Produkcja mięsa drobiowego – jakie będą ceny ?

Download PDF

 Jakie będą ceny mięsa drobiowego w  2017 r. i 2018 r.? Jaka będzie produkcja mięsa drobiowego w 2017 r.? Jak będzie kształtować się  konsumpcja mięsa drobiowego w najbliższym czasie? O sytuacji na rynku drobiu dla agroFaktu mówią eksperci.

Prognozy dla producentów drobiu są dobre, ale nie tak dobre jak w ub. r. Wzrasta produkcja mięsa drobiowego. Jednak w br. dynamika tej produkcji uległa znaczącemu spowolnieniu. W I półroczu była tylko o ok. 7% większa niż w analogicznym okresie ub. r. – wynika z analiz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ PIB).

 

Produkcja mięsa drobiowego

Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS)

W pierwszym półroczu 2017 r. produkcja żywca drobiowego zwiększyła się o 3,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wyniosła 1636 tysięcy t – ocenia produkcję mięsa drobiowego  Artur  Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS). Dodaje, że w przeliczeniu na wagę mięsa, tzw. wagę bitą ciała, produkcja drobiu wyniosła 1145,2 tys. t. Oznacza to, że również była większa o 3,1% w stosunku pierwszego półrocza ubiegłego roku.

Potwierdza to obserwowany stały trend wzrostowy produkcji żywca drobiowego w Polsce – komentuje dyr. A. Łączyński z GUS. Dodaje, że obserwujemy stały wzrost pogłowia drobiu od 2013 r. to ponad 20%,. W tym brojlery kurze stanowią 64%.

Jaka będzie produkcja mięsa drobiowego w 2017 r.?

Zapytany o to jak może przedstawiać się produkcja mięsa drobiowego w całym 2017 r. ekspert z IERiGŻ odpowiada:

ceny amięsa drobiowego

prof. Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ PIB).

W całym 2017 r. wzrost produkcji mięsa drobiowego może wynieść ok. 8% i osiągnie poziom 2830 tys. t – prognozuje prof. Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ PIB).

W pierwszej połowie 2018 r. ma utrzymać się, prawdopodobnie, również mniejsza dynamika wzrostu produkcji mięsa drobiowego – prognozuje prof. G. Dybowski z IERiGŻ. Dodaje, że dotyczyć to ma także eksportu mięsa drobiowego Mimo spowolnienia, dynamika produkcji mięsa drobiowego w Polsce będzie i tak znacząco przewyższać jej tempo wzrostu w całej UE. Przy dużej przewadze cenowej polskiej oferty na jednolitym rynku europejskim Polska umocni prawdopodobnie jeszcze swą pozycję na tym rynku.

Podobnego zdania są analitycy z GUS.

Produkcja mięsa drobiowego będzie nadal zwiększać się. Prognozowany jest jej dalszy wzrost w Polsce. Jednak dynamika tego procesu może być mniejsza – mówi dyr. A. Łączyński z GUS.

Wzrost produkcji w kraju, jest napędzany również przez rosnącą konsumpcję krajową – komentuje produkcję mięsa drobiowego Magdalena Kowalewska, analityk rynków rolnych Banku BGŻ BNP Paribas.

Rekord produkcji brojlerów

Prognoza produkcji mięsa drobiowego w 2018 r.

Produkcja mięsa drobiowego w Polsce w latach 2012-2017 i prognoza na 2018 r.

Największy udział w pogłowiu drobiu stanowią brojlery kurze  tj. 64%. Ich liczebność determinuje wielkość produkcji – mówi dyr. A. Łączyński z GUS. Dodaje, że 98% pogłowia znajduje się w gospodarstwach prowadzących chów na dużą skalę  tj. przekraczających 10 tys. szt.

W 2016 r. uboje przemysłowe brojlerów stanowiły 77,2% całego ubijanego drobiu. Hodowla i ubój kaczek to zaledwie 2% całej produkcji drobiu tj. 64,5 tys. t. Mimo to zajęliśmy trzecią pozycję w UE, za Francją i Węgrami. Produkcja indyków wyniosła 483,2 tys. t, co stanowiło 15,2% krajowych ubojów i również dało nam trzecią pozycję w UE, po Niemczech i Francji.

Z analizy produkcji mięsa drobiowego przeprowadzonej przez GUS wynika, że w sierpniu br. padł rekord wstawień kurcząt brojlerów.

eksperci o mięsie drobiowym

Magdalena Kowalewska, analityk rynków rolnych Banku BGŻ BNP Paribas SA.

Po raz pierwszy w historii w polskich kurnikach wstawiono ponad 100 mln sztuk kurcząt brojlerów, czyli 103,5 mln sztuk  – mówi M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas SA. – Jest to kolejny sukces polskiego drobiarstwa, jednak taki wzrost produkcji nie pozostaje obojętny dla cen – dodaje.

Spadek obrotów targowiskowych z powodu ptasiej grypy

Skutkiem m.in. wystąpienia w Polsce wirusa grypy ptaków w okresie od grudnia 2016 do kwietnia 2017 r. było silne zmniejszenie obrotów targowiskowych. Korespondowało to ze spadkiem produkcji mięsa drobiowego ze źródeł poza skupowych – wynika z danych IERiGŻ.

Dużym wyzwaniem dla polskiej branży drobiarskiej w ostatnim kwartale br. może być grypa ptaków. Biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów unijnych, z poprzednich lat, nie można wykluczyć powrotu tej choroby również w Polsce w br. – mówi M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

Handel detaliczny mięsem dorbiowym

Handel detaliczny mięsem drobiowym w Polsce w latach 2012-2017 i prognoza na 2017 r. i 2018r.

Jak będzie podaż mięsa drobiowego?

W 2017 r. wzrost podaży mięsa drobiowego będzie o jedną trzecią mniejszy niż w ub. r. Tylko ok. 40% tego przyrostu zostanie przeznaczone na pokrycie wzrostu eksportu. 60% przyrostu ma zwiększyć podaż na krajowym rynku.  Podaż mięsa drobiowego na rynku wewnętrznym będzie ponownie większa – prognozuje prof. G. Dybowski z IERiGŻ.

Jak będzie się opłacać produkcja mięsa drobiowego?

Ceny mięsa drobiowego

W I półroczu 2018 r. przewiduje się spadek cen detalicznych mięsa drobiowego

W okresie styczeń-wrzesień br. pogorszyła się przeciętna opłacalność produkcji kurcząt i indyków. Udział ceny skupu żywca w cenie zbytu tuszki przez przetwórnie przemysłowe obniżył się o 1,5%. Dominującą pozycję w strukturze przemysłowej produkcji mięsa drobiowego, podobnie jak w latach poprzednich, zajmuje świeże i chłodzone mięso kurcząt dzielone na elementy – wynika z analiz IERiGŻ.

Prognozowany jest dalszy wzrost produkcji mięsa drobiowego w Polsce

Mimo zaburzeń rynku w wyniku grypy ptaków i zamknięcia w związku z tym części rynków zbytu dla polskiego towaru, przeciętna sytuacja finansowa branży drobiarskiej w pierwszym półroczu 2017 r. uległa niewielkiej poprawie w porównaniu z pierwszą połową 2016 r. Nadal jednak utrzymywał się niski poziom rentowności sprzedaży. Zysk wygenerowało 85,6% firm drobiarskich.

Wysoka podaż drobiu na krajowym rynku nie pozwoli na znaczącą poprawę rentowności chowu drobiu rzeźnego – prognozuje prof. Dybowski z IERiGŻ.

obroty targowiskowe mięsem drobiowym

Obroty targowiskowe mięsem drobiowym w Polsce w latach 2012-2017 i prognoza na całym 2017 r. i pierwsze półrocze 2018 r.

Więcej inwestycji i kapitału

Rozwija się działalność inwestycyjna w drobiarstwie. Zwiększyła się zdolność firm drobiarskich do akumulowania własnego kapitału. Wskaźnik akumulacji środków własnych wyniósł 4,57%. Na bezpiecznym poziomie kształtował się też wskaźnik bieżącej płynności finansowej, który wyniósł 1,42 – wynika z analiz IERiGŻ.

Poprawiła się pozycja przemysłu drobiarskiego w relacji do przemysłu spożywczego i mięsnego mierzona poziomem wskaźnika rentowności netto sprzedaży – analizuje prof. Dybowski z IERiGŻ.

Czy zwiększy się spożycie mięsa drobiowego?

Spożycie drobiu w kraju rośnie systematycznie. W 2016 r. wyniosło ono 29,2 kg/mieszkańca – mówi dyr. A. Łączyński z GUS.

W porównaniu do cen mięsa czerwonego drób potaniał i pozostał najtańszym rodzajem mięsa. W związku z tym w 2017 r. bilansowe spożycie mięsa drobiowego może zwiększyć się o 2,7% w porównaniu do 2016 r. Towarzyszyć temu będzie spadek konsumpcji wieprzowiny o 0,7% i wzrost spożycia wołowiny o 4,8% – prognozuje prof. G. Dybowski z IERiGŻ.

Prognoza eksportu mięsa drobiowego

Polski eksport mięsa drobiowego w latach 2012-2017 i prognoza

W I półroczu 2018 r. jest spodziewany dalszy wzrost bilansowego spożycia drobiu o 1,7% przy jednoczesnej stabilizacji konsumpcji wołowiny i wieprzowiny – przewiduje prof. Dybowski. Dodaje, że Polska należy do krajów o najwyższym spożyciu mięsa drobiowego w UE. Przyrost konsumpcji dokonuje się głównie poza gospodarstwami domowymi. W I kwartale 2017 r. przeciętne miesięczne spożycie na jedną osobę w gospodarstwie domowym było o 0,6% mniejsze. Wędlin drobiowych o 5,6% większe niż przed rokiem.

Warto podkreślić, że obecnie zużycie krajowe mięsa i podrobów drobiowych przewyższa eksport. Chociaż nadal na polskich stołach króluje wieprzowina, to jej udział w spożyciu mięsa ogółem maleje na rzecz mięsa drobiowego – mówi M. Kowalewskaz BGŻ. Dodaje, że według prognoz BGŻ BNP Paribas konsumpcja mięsa drobiowego w 2017 r. zwiększy się o 2-5% w porównaniu z 2016 r.

Jakie są i będą ceny mięsa drobiowego w 2017 r. ?

Ceny kurcząt brojlerów są obecnie na relatywnie niskim poziomie, chociaż od drugiej połowy czerwca br. utrzymują się powyżej cen z analogicznego okresu 2016 r.- mówi M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

Według danych MRiRW, we wrześniu br. przeciętnie za kilogram kurcząt brojlerów w skupie płacono 3,47 zł, tj. o 3% więcej niż przed rokiem. Jednak o 5% mniej niż średnio w ostatnich 5 latach.

Prognoza imporu mięsa drobiowego

Import mięsa drobiowego w latach 2012- 2017 i prognoza

Relacja cen skupu kurcząt brojlerów do cen relatywnie drogiej trzody chlewnej utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Przeciętnie we wrześniu br. relacja ta wyniosła 0,63, wobec 0,72 – średniej z ostatnich pięciu lat. Sprzyja to zwiększeniu konsumpcji mięsa drobiowego – komentuje M. Kowalewska. Dodaje, że ważnym czynnikiem, który wspiera ceny skupu kurcząt brojlerów na rynku krajowym jest eksport. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów na podstawie danych MRiRW, w okresie I-VII br. z Polski wyeksportowano blisko 620 tys. t mięsa i podrobów drobiowych, o wartości 4,46 mld zł, czyli odpowiednio o 8 i 3% więcej niż przed rokiem.

Z analiz IERiGŻ wynika, że w 2017 r. ceny detaliczne mięsa drobiowego wzrosły, po spadku w latach 2015-2016. W sierpniu br. były wyższe o 1,5% w relacji rok do roku. Jednak średni poziom tych cen w okresie styczeń-sierpień br. był tylko o 0,3% wyższy, niż w analogicznym okresie przed rokiem.

cena mięsa drobiowego

W porównaniu do cen mięsa czerwonego drób potaniał i pozostał najtańszym rodzajem mięsa

Bardziej niż mięso podrożały wędliny drobiowe.

Jakie będą ceny mięsa drobiowego w 2018 r.?

W I półroczu 2018 r. przewiduje się spadek cen detalicznych mięsa drobiowego – prognozuje prof. G. Dybowski z IERiGŻ.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o