Produkcja mięsa drobiowego – jakie będą ceny ?

Produkcja mięsa drobiowego – jakie będą ceny ?

Jaka będzie sytuacja na rynku drobiu? Czy wzrośnie konsumpcja mięsa drobiowego? Jakich cen należy się spodziewać? Dobre prognozy, ale ...

 Jakie będą ceny mięsa drobiowego w  2017 r. i 2018 r.? Jaka będzie produkcja mięsa drobiowego w 2017 r.? Jak będzie kształtować się  konsumpcja mięsa drobiowego w najbliższym czasie? O sytuacji na rynku drobiu dla agroFaktu mówią eksperci.

Prognozy dla producentów drobiu są dobre, ale nie tak dobre jak w ub. r. Wzrasta produkcja mięsa drobiowego. Jednak w br. dynamika tej produkcji uległa znaczącemu spowolnieniu. W I półroczu była tylko o ok. 7% większa niż w analogicznym okresie ub. r. – wynika z analiz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ PIB).

 

Produkcja mięsa drobiowego

Artur Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS)

W pierwszym półroczu 2017 r. produkcja żywca drobiowego zwiększyła się o 3,1% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Wyniosła 1636 tysięcy t – ocenia produkcję mięsa drobiowego  Artur  Łączyński, dyrektor Departamentu Rolnictwa w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS). Dodaje, że w przeliczeniu na wagę mięsa, tzw. wagę bitą ciała, produkcja drobiu wyniosła 1145,2 tys. t. Oznacza to, że również była większa o 3,1% w stosunku pierwszego półrocza ubiegłego roku.

Potwierdza to obserwowany stały trend wzrostowy produkcji żywca drobiowego w Polsce – komentuje dyr. A. Łączyński z GUS. Dodaje, że obserwujemy stały wzrost pogłowia drobiu od 2013 r. to ponad 20%,. W tym brojlery kurze stanowią 64%.

Jaka będzie produkcja mięsa drobiowego w 2017 r.?

Zapytany o to jak może przedstawiać się produkcja mięsa drobiowego w całym 2017 r. ekspert z IERiGŻ odpowiada:

ceny amięsa drobiowego

prof. Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ PIB).

W całym 2017 r. wzrost produkcji mięsa drobiowego może wynieść ok. 8% i osiągnie poziom 2830 tys. t – prognozuje prof. Grzegorz Dybowski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB (IERiGŻ PIB).

W pierwszej połowie 2018 r. ma utrzymać się, prawdopodobnie, również mniejsza dynamika wzrostu produkcji mięsa drobiowego – prognozuje prof. G. Dybowski z IERiGŻ. Dodaje, że dotyczyć to ma także eksportu mięsa drobiowego Mimo spowolnienia, dynamika produkcji mięsa drobiowego w Polsce będzie i tak znacząco przewyższać jej tempo wzrostu w całej UE. Przy dużej przewadze cenowej polskiej oferty na jednolitym rynku europejskim Polska umocni prawdopodobnie jeszcze swą pozycję na tym rynku.

Podobnego zdania są analitycy z GUS.

Produkcja mięsa drobiowego będzie nadal zwiększać się. Prognozowany jest jej dalszy wzrost w Polsce. Jednak dynamika tego procesu może być mniejsza – mówi dyr. A. Łączyński z GUS.

Wzrost produkcji w kraju, jest napędzany również przez rosnącą konsumpcję krajową – komentuje produkcję mięsa drobiowego Magdalena Kowalewska, analityk rynków rolnych Banku BGŻ BNP Paribas.

Rekord produkcji brojlerów

Prognoza produkcji mięsa drobiowego w 2018 r.

Produkcja mięsa drobiowego w Polsce w latach 2012-2017 i prognoza na 2018 r.

Największy udział w pogłowiu drobiu stanowią brojlery kurze  tj. 64%. Ich liczebność determinuje wielkość produkcji – mówi dyr. A. Łączyński z GUS. Dodaje, że 98% pogłowia znajduje się w gospodarstwach prowadzących chów na dużą skalę  tj. przekraczających 10 tys. szt.

W 2016 r. uboje przemysłowe brojlerów stanowiły 77,2% całego ubijanego drobiu. Hodowla i ubój kaczek to zaledwie 2% całej produkcji drobiu tj. 64,5 tys. t. Mimo to zajęliśmy trzecią pozycję w UE, za Francją i Węgrami. Produkcja indyków wyniosła 483,2 tys. t, co stanowiło 15,2% krajowych ubojów i również dało nam trzecią pozycję w UE, po Niemczech i Francji.

Z analizy produkcji mięsa drobiowego przeprowadzonej przez GUS wynika, że w sierpniu br. padł rekord wstawień kurcząt brojlerów.

eksperci o mięsie drobiowym

Magdalena Kowalewska, analityk rynków rolnych Banku BGŻ BNP Paribas SA.

Po raz pierwszy w historii w polskich kurnikach wstawiono ponad 100 mln sztuk kurcząt brojlerów, czyli 103,5 mln sztuk  – mówi M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas SA. – Jest to kolejny sukces polskiego drobiarstwa, jednak taki wzrost produkcji nie pozostaje obojętny dla cen – dodaje.

Spadek obrotów targowiskowych z powodu ptasiej grypy

Skutkiem m.in. wystąpienia w Polsce wirusa grypy ptaków w okresie od grudnia 2016 do kwietnia 2017 r. było silne zmniejszenie obrotów targowiskowych. Korespondowało to ze spadkiem produkcji mięsa drobiowego ze źródeł poza skupowych – wynika z danych IERiGŻ.

Dużym wyzwaniem dla polskiej branży drobiarskiej w ostatnim kwartale br. może być grypa ptaków. Biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów unijnych, z poprzednich lat, nie można wykluczyć powrotu tej choroby również w Polsce w br. – mówi M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

Handel detaliczny mięsem dorbiowym

Handel detaliczny mięsem drobiowym w Polsce w latach 2012-2017 i prognoza na 2017 r. i 2018r.

Jak będzie podaż mięsa drobiowego?

W 2017 r. wzrost podaży mięsa drobiowego będzie o jedną trzecią mniejszy niż w ub. r. Tylko ok. 40% tego przyrostu zostanie przeznaczone na pokrycie wzrostu eksportu. 60% przyrostu ma zwiększyć podaż na krajowym rynku.  Podaż mięsa drobiowego na rynku wewnętrznym będzie ponownie większa – prognozuje prof. G. Dybowski z IERiGŻ.

Jak będzie się opłacać produkcja mięsa drobiowego?

Ceny mięsa drobiowego

W I półroczu 2018 r. przewiduje się spadek cen detalicznych mięsa drobiowego

W okresie styczeń-wrzesień br. pogorszyła się przeciętna opłacalność produkcji kurcząt i indyków. Udział ceny skupu żywca w cenie zbytu tuszki przez przetwórnie przemysłowe obniżył się o 1,5%. Dominującą pozycję w strukturze przemysłowej produkcji mięsa drobiowego, podobnie jak w latach poprzednich, zajmuje świeże i chłodzone mięso kurcząt dzielone na elementy – wynika z analiz IERiGŻ.

Prognozowany jest dalszy wzrost produkcji mięsa drobiowego w Polsce

Mimo zaburzeń rynku w wyniku grypy ptaków i zamknięcia w związku z tym części rynków zbytu dla polskiego towaru, przeciętna sytuacja finansowa branży drobiarskiej w pierwszym półroczu 2017 r. uległa niewielkiej poprawie w porównaniu z pierwszą połową 2016 r. Nadal jednak utrzymywał się niski poziom rentowności sprzedaży. Zysk wygenerowało 85,6% firm drobiarskich.

Wysoka podaż drobiu na krajowym rynku nie pozwoli na znaczącą poprawę rentowności chowu drobiu rzeźnego – prognozuje prof. Dybowski z IERiGŻ.

obroty targowiskowe mięsem drobiowym

Obroty targowiskowe mięsem drobiowym w Polsce w latach 2012-2017 i prognoza na całym 2017 r. i pierwsze półrocze 2018 r.

Więcej inwestycji i kapitału

Rozwija się działalność inwestycyjna w drobiarstwie. Zwiększyła się zdolność firm drobiarskich do akumulowania własnego kapitału. Wskaźnik akumulacji środków własnych wyniósł 4,57%. Na bezpiecznym poziomie kształtował się też wskaźnik bieżącej płynności finansowej, który wyniósł 1,42 – wynika z analiz IERiGŻ.

Poprawiła się pozycja przemysłu drobiarskiego w relacji do przemysłu spożywczego i mięsnego mierzona poziomem wskaźnika rentowności netto sprzedaży – analizuje prof. Dybowski z IERiGŻ.

Czy zwiększy się spożycie mięsa drobiowego?

Spożycie drobiu w kraju rośnie systematycznie. W 2016 r. wyniosło ono 29,2 kg/mieszkańca – mówi dyr. A. Łączyński z GUS.

W porównaniu do cen mięsa czerwonego drób potaniał i pozostał najtańszym rodzajem mięsa. W związku z tym w 2017 r. bilansowe spożycie mięsa drobiowego może zwiększyć się o 2,7% w porównaniu do 2016 r. Towarzyszyć temu będzie spadek konsumpcji wieprzowiny o 0,7% i wzrost spożycia wołowiny o 4,8% – prognozuje prof. G. Dybowski z IERiGŻ.

Prognoza eksportu mięsa drobiowego

Polski eksport mięsa drobiowego w latach 2012-2017 i prognoza

W I półroczu 2018 r. jest spodziewany dalszy wzrost bilansowego spożycia drobiu o 1,7% przy jednoczesnej stabilizacji konsumpcji wołowiny i wieprzowiny – przewiduje prof. Dybowski. Dodaje, że Polska należy do krajów o najwyższym spożyciu mięsa drobiowego w UE. Przyrost konsumpcji dokonuje się głównie poza gospodarstwami domowymi. W I kwartale 2017 r. przeciętne miesięczne spożycie na jedną osobę w gospodarstwie domowym było o 0,6% mniejsze. Wędlin drobiowych o 5,6% większe niż przed rokiem.

Warto podkreślić, że obecnie zużycie krajowe mięsa i podrobów drobiowych przewyższa eksport. Chociaż nadal na polskich stołach króluje wieprzowina, to jej udział w spożyciu mięsa ogółem maleje na rzecz mięsa drobiowego – mówi M. Kowalewskaz BGŻ. Dodaje, że według prognoz BGŻ BNP Paribas konsumpcja mięsa drobiowego w 2017 r. zwiększy się o 2-5% w porównaniu z 2016 r.

Jakie są i będą ceny mięsa drobiowego w 2017 r. ?

Ceny kurcząt brojlerów są obecnie na relatywnie niskim poziomie, chociaż od drugiej połowy czerwca br. utrzymują się powyżej cen z analogicznego okresu 2016 r.- mówi M. Kowalewska z BGŻ BNP Paribas.

Według danych MRiRW, we wrześniu br. przeciętnie za kilogram kurcząt brojlerów w skupie płacono 3,47 zł, tj. o 3% więcej niż przed rokiem. Jednak o 5% mniej niż średnio w ostatnich 5 latach.

Prognoza imporu mięsa drobiowego

Import mięsa drobiowego w latach 2012- 2017 i prognoza

Relacja cen skupu kurcząt brojlerów do cen relatywnie drogiej trzody chlewnej utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Przeciętnie we wrześniu br. relacja ta wyniosła 0,63, wobec 0,72 – średniej z ostatnich pięciu lat. Sprzyja to zwiększeniu konsumpcji mięsa drobiowego – komentuje M. Kowalewska. Dodaje, że ważnym czynnikiem, który wspiera ceny skupu kurcząt brojlerów na rynku krajowym jest eksport. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów na podstawie danych MRiRW, w okresie I-VII br. z Polski wyeksportowano blisko 620 tys. t mięsa i podrobów drobiowych, o wartości 4,46 mld zł, czyli odpowiednio o 8 i 3% więcej niż przed rokiem.

Z analiz IERiGŻ wynika, że w 2017 r. ceny detaliczne mięsa drobiowego wzrosły, po spadku w latach 2015-2016. W sierpniu br. były wyższe o 1,5% w relacji rok do roku. Jednak średni poziom tych cen w okresie styczeń-sierpień br. był tylko o 0,3% wyższy, niż w analogicznym okresie przed rokiem.

cena mięsa drobiowego

W porównaniu do cen mięsa czerwonego drób potaniał i pozostał najtańszym rodzajem mięsa

Bardziej niż mięso podrożały wędliny drobiowe.

Jakie będą ceny mięsa drobiowego w 2018 r.?

W I półroczu 2018 r. przewiduje się spadek cen detalicznych mięsa drobiowego – prognozuje prof. G. Dybowski z IERiGŻ.

 

Zakup nowego kombajnu. Na co zwrócić uwagę?

Bezawaryjność, dobra separacja, niskie koszty utrzymania to czynniki brane pod uwagę podczas wyboru kombajnu. Jakie jeszcze cechy są ważne?

13 grudnia 2018

Ceny tuczników: spadki wyhamowały

Kiedy możemy spodziewać się podwyżek cen żywca wieprzowego?

4 grudnia 2018

Używamy plików cookies, aby poprawić funkcjonowanie strony AgroFakt.pl. Pliki cookies dopasowują treść strony, w tym wyświetlanych reklam, do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkownika, pozwalają nam również zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony. Informacje te są udostępniane naszym partnerom, z którymi współpracujemy w zakresie marketingu, reklamy i analizowania ruchu na stronie. Podmioty te mogą je łączyć z innymi informacjami, których im udzieliłeś. Kontynuując korzystanie z AgroFakt.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich zamieszczanie w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz jednak dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w każdym czasie. Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close