Sorgo: ochrona roślin – jakie są największe problemy?

W Polsce sorgo jest zaliczane do grupy roślin małoobszarowych, do ochrony których nie ma zarejestrowanych środków do zwalczania chwastów, chorób i szkodników. Rolnicy uprawiający sorgo mają możliwość skorzystania z prawodawstwa unijnego i wysiewu odmian umieszczonych w Unijnym Katalogu Odmian.

Wymiana informacji dotyczy jednocześnie europejskich doświadczeń w zakresie ochrony roślin. Rolnicy korzystają ponadto z zaleceń dotyczących ochrony kukurydzy, informacji umieszczonych na stronach internetowych oraz własnych doświadczeń w tym zakresie.

Selektywne działanie na chwastnicę jednostronną s-metolachlor+mezotrion+terbutylazyna po powschodowym zastosowaniu (zdjęcie z badań realizowanych w ramach projektu PBS1/A8/11/2013). Skuteczność zabiegu bardzo niska.

Selektywne działanie na chwastnicę jednostronną s-metolachlor+mezotrion+terbutylazyna po powschodowym zastosowaniu (zdjęcie z badań realizowanych w ramach projektu PBS1/A8/11/2013). Skuteczność zabiegu bardzo niska.

Największe wyzwanie w ochronie sorgo

Największe wyzwanie w ochronie sorgo dotyczy ograniczenia występowania chwastów. Sorgo jest wysiewane w szerokich międzyrzędziach, w początkowym okresie wegetacji rośnie wolno i nie konkuruje z chwastami. Szybki rozwój chwastów powoduje zubożenie gleby w substancje pokarmowe i wodę. Dominującymi gatunkami chwastów występującymi w uprawie sorga w naszym kraju są te same co występują w uprawie kukurydzy tj: komosa biała (Chenopodium album L.), rdesty (Polygonum ssp.), chwastnica jednostronna (Echinochloa crus-galli L.) i inne prosowate jak włośnica czy palusznik.

Nawet niewielkie zachwaszczenie we wczesnych fazach wzrostu może redukować plony sorga. Silne zachwaszczenie gatunkami chwastów jednoliściennych w początkowym okresie wzrostu rośliny uprawnej może powodować obniżenie plonów o ponad 20%.

Natomiast chwasty pojawiające się w późniejszym okresie wegetacji utrudniają zbiór. Kierując się zaleceniami, jedynie prawnie dozwolonym sposobem zwalczania chwastów jest wykonanie mechanicznej pielęgnacji międzyrzędzi. Propagowanie stosowania tej metody ogranicza brak możliwości usunięcia chwastów rosnących w rzędzie oraz duża pracochłonność zabiegu. Skuteczność metod mechanicznych waha się od 60 do 89%.

Kierując się zaleceniami, jedynie prawnie dozwolonym sposobem zwalczania chwastów jest wykonanie mechanicznej pielęgnacji międzyrzędzi.

Odchwaszczanie sorgo

Do odchwaszczania sorgo zarejestrowanych jest w UE szereg substancji aktywnych. Do stosowania doglebowego (przed wschodami): petoksamid + terbutylazyna, s-metolachlor + terbutylazyna, s-metolachlor. Do stosowania nalistnego (po wschodach roślin): dikamba, bentazon + dikamba, prosulfuron + dikamba. Należy stosować dawki herbicydów zgodne z zaleceniem producenta.

Zalecanie niższych dawek herbicydów doglebowych stosuje się na glebach lżejszych, a wyższe na glebach cięższych. W przypadku zastosowania herbicydu zawierającego substancję aktywną s – metolachlor mogą wystąpić uszkodzenia siewek i nasiona sorgo należy zabezpieczyć odpowiednim dodatkowym preparatem.

W badaniach przeprowadzonych w Polsce przez Kaczmarek i in. (2009) w zwalczaniu chwastów w sorgo skuteczne były herbicydy: Trophy 768 EC, Mustang 306 SE, Aminopielik Gold 530 EW, Callisto 100 SC, Chwastox Turbo 340 SL oraz Chwastox Turbo 340 SL.

Stan plantacji przed okresem dynamicznego wzrostu roślin. Wysoka skuteczność substancji aktywnych s-metolachlor+mezotrion+terbutylazyna (widok doświadczenia realizowanego w ramach projektu PBS1/A8/11/2013)

Stan plantacji przed okresem dynamicznego wzrostu roślin. Wysoka skuteczność substancji aktywnych s-metolachlor+mezotrion+terbutylazyna (widok doświadczenia realizowanego w ramach projektu PBS1/A8/11/2013).

Efekty uboczne

Stosowanie herbicydów może powodować zaburzenia wzrostu i rozwoju rośliny uprawnej. Dlatego głównym celem w ochronie sorga jest opracowanie metody zwalczania chwastów, która je zniszczy i będzie selektywna wobec sorga (fot. 1, 2). W przypadku tego gatunku dobór herbicydu jest trudny, ponieważ głównie zwalczane są gatunki chwastów (prosowate), które są zbliżone botanicznie i fizjologicznie do sorga. W dostępnych informacjach zaleca się oprysk herbicydami w dawkach zredukowanych lub ich stosowanie łącznie z tzw. sejfnerami (ang. safener), tzn. substancjami dodawanymi do środków ochrony roślin lub stosowaną oddzielnie w celu wyeliminowania lub zmniejszenia fitotoksycznego działania. Podobnie jak środki ochrony roślin również sejfnery nie są zarejestrowane w naszym kraju. Należy również pamiętać, że w katalogu unijnym znajduje się dużo odmian sorga w związku z tym możliwy jest brak selektywności niektórych odmian w stosunku do konkretnych herbicydów. Stosowanie herbicydów zawierających inne substancje aktywne spowoduje przebarwienia, uszkodzenia nekrotyczne bądź całkowite zniszczenie plantacji.

W przypadku tego gatunku dobór herbicydu jest trudny, ponieważ głównie zwalczane są gatunki chwastów (prosowate), które są zbliżone botanicznie i fizjologicznie do sorga.

W Polsce aktualnie brak jest patogenów i szkodników sorga występujących na dużą skalę. Wynika to z małej powierzchni uprawy sorga w naszym kraju. Konieczne jest natomiast zabezpieczenie materiału siewnego przed zgorzelą siewek i zgnilizną korzeni oraz szkodnikami wielożernymi, odglebowymi. Rolnicy wysiewając materiał siewny kwalifikowany dysponują ziarnem zabezpieczonym przez producenta przed najważniejszymi agrofagami atakującymi sorgo w początkowym okresie wegetacji.

Popularyzacja uprawy sorga w naszym kraju będzie się wiązać z większym zagrożeniem ze strony chorób i szkodników. W rejonach gdzie uprawa sorga prowadzona jest w bezpośrednim sąsiedztwie kukurydzy i prosa może pojawić się problem występowania omacnicy prosowianki. W przypadku nalotu motyla omacnicy należy wykonać zabieg środkiem owadobójczym Karate Zeon 050 CS.

***

Więcej na temat sorga możecie przeczytać tutaj:

  1. Sorgo: nowy (czy) perspektywiczny gatunek dla Polski?
  2. Wykorzystanie sorga w produkcji bioetanolu
  3. Sorgo: nawożenie azotem, fosforem i potasem
  4. Sorgo: wymagania glebowe i wodne
  5. Sorgo: wybór odmiany decyduje o powodzeniu uprawy

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 18

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *