prof. dr hab. inż. Józef Sowiński

Autor: prof. dr hab. inż. Józef Sowiński

Zainteresowania naukowe ukierunkowane na uprawę roślin paszowych oraz wykorzystanie biomasy do celów energetycznych, zatrudniony w Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Autor 120 oryginalnych prac twórczych. Uczestniczy w badaniach prowadzonych w zespołach interdyscyplinarnych. Zainteresowania: historia i przyroda Dolnego Śląska, muzyka, turystyka i rekreacja cyklistyka.

Sorgo: wymagania glebowe i wodne

Wraz ze zmieniającym się klimatem trzeba będzie zmienić strukturę zasiewów. Sprawdźcie, jakie wymagania ma sorgo!

3 listopada 2018

Czym powinniśmy nawozić sorgo cukrowe?

Sorgo cukrowe jest gatunkiem polecanym ze względu na wytrzymałość na niedobory wody. Ma jednak duże potrzeby nawozowe.

3 listopada 2018

Sorgo: ochrona roślin – jakie są największe problemy?

Jak można walczyć ze szkodnikami, które występują przy uprawie sorgo? Jakie skutki niesie ze sobą stosowanie herbicydów?

3 listopada 2018

01

Sorgo cukrowe w produkcji bioetanolu

Sorgo cukrowe najpierw uprawiane było na pasze. Później postawiono na cukier w postaci syropu sorgowego. Teraz czas na bioetanol!

3 listopada 2018

02

sorgo odmiany

Sorgo: wybór odmiany decyduje o powodzeniu uprawy

W związku ze zmieniającym się klimatem niedługo trzeba będzie zmienić gatunki uprawowe. Jednym z rozwiązań może być sorgo.

3 listopada 2018

03

sorgo

Czy uprawa sorgo jest dla Polski perspektywiczna?

Sorgo w pełni nowym gatunkiem nie jest, ale w naszym kraju praktycznie nie ma znaczenia gospodarczego. Czy zmieni się...

3 listopada 2018

04

Kiszonki kukurydziane_1

Kiszonka kukurydziana a stres suszy

Wielkość spadku plonu kukurydzy zależy m.in. od fazy rozwojowej, w jakiej wystąpiła susza. A jak odczuwa to kiszonka kukurydziana?

9 stycznia 2018

05

sorga

Kiszonka z sorga: przydatność surowca

Kiszonka z kukurydzy jest podstawową paszą objętościową w żywieniu krów wysokomlecznych. Jaką jednak wartość ma kiszonka z sorgo?

14 czerwca 2016

06

bobowatych

Zapomnieliśmy o roślinach bobowatych drobnonasiennych

Z czego wynika korzystny wpływ roślin bobowatych drobnonasiennych na żyzność gleby? Jakie inne zalety posiadają te rośliny?

25 marca 2016

07

sorgo

Sorgo- 5 zbożem na świecie

Sorgo jest 5 zbożem pod względem m.in. zajmowanej powierzchni. Czy w Polsce ma szanse stać się równie popularne jak...

24 marca 2016