Rusza pomoc – można już składać wnioski suszowe

Ruszył nabór wniosków o pomoc klęskową. Mogą się o nią ubiegać rolnicy, których gospodarstwa ucierpiały na skutek tegorocznej suszy lub powodzi. Wnioski suszowe są już dostępne na stronie internetowej ARiMR. Na odszkodowania rząd przeznaczył rekordową kwotę 1,5 mld złotych.  

O wsparcie finansowe mogą starać się gospodarze, których straty w uprawach oszacowano na co najmniej 70 proc. Stawka przeznaczonej dla nich pomocy wynosi 1 tys. zł/ha – jednak tylko dla ubezpieczonych. Farmerzy, którzy nie wykupili polisy otrzymają połowę tej kwoty. Nabór wniosków o odszkodowania dla rolników, którzy ponieśli tak duże szkody potrwa do 28 września.

Wsparcie przewidziano również dla rybaków, prowadzących hodowlę ryb słodkowodnych na terenach poszkodowanych przez suszę. Mogą oni liczyć na pomoc w wysokości 300 zł/ha gruntów pod zarybionymi stawami.

Jak ubiegać się o pomoc?

wnioski suszowe

Na odszkodowania przeznaczonych zostanie 1,5 mld zł – to rekordowa kwota, najwyższa w historii polskiego rolnictwa. Wnioski suszowe są już dostępne na stronie ARiMR.

Wnioski suszowe udostępnione są na stronie internetowej ARiMR. Do wypełnionego wniosku, gospodarz musi dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, z informacjami o powierzchni upraw, w których one powstały. Te dokumenty należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Wnioski suszowe – kolejny nabór

Farmerzy, którzy ponieśli mniejsze straty, szacowane na 30-70 proc. będą mogli ubiegać się o odszkodowania w kolejnym naborze, który przewidziany jest od 26 września do 17 października. Stawka pomocy w tym przypadku wynosi 500 zł/ha i również będzie pomniejszona o połowę, jeśli rolnik nie posiada polisy

Rekordowa pomoc

Na odszkodowania rząd przeznaczył 1,5 mld złotych. To kwota trzykrotnie większa od tej z 2015 roku, kiedy to ówczesny rząd przeznaczył na pomoc suszową 450 mln złotych. Na jakie wsparcie mogą jeszcze liczyć gospodarze?

wnioski suszowe

Susza dała się rolnikom w tym roku we znaki. W niektórych regionach straty plonu sięgały 80-90 proc.

fot. Fotolia

Część rolników bardziej jest zainteresowana rozłożeniem spłat zobowiązań finansowych, które już posiadają, niż dopłatą do hektara. Taka możliwość istnieje, ale oczywiście za zgoda banków. W tym przypadku pomoc państwa polega na spłacie odsetek w czasie nie dłuższym niż dwa lata. Część rolników zainteresowana jest dużymi, bardzo nisko oprocentowanymi kredytami na odtworzenie produkcji rolnej w swoich gospodarstwach, m.in. na zakup pasz. Przy zastosowaniu tej formy pomocy rolnicy płacą tylko 0,5% należnego oprocentowania, a resztę pokrywa państwo – informuje minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski.

Inne formy wsparcia

To nie jedyne formy pomocy przewidziane dla poszkodowanych przez suszę rolników. Mogą oni m.in. starać się o odroczenie terminu płatności składek KRUS lub ich umorzenie, rozłożenie na raty płatności z tytułu umów dzierżawy i sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o ulgi w czynszu.

Przeczytaj więcej o pomocy dla rolników z powodu suszy

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *