Dofinansowanie małych gospodarstw – nabór wniosków!

Rolnicy – właściciele małych gospodarstw rolnych, którzy zdecydują się na trwałe przekazać swoje gospodarstwo innemu rolnikowi, mogą uzyskać pomoc. Dofinansowania pochodzi z PROW 20140-2020. Od 25 września rusza nabór wniosków o pomoc. Gdzie i jak składać wnioski? Kto może starać się o dofinansowanie małych gospodarstw?

 Jest to już drugi nabór wniosków z poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

O  pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy zdecydują się na przekazanie swojego gospodarstwa innemu rolnikowi.

Realizowany jest on w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2014-2020.

Komu przysługuje dofinansowanie małych gospodarstw

O dofinansowanie mogą starać się rolnicy prowadzący na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym zakwalifikowanym do systemu dla małych gospodarstw. Jest to pomoc w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. O  pomoc na dofinansowanie małych gospodarstw mogą ubiegać się rolnicy, którzy zdecydują się na przekazanie swojego gospodarstwa innemu rolnikowi.

dofinansowanie małych gospodarstw

Andrzej Niemirka, dyrektor DDSiOP Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Łącznie do 480% przyznanej kwoty

Pomoc jest przyznawana i wypłacana  jednorazowo – mówi Andrzej Niemirka, dyrektor Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów (DDSiOP) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacvji Rolnictwa (ARiMR). Wyliczana jest jako iloczyn 120% płatności ustalonej w systemie dla małych gospodarstw w roku wstąpienia do tego systemu i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od daty przekazania gospodarstwa do końca roku 2020. Rolnik przekazujący gospodarstwo w 2017 r. otrzyma łącznie 480% przyznanej wówczas kwoty – komentuje.

 Przekazujesz gospodarstwo – możesz uzyskać pomoc

Rolnik wnioskujący o przyznanie pomocy jest zobowiązany do przekazania posiadanego gospodarstwa w sposób trwały tj. poprzez sprzedaż lub darowiznę. Musi także zakończyć prowadzenie działalności rolniczej.

dofinansowanie małych gospodarstw

Tomasz Kułak, zastępca dyrektora DDSiOP ARiMR

Przekazaniu podlegają wszystkie grunty rolne oraz zwierzęta gospodarskie. Wszystko to co jest objęte systemem dla małych gospodarstw wchodzące w skład gospodarstwa rolnego danego rolnika, stanowiące jego własność.  Również elementy gospodarstwa będące przedmiotem współwłasności – wyjaśnia Tomasz Kułak, zastępca dyrektora DDSiOP ARiMR. Dodaje, że przepisy przewidują możliwość pozostawienia sobie przez rolnika gruntów rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 0,5 ha. Jednak działalność rolnicza prowadzona na tych gruntach może służyć wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych rolnika oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Beneficjent pomocy zobowiązany jest do wypełnienia szeregu zobowiązań wieloletnich, o których będzie mowa w wywiadzie z dyrektorem DDSiOP ARiMRt, który niedługo ukaże się na stronie agrFaktu.

Gdzie składać wnioski i skąd pobrać formularz zgłoszenia?

Wnioski o dofinansowanie małych gospodarstw, wraz z załącznikami, należy składać do 24 października br. do kierowników biur powiatowych właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstw rolnych.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wykaz i wzory wszystkich wymaganych oświadczeń składanych przez wnioskodawcę oraz przejmującego, jak również wniosku płatność można znaleźć na stronie internetowej ARiMR, jak również we wszystkich biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *