dalszego odchowu pochodzi najczęściej z Holandii, Belgii, Danii, Niemiec oraz Litwy i Łotwy. Dodatkowo, zwierzęta te w systemie IRZ (System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt) „przypisane” są rolnikowi, co nie jest do końca prawdą, gdyż faktycznym ich właścicielem jest zleceniodawca usługi.

W ocenie Izby sytuacja taka nie odzwierciedla stanu faktycznego w systemie IRZ, dając mylne wyobrażenie o liczbie pogłowia świń w kraju. Trudno jest też określić, jaka jest skala tego zjawiska poprzez dokładne oszacowanie udziału chowu nakładczego w odniesieniu do całkowitej produkcji żywca wieprzowego w Polsce. Zdaniem rolników chów nakładczy stanowi bardzo duży udział w produkcji wieprzowiny w kraju i w takim wydaniu niszczy rodzimych producentów, przyczyniając się bezpośrednio do spadku cen w skupie. Samorząd rolniczy uważa za niezbędne uregulowanie prawne tego procesu, m.in. poprzez przypisanie tej trzody do numeru stada zakładu przetwórczego.

hodowla trzody

Źródło: AgroFoto.pl, dunczyk

Skupić i przechować

Należy uruchomić wszystkie dostępne działania interwencyjne na rynku, przede wszystkim dopłaty do prywatnego przechowalnictwa wieprzowiny. KRIR sugeruje, by przy wyborze uczestnika mechanizmu w pierwszej kolejności uwzględnić przedsiębiorców i te podmioty, które skupują żywiec od producentów trzody chlewnej z siedzibą stada znajdującą się na terytorium Polski, przy założeniu, że prosięta do dalszej produkcji zostały wyhodowane też w Polsce. Właściwe byłoby też uruchomienie przez Agencję Rezerw Materiałowych (ARM) zakupu półtusz wieprzowych, które będą stanowić rezerwę państwową.

wyniki kontroli weterynaryjnej, sytuacja trzody

Konieczna jest wnikliwa kontrola importowanego surowca.

Chronić i promować

Trzeba wprowadzić ochronę własnego rynku przed importem niskiej jakości i przez to tanich produktów wieprzowych, przede wszystkim nieprzetworzonego mięsa niskiej jakości. Konieczne jest również zwrócenie szczególnej uwagi na skład wyrobów, w tym procentowego wsadu mięsa – w sytuacji, gdy w składzie danego wyrobu wsad mięsa nie wynosi min. 80%, na etykiecie powinno widnieć „wyrób mięsopodobny”. Wymaga to konsekwentnego prowadzenia własnej polityki rolnej, której ważnym elementem musi być wnikliwa kontrola weterynaryjna napływających z zewnątrz surowców, a zwłaszcza czasu ich przechowywania, oraz materiału hodowlanego.

hodowla trzody

Źródło: AgroFoto.pl, kamil1351

Konieczna jest przy tym skuteczna promocja rodzimej produkcji rolno-spożywczej, która jednak nie będzie możliwa bez przyjęcia definicji polskiej żywności i wdrożenia czytelnego systemu jej oznakowania w taki sposób, aby nabywca łatwo mógł zidentyfikować kraj jego pochodzenia, w tym środki pochodzące z Funduszu Promocji Mięsa powinny promować wieprzowinę polską, a nie gotowe wyroby powstałe z surowców przychodzących do nas w dużych ilościach z zagranicy. Dlatego należy wprowadzić opłaty na fundusz promocyjny dla firm sprowadzających półtusze z zagranicy.

Podwoić budżet na wsparcie

Na pomoc dla rolników, których dochody spadły z powodu trudnej sytuacji na rynkach rolnych, Polska otrzymała prawie 30 mln euro. Jest to jednak za mała kwota, by móc realnie wesprzeć producentów bydła i trzody chlewnej. Prawo unijne pozwala jednak na podwojenie powyższej kwoty z budżetu krajowego i wsparcie rolników. Możliwe (z prawnego punktu widzenia) jest zatem uruchomienie rekompensat dla producentów żywca wieprzowego, które choć w części złagodziłyby poziom cen od dłuższego czasu utrzymujący się poniżej progu opłacalności oraz wprowadzenie dopłat do stada podstawowego.

Eksperci prognozują, że najbliższe miesiące będą przynosić spadki cen wieprzowiny i zwiększone nakłady na jej produkcję. Brak pomocy ze strony Państwa może spowodować bankructwo wielu gospodarstw rolnych.

Należy powiązać dotowanie inwestycji w zakładach przetwórczych z obowiązkiem związania się tych zakładów umowami kontraktacyjnymi z polskimi rolnikami – dostawcami surowców. Pilnego rozwiązania wymaga też nieuregulowana dotychczas kwestia odległych terminów zapłaty za nabywane od rolników produkty. Konieczne jest powiązanie terminu zapłaty z możliwością rozliczenia podatku VAT, tym bardziej, że od lat obowiązuje to w rozliczeniach z rolnikami ryczałtowymi.

Minister zapowiada

Na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju wsi 2 grudnia 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki przedstawił dane statystyczne dotyczące pogłowia świń, produkcji wieprzowiny, sytuacji cenowej żywca oraz mięsa wieprzowego w Polsce i Unii Europejskiej, a także omówił kwestie eksportu i importu mięsa wieprzowego w okresie styczeń-wrzesień br.

hodowla trzody

Źródło: AgroFoto.pl, LukaszBRO

Wśród działań resortu rolnictwa podjętych w związku z trudną sytuacją na rynku wieprzowiny minister wskazał wystąpienie do Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o jak najszybsze uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania mięsa wieprzowego. Ponadto MRiRW złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zbadanie podejrzenia zmowy cenowej i występowania nieuczciwych praktyk rynkowych. Przeciwdziałając złej sytuacji hodowców, resort rolnictwa zamierza również wesprzeć produkcję prosiąt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Ministerstwo przygotowuje też program działań doraźnych i długofalowych prowadzących do ustabilizowania sytuacji na rynku. Jeśli tylko będą konkrety, poinformujemy Was o tym.

Jak rozpoznać ciążę u loch?

Istnieje wiele metod, pozwalających na rozpoznanie ciąży u świń. Dowiedz się jakie!

9 czerwca 2018

Odchów prosiąt i punkty krytyczne w tym okresie

Aby osiągnąć oczekiwane wyniki produkcyjne, bardzo istotny jest prawidłowy odchów świń. Dowiedz się więcej na ten temat!

11 czerwca 2018

Czynniki wpływające na użytkowanie rozpłodowe loch

Prawidłowy rozród świń zależny jest od wielu czynników. Dowiedz się, jak zwiększyć efektywność trzody chlewnej!

9 czerwca 2018

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony AgroFakt.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Informacje te są udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy w zakresie marketingu, reklamy i analizowania ruchu na stronie. Podmioty te mogą je łączyć z innymi informacjami, których im udzieliłeś. Kontynuując korzystanie z AgroFakt.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zamieszczanie w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz jednak dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w każdym czasie. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close