Dopłaty za 2016 r.: zostało 18 dni na złożenie wniosków

Decyzją Komisji Europejskiej do 15 czerwca można składać wnioski o tegoroczne dopłaty bezpośrednie. Zostało jeszcze 18 dni.

Kto nie zdąży złożyć wniosku w terminie, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 11 lipca 2016 r., ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%  informuje Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do 24 maja dopiero nieco ponad 1 mln rolników złożyło w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 r.

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy, większość wniosków, które zostały już złożone to dokumenty z niewielkich gospodarstw rolnych. Wielu dużych producentów jeszcze wniosku o płatności bezpośrednie nie złożyła.

Na dopłaty za 2016 r. przeznaczona jest kwota jest 3,4 mld euro.

Przypomnijmy także, że w 2015 r. o dopłaty bezpośrednie ubiegało się 1 mln 355 tys. rolników. Na dopłaty za 2016 r. przeznaczona jest kwota jest 3,4 mld euro.

Przypominamy, że najważniejsze zmiany we wzorze wniosku o przyznanie płatności oraz w zasadach przyznawania płatności polegają na tym, że:

  • Na wniosku wnioskodawca może dodatkowo ubiegać się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej w ramach PROW 2014–2020.
  • Od roku 2016 brak jest możliwości uznania rolnika za uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw (na wniosek rolnika i z urzędu). W roku 2016 płatność dla małych gospodarstw obejmuje wyłącznie rolników, których włączono do tego systemu w 2015 r. W roku 2016 rolnik może jedynie wystąpić z systemu dla małych gospodarstw wypełniając część IV wniosku lub poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie do dnia 30 września 2016 r.
  • W części VII wniosku oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania powierzchni gruntów znajdujących się na działce ewidencyjnej, które nie zostaną zgłoszone do płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014–2020), płatności ekologicznej (PROW 2014–2020), płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007–2013), pomocy na zalesianie (PROW 2007–2013) lub premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014–2020), z wyszczególnieniem powierzchni trwałych użytków zielonych oraz powierzchni gruntów ornych, z podaniem nazwy uprawy.
  • W ramach płatności dla młodych rolników, w przypadku osób prawnych i grup osób, w których więcej niż jedna osoba spełnia kryteria młodego rolnika, w każdym roku, w odniesieniu do którego osoba prawna lub grupa osób składa wniosek o przyznanie płatności w ramach systemu dla młodych rolników, weryfikacji będzie podlegało sprawowanie faktycznej i trwałej kontroli nad daną osobą prawną lub grupą osób w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego.
pieniążki_27.05.Fotolia_66921852_Subscription_XXL

W 2015 r. o dopłaty bezpośrednie ubiegało się 1 mln 355 tys. rolników.

Przypominamy także, że od bieżącego roku płatność bezpośrednia do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługuje rolnikowi, który ma do tej działki tytuł prawny informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie ARiMR.

Wniosek o dopłaty bezpośrednie można złożyć bezpośrednio w biurze powiatowym agencji lub wysłać pocztą – w tym przypadku o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *