Jak zwalczyć chwasty w późnych fazach rozwojowych zbóż?

Download PDF

Skuteczność herbicydów zarówno jesienią, jak i wiosną, była w tym sezonie często dość niska. Niełatwe było także zwalczanie chwastów w zbożach jarych. Co możemy jeszcze zrobić jeśli nie pozbyliśmy się nieproszonych gości z pola? Jak zwalczyć chwasty w późnych fazach rozwojowych? 

Za zimno, za mokro…

Chwasty, które pozostały na plantacjach zbóż jarych, są w stanie znacznie obniżyć plon

Wiosna tego roku jest wyjątkowo trudna do przewidzenia. Pierwsza połowa maja przyniosła nam całą serię różnych zjawisk atmosferycznych – przymrozków, ulewnych deszczy, ale i ciepła. Początek drugiej połowy maja to z kolei upały i przez kilka dni letnia wręcz pogoda. Kwiecień z kolei był wyjątkowo zimny. W większości rejonów Polski wszystkie prace były opóźnione. Nie inaczej było z zabiegami pestycydowymi. Tradycyjnie ochronę roślin zaczynaliśmy od aplikacji herbicydów. Zarówno w zbożach ozimych, jak i jarych zmagaliśmy się z wyjątkowo nieprzychylnymi warunkami pogodowymi. Jednego dnia za zimno, kolejnego już cieplej, ale za to z deszczem. W takich warunkach skuteczna ochrona przed chwastami jest niezwykle trudna. W zbożach jarych niejednokrotnie w ogóle nie udało się wykonać aplikacji herbicydowej. Czy możemy jeszcze coś zrobić? Jak zwalczać chwasty w późnych fazach rozwojowych zbóż jarych?

Czym skutkuje pozostawienie chwastów na polu?

Jak działa Biathlon 4D?

W momencie, kiedy na większości plantacji zbóż jarych powinna zostać wykonana aplikacja nie pozwalały na to warunki pogodowe. Jakikolwiek zabieg herbicydowy był często niemożliwy z powodu chłodnych temperatur, mokrych roślin czy też kłębiących się już nad nami polem chmur. Jakie skutki niesie ze sobą niezwalczenie chwastów? Przede wszystkim obniżenie plonowania rośliny uprawnej.

W ubiegłym roku sporym problemem w jęczmieniu jarym były dla mnie samosiewy rzepakumówi pan Robert, rolnik z powiatu kępińskiego, gospodarujący na 35 ha, z czego prawie 15 ha stanowią zboża ozime i jare. – Obniżka plonu może nie była zbyt wielka, ale w porównaniu z jęczmieniem jarym, który był wolny od chwastów, plon z zachwaszczonego pola był słabszy o ok. 0,5 t/ha – dodaje.

Samosiewy rzepaku należą do często spotykanych chwastów na polach po rzepaku

Chwasty są w stanie obniżyć plonowanie nawet o kilkadziesiąt procent, co jest bezpośrednim efektem pobierania przez nie składników pokarmowych zawartych w glebie. W przypadku występowania na polu chwastów znacznie mniej efektywne jest również nawożenie – liście chwastów, podobnie jak roślina uprawna, również asymilują dostarczane składniki pokarmowe. Nie mniej istotny jest utrudniony zbiór – niektóre chwasty są w stanie bardzo zanieczyścić plon, a przy tym podnosić wilgotność ziarna.

Jak zwalczyć chwasty w późnych fazach rozwojowych?

Co bardzo istotne – Biathlon® 4D może być bezpiecznie stosowany nawet do końca fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego, czyli do fazy BBCH 39.

Zazwyczaj chwasty zwalczane są do pierwszego, maksymalnie drugiego kolanka zbóż. Czy jest więc szansa na eliminację nieproszonych gości z pola w znacznie późniejszych fazach? Okazuje się, że tak. Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszła firma BASF, która proponuje zastosowanie produktu Biathlon® 4D. Preparat ten oparty został o dwie substancje aktywne – tritosulfuron (związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) oraz florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn). Środek ten pobierany jest przez liście chwastów i szybko przemieszczany w roślinie. Co bardzo istotne – Biathlon® 4D może być bezpiecznie stosowany nawet do końca fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego, czyli do fazy BBCH 39 w najważniejszych zbożach jarych – pszenicy jarej, jęczmieniu jarym oraz w owsie.

Wysoka skuteczność nawet w późnych fazach

Wysoka skuteczność zwalczania chwastów w wysokich stadiach zaawansowania preparatem od BASF potwierdzona została w doświadczeniach

Przeprowadzone doświadczenia są najlepszą wizytówką preparatu. Wyniki badań przeprowadzonych w różnych fazach rozwojowych zbóż jednoznacznie potwierdzają wysoką skuteczność na wszystkie ważne gospodarczo chwasty. Zabieg przeprowadzony w fazach BBCH 13 – 29 przy zastosowaniu preparatu Biathlon® 4D w dawce 50 g/ha (w połączeniu z adjuwantem Dash HC w dawce 0,5 l/ha) pozwolił na uzyskanie skuteczności w zwalczaniu przytulii czepnej na poziomie ponad 90%. Podobny wynik uzyskano w przypadku eliminacji chabra bławatka, maku polnego, tobołków polnych, tasznika pospolitego oraz maruny bezwonnej. Wysoka skuteczność w walce z samosiewami rzepaku docenią plantatorzy rzepaku – tutaj wynik oscylował w granicach niemalże 100 %. warto zaznaczyć, że na 100% poziomie w tej fazie rozwojowej zwalczone zostały komosa biała oraz stulicha ptasia. Doświadczenia zostały także przeprowadzone w fazach BBCH 32 – 37. W późniejszym zabiegu dawka herbicydu została zwiększona do 70 g/ha, a dawka adjuwantu pozostała na stałym poziomie 0,5 l/ha. We wszystkich przypadkach skuteczność pozostawała nadal bardzo wysoka w stosunku do zarejestrowanych chwastach –  pomimo bardzo zaawansowanych faz rozwojowych tych uciążliwych roślin.

Nie musimy obawiać się deszczu

Propozycja od BASF może być stosowana także z innymi środkami ochrony roślin, dzięki czemu za jednym przejazdem możemy wykonać nie tylko zabieg chwastobójczy ale też np. fungicydowy.

Biathlon® 4D jest wyjątkowo odporny na zmywanie przez deszcz – opady nie są w stanie zaszkodzić skuteczności herbicydu już godzinę po aplikacji, co czyni produkt ten bardzo przydatnym w trudnych do przewidzenia warunkach pogodowych. Z doświadczeń wynika, że opady na poziomie 20 mm trwające 20 minut nie wpływają na obniżenie skuteczności. Co równie ważne propozycja od BASF może być stosowana także z innymi środkami ochrony roślin, dzięki czemu za jednym przejazdem możemy wykonać nie tylko zabieg chwastobójczy ale też np. fungicydowy.

Szeroka rejestracja

Biathlon 4D działa aż do fazy w pełni rozwiniętego liścia flagowego

Biathlon® 4D może być stosowany we wszystkich zbożach ozimych oraz, jak wspomnieliśmy wcześniej, w pszenicy jarej, jęczmieniu jarym oraz w owsie. Równie szerokie jest spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych, włącznie z tymi najbardziej uciążliwymi występującymi w zbożach. Minimalna dawka preparatu to 0,04 kg/ha.  W przypadku aplikacji w późnych fazach rozwojowych zaleca się zwiększenie dawki do 0,07 kg/ha w celu uzyskania maksymalnego efektu chwastobójczego. Jeśli nie zwalczyliśmy do tej pory chwastów zbożach jarych musimy przystąpić do działania jak najszybciej.

Zobacz również film firmy BASF dotyczący stosowania Medax Max i Biathlon 4D w późnych fazach rozwojowych roślin:

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o