prof. dr hab. inż. Józef Sowiński

prof. dr hab. inż. Józef Sowiński

Zainteresowania naukowe ukierunkowane na uprawę roślin paszowych oraz wykorzystanie biomasy do celów energetycznych, zatrudniony w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autor 120 oryginalnych prac twórczych. Uczestniczy w badaniach prowadzonych w zespołach interdyscyplinarnych. Zainteresowania: historia i przyroda Dolnego Śląska, muzyka, turystyka i rekreacja cyklistyka.