Dodatkowa pomoc finansowa z ARiMR. Dowiedz się więcej!

MRiRW przygotowało zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z których wynika, że do rolników trafi dodatkowa pomoc finansowa z ARiMR. Na dotacje mogą liczyć m.in. pszczelarze, a także osoby poszkodowane przez klęski żywiołowe w 2020 r.

Wprowadzenie zmian do Rozporządzenia Rady Ministrów ma na celu udzielenie dodatkowego wsparcia w formie dotacji. Oprócz pomocy finansowej możliwe będzie ubieganie się przez producentów rolnych o specjalny kredyt preferencyjny. Resort rolnictwa przygotował też zmiany dotyczące przyznawania pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń w związku z ASF.

Rehabilitacja lecznicza po COVID-19 dostępna dla rolników! Sprawdź!

Dodatkowa pomoc finansowa dla pszczelarzy

W uzasadnieniu do Rozporządzenia podkreślono, że pszczelarze mają możliwość ubiegania się o pomoc z Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa. Jednak jest to pomoc niewystarczająca. Główny powód: wsparcie nie obejmuje dokarmiania pszczół w okresie bezpożytkowym, oraz w sezonie jesienno – zimowym. Dlatego do pszczelarzy ma trafić dodatkowa pomoc finansowa z ARiMR udzielana w formule de minimis w rolnictwie.

Dodatkowe wsparcie ma być przyznawane na wniosek złożony do kierownika ARiMR w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski będzie można składać w bieżącym roku do 30 czerwca.

Oprócz wniosku należy dołączyć zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wpisaniu podmiotu do rejestru. Jak ustalić wysokość dodatkowej pomocy z ARiMR ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na 1 przezimowaną rodzinę pszczelą. Resort rolnictwa proponuje, aby stawka pomocy wynosiła 20 zł na 1 przezimowaną rodzinę pszczelą.

Wsparcie dla gospodarstw poszkodowanych w 2020 r.

Wsparcie dla pszczelarzy to nie jedyna dodatkowa pomoc finansowa z ARiMR. Oprócz tego, resort rolnictwa chce udzielić wsparcia gospodarstwom w których wystąpiły w 2020 r. szkody spowodowane przez np. suszę, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne, a także przez inne niekorzystne zjawiska pogodowe. Dodatkowa pomoc finansowa z ARiMR trafi do gospodarstw, w których szkody spowodowały straty sięgające co najmniej 20 proc. plonu.

Aby otrzymać zaległe wsparcie rolnicy muszą złożyć wniosek do którego należy dołączyć:

 • kopie protokołu oszacowania szkód, lub
 • protokół oszacowania szkód zawierający podpis zaufany właściwego wojewody,
 • informacje dotyczące producenta rolnego i prowadzonej przez niego działalności, oraz informacje o uzyskanej pomocy publicznej,
 • kserokopie polis ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych.

MRiRW zaproponowało, aby stawka pomocy była zależna od uprawy i wysokości szkód czyli:

 • 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocujących w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 proc. plonu,
 • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70 proc. plonu,
 • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw w których wystąpiły szkody w wyniku suszy,
 • 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocujących w których wystąpiły szkody w wysokości od 20 do 70 proc. plonu,
 • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 20 – 70 proc. plonu.

Ponadto, w uzasadnieniu do Rozporządzenia podano, że dodatkowa pomoc finansowa z ARiMR zostanie pomniejszona o 50 proc. jeżeli:

 • w dniu wystąpienia szkody w 2020 r. przynajmniej 50 proc. powierzchni upraw oprócz wieloletnich użytków zielonych nie było ubezpieczonych od co najmniej jednego ryzyka,
 • w gospodarstwie w którym wystąpiły szkody wyrządzone przez suszę co najmniej 50 proc. powierzchni upraw w plonie głównym nie było ubezpieczonych od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu.

Dodatkowa pomoc finansowa z ARiMR – preferencyjny kredyt na wykupienie udziałów

MRiRW planuje jeszcze jedną formę pomocy. Chodzi o kredyty preferencyjne. Mają one umożliwić nabycie udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.

Resort rolnictwa proponuje, aby wysokość oprocentowania była nie wyższa niż 0,3 oprocentowania należnego bankowi. Jednak nie mniej niż 1 % w przypadku gdy należne bankowi oprocentowanie będzie niższe niż 1% w wysokości tego oprocentowania.

Zmiany w pożyczkach na spłatę zobowiązań przez producentów świń

W Rozporządzeniu dokonano również zmian w zakresie udzielania pożyczek na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla producentów świń z terenów ASF. Resort rolnictwa proponuje, aby liczba świń w stadzie była ustalana na podstawie roku 2018, a nie jak dotychczas 2016 r.

Czytaj również: Nowe nabory wniosków z PROW startują już niedługo

Źródło: MRiRW; Rządowe Centrum Legislacji

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.9 / 5. Liczba głosów 21

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *