Dopłaty bezpośrednie: zostały 3 tygodnie na złożenie wniosku

Do 16 maja, czyli jeszcze przez 3 tygodnie można składać wnioski o dopłaty bezpośrednich bez narażania się na karę finansową za spóźnienie. Jak prawidłowo wypełnić wniosek?

Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w terminie do 16 maja, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1% informuje nas Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli rolnik pomyli się, a błąd nie będzie dotyczył płatności związanych do zwierząt oraz płatności do zachowania zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie, będzie mógł złożyć korektę lub uzupełnienie do wniosku bez żadnych konsekwencji finansowych do 31 maja. Zmiany dokonane po tym terminie spowodują zmniejszenie należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany dokonane we wniosku lub załączniku graficznym dokonane po 10 czerwca nie będą uwzględnianie.

Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w terminie do 16 maja, będzie miał jeszcze szanse zrobić to do 10 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszane o 1%.

Biuro Prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

W ciągu najbliższych 3 tygodni postaramy się pomóc naszym Czytelnikom rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tegorocznym wnioskiem o dopłaty bezpośrednie. Przypominamy także, żeby nie przegapić obowiązujących terminów, bo będzie nas to kosztowało pieniądze.

Jak uwzględnić dywersyfikację?

Jeżeli rolnik posiada od 10 do 30 ha gruntów ornych musi obsiać je co najmniej 2 różnymi uprawami, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75% powierzchni informuje biuro prasowe ARiMR. Natomiast jeżeli rolnik ma więcej niż 30 ha gruntów ornych wówczas musi posiać na nich co najmniej 3 różne uprawy, przy czym główna uprawa nie może zajmować więcej niż 75% gruntów ornych, a 2 uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% powierzchni.

Co z utrzymaniem obszarów EFA?

Jeżeli rolnik posiada powyżej 15 ha gruntów rolnych, wówczas musi przeznaczyć 5% powierzchni na utrzymanie obszarów proekologicznych przypomina agencja. Zaliczają się do nich: grunty ugorowane, elementy krajobrazu (np. pomniki przyrody; oczka wodne o pow. mniejszej niż 100 m kw.; rowy), strefy buforowe, pasy gruntów wzdłuż granic lasu, zagajniki o krótkiej rotacji, obszary zalesione, międzyplony i pokrywa zielona, uprawy wiążące azot.

Wnioski i konieczne formularze oświadczeń można także pobrać w biurach powiatowych ARiMR.

Szerzej o różnicach między wnioskami z lat ubiegłych, a tegorocznym już pisaliśmy. Przypomnijmy jednak, że:

  • Od roku 2016 jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, wówczas „automatycznie” ubiega się o przyznanie płatności za zazielenienie i płatności dodatkowej.
  • Usunięto wnioskowanie o uznanie za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw.
  • W Części VII wniosku Oświadczenie o powierzchni działek ewidencyjnych wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania powierzchni gruntów znajdujących się na działce ewidencyjnej, które nie zostaną zgłoszone do płatności bezpośrednich i innych płatności.
  • Można dodatkowo ubiegać się o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej.
  • W przypadku, gdy rolnik ubiega się o przyznanie płatności ONW – jest zobowiązany wskazać strefę ONW.

Na stronie internetowej ARiMR jest umieszczony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2016 r.

Wnioski i konieczne formularze oświadczeń można także pobrać w biurach powiatowych ARiMR.

Wnioski można także złożyć za pomocą aplikacji e-Wniosek przez Internet.

Więcej aktualnych informacji można znaleźć w artykule: Przedłużony termin składania wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe w ramach PROW

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *