Wypłata pomocy do zbóż i nawozów nie dla wszystkich

Wypłata pomocy do zbóż i do nawozów, realizowana przez ARiMR nie obejmie wszystkich wnioskodawców. Dla kilku tysięcy rolników wydano decyzje odmowne ze względu na brak spełnienia warunków dla przyznania pomocy.

Wypłata pomocy do zbóż i gryki to pieniądze dla rolników, którzy zostali poszkodowani na skutek wybuchu wojny na Ukrainie. Niestety nie wszyscy dostaną to wsparcie. Sprawdzamy, którzy rolnicy zostali potraktowani odmownie.

Kto jest beneficjentem?

Wsparcie finansowe w ramach ww. pomocy mogli dostać rolnicy, którzy złożyli w 2022 r. wnioski o dopłaty bezpośrednie i wykazali uprawy uwzględnionych w pomocy gatunków roślin na powierzchni maksymalnie 300 ha. Uzyskane ziemiopłody miały być sprzedane nabywcy, jakim musiał być podmiot uprawniony do skupu i przetwarzania zboża lub obrotu nim. Ziarno można było też sprzedać podmiotowi kupującemu ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą. Transakcję należało potwierdzić fakturą VAT, jej duplikatem lub fakturą VAT RR.

Jak przebiega wypłata pomocy do zbóż?

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych skierował do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystąpienie w sprawie realizacji pomocy dla producentów:

  • pszenicy lub gryki,
  • pszenicy, gryki oraz kukurydzy,
  • innych zbóż i rzepaku,
  • do zakupionych nawozów,

W odpowiedzi zastępca prezesa ARiMR Ryszard Zarudzki przekazał poniższą informację dotyczącą realizacji poszczególnych rodzajów pomocy uruchomionych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn. zm.).

Zgodnie z danymi na 14.09.2023 r.

  • na pomoc dla producentów pszenicy, gryki oraz kukurydzy przekazano kwotę 711.950.325,13 zł;
  • ponadto na pomoc dla producentów pszenicy lub gryki przekazano kwotę 1.880.200.546,60 zł;
  • z kolei na pomoc do zakupionych nawozów przekazano kwotę 625.346.756,00 zł.

Jak dużo wniosków o pomoc wpłynęło do ARiMR?

Z dniem 31 lipca 2023 r. zakończono nabór wniosków o przyznanie pomocy do zbóż innych niż pszenica i gryka, a także do nasion rzepaku i rzepiku oraz kukurydzy. W jego ramach złożono ponad 130 tysięcy wniosków o przyznanie pomocy.

Po zakończonych kontrolach administracyjnych ARiMR przystąpiła do naliczania pomocy. Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz. U. poz. 762 ze zm.) pomoc jest udzielana według kolejności złożenia wniosków. Tych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do wysokości sumy kwoty środków, o których mowa w:

— art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2023/739, wyrażonej w złotych, oraz równowartości tej kwoty pochodzącej z budżetu państwa i
— art. 2 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2023/1343, wyrażonej w złotych, oraz dwukrotności tej kwoty pochodzącej z budżetu państwa.

Pomoc na kwotę 773 mln zł przyznano dla 73,5 tys. rolników. Jednakże ze względu na możliwość złożenia odwołań zabezpieczono kwotę w wysokości 26 mln zł. Zgodnie z § 7 rozporządzenia krajowego kierownicy biur powiatowych ARiMR w terminie do dnia 15 września wydali decyzje w sprawie przyznania pomocy.

Ponadto 3 tys. rolników dostało decyzje odmowne ze względu na brak spełnienia warunków dla przyznania pomocy.

Ze względu na wykorzystanie środków finansowych i podejmowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi działania zmierzające do przyznania przez Komisję Europejską zwiększonej części pomocy krajowej tj. zmianę art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2023/1343, w celu umożliwienia realizacji pomocy wszystkim wnioskującym i spełniającym warunki do jej przyznania. Do ponad 51 tys. rolników wysłano pisma o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji.

Wypłata pomocy do zbóż — pula pieniędzy dla rolników

Na pomoc dla rolników w sumie trafi 799,264 mln złotych. Środki określone w rozporządzeniu (UE) nr 2023/739 wynoszą 29,5 mln euro. Ale  uzupełniono je ze środków krajowych w tej samej wysokości. Po uwzględnieniu kursu euro wynoszącego 4,67 zł/euro pula środków, z której będzie wypłata pomocy do zbóż, wynosi 275,53 mln złotych. Jej wypłata odbędzie się do końca września 2023 r. Z kolei środki określone w rozporządzeniu (UE) nr 20231343 wynoszą 3933 mln euro i zostaną uzupełnione przez wkład krajowy w podwójnej wysokości wsparcia unijnego. Przy kursie euro wynoszącym 4,4388 zł/euro ilość środków finansowych wynosi 523,734 mln zł. Jednakże ta pula musi być wypłacona rolnikom do końca grudnia 2023 r.

Czytaj również: Ruszyły wypłaty dopłat do nawozów! Już ponad 1,5 mld na kontach rolników

Źródło: krir.pl

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 2

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Jak zmodernizować opryskiwacz?Zobacz Stary opryskiwacz z GPS

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *