Dopłaty dla rolników 2022. Tych okazji nie można przeoczyć!

Praktycznie rzecz biorąc sposobności do skorzystania z dofinansowania gospodarstwa w ciągu całego roku jest naprawdę dużo. Ogłaszane programy mają wyznaczone terminy składania wniosków, których należy pilnować. Dopłaty dla rolników 2022 trwają, lecz ogłaszane są wciąż nowe działania, z których warto także skorzystać.

Praktycznie do 16 maja 2022 r. rolnicy powinni zdążyć ze złożeniem wniosków o dopłaty bezpośrednie. Przypominamy, że jest to również końcowa data ubiegania się o wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, rolnictwo ekologiczne, ONW czy dobrostan zwierząt.

Poniżej prezentujemy niektóre działania i formy pomocy finansowej, z której mogą skorzystać rolnicy w najbliższym czasie.

Przeczytaj również: Dopłaty rolnośrodowiskowe – warto skorzystać!

Pomoc na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych

Mowa tu o nawozach innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny zakupił w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. Wniosek składa się terminie do 16 maja 2022 r. w Biurze Powiatowym ARiMR. Dofinansowanie:

  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk,
  • 250 zł na 1 ha powierzchni łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych.

Dopłaty dla rolników 2022 – premia pielęgnacyjna i zalesieniowa

Premia pielęgnacyjna to płatność przyznawana corocznie przez 5 lat. Wynosi ona od 794 zł/ha do 1 628 zł/ha. Jeśli na zalesionym terenie wykorzystuje się repelenty otrzymuje się dodatkowo kwotę 424 zł/ha. Premia zalesieniowa przyznawana jest przez 12 lat. Wysokość premii zalesieniowej wynosi 1 215 zł/ha. Wnioski składa się do 16 maja br.

Dopłaty dla rolników 2022 – Modernizacja gospodarstw rolnych

Dopłaty dotyczą dwóch obszarów – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie finansowe do 27 maja 2022 r.

  • Produkcja prosiąt – o dopłaty ubiegają się rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha. Jego wielkość ekonomiczna ma wartość od 13 tys. do 250 tys. euro. Limit wsparcia, które można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł. W przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.
  • Inwestycje w nawadnianie. Wsparcie kieruje się do rolników posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 do 300 ha lub prowadzących produkcję w zakresie działów specjalnych. Przyznanie pomocy nie jest natomiast uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Maksymalna kwota pomocy, jaką otrzymuje się w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w tym obszarze, to 100 tys. zł.

Premia dla młodych rolników

Dopłaty dla rolników w 2022 r. – na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Premia dla młodych rolników to z pewnością forma wsparcia, o której należy pamiętać. Jest to bezzwrotna premia na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania.

Nabór wniosków rozpoczął się 31 marca i potrwa do 29 maja 2022 roku. Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. W ramach wsparcia młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii.

Wsparcie na rozwój pasieki

Do 31 maja 2022 r. hodowcy pszczół mogą ubiegać się w Agencji o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Do formularza wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o liczbie posiadanych pni pszczelich, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a w przypadku jego braku – wypełniony i podpisany wniosek o taki wpis. Ponieważ wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, do wniosku należy dołączyć także informację o otrzymanych środkach z tego tytułu.

Pomoc uzależniona jest od liczby rodzin pszczelich, którym udało się przetrwać zimę i wynosi 20 zł na jedną rodzinę.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Do 31 maja 2022 r., czyli o ponad miesiąc dłużej niż planowano, ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O premię starają się rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Pomoc otrzymują też osoby, które rozszerzają ofertę swojej firmy o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem.

Co ważniejsze jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, można otrzymać 150 tys. zł. Przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech – do 250 tys. zł.

Dopłaty dla rolników 2022 – Współpraca

Wsparcie otrzymują rolnicy realizujący operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”. Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać to nawet 12 mln zł.

Wnioski o pomoc – w terminie od 30 kwietnia do 15 czerwca 2022 r. – należy dostarczyć do Centrali ARiMR. O pomoc mogą starać się grupy operacyjne EPI, działające na obszarach wiejskich na rzecz innowacji w rolnictwie. Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną albo działać jako spółka cywilna bądź konsorcjum. Może ona zrzeszać m.in. rolników, uczelnie, przedsiębiorców, właścicieli lasów, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, związki rolnicze czy instytucje doradcze. Przynajmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład występującej o wsparcie grupy musi być rolnikiem.

Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Wnioski na dopłaty dla rolników 2022 od 4 maja do 17 czerwca przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Wsparcie realizuje się w formie rocznych płatności przez okres pierwszych pięciu lat. Muszą one  następować po dacie uznania grupy producentów rolnych lub organizacji producentów.

Wysokość dofinansowania wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim – 9 proc., w trzecim – 8 proc., w czwartym – 7 proc., w piątym – 6 proc. Limit przyznawanych środków to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu.

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów jabłek

Owoce skupuje się do 30 czerwca 2022 r., a pomoc może objąć nawet 200 tys. ton. O szczegółach pomocy informujemy w materiale: Dopłaty do jabłek. Sadownicy doczekali się pomocy.

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Od 16 maja 2022 r. będzie można ubiegać się o 60 tys. zł bezzwrotnej premii na restrukturyzację małych gospodarstw. Nabór wniosków na dopłaty dla rolników 2022 w tej formie wsparcia z budżetu PROW potrwa do 14 lipca 2022 r.

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Nabór wniosków od 20 czerwca do 29 lipca 2022 roku. Dofinansowanie dotyczy lasów prywatnych w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha. Nie mogą one być objęte premią pielęgnacyjną PROW. Pomoc otrzymuje się na: wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego, wprowadzenie podszytu, założenie remizy, czyszczenia późne czy zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Dopłaty dla rolników 2022 przyznawane są do powierzchni lasu, w którym prowadzone są konkretne działania. Jego wysokość jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków w jakich ma być realizowana. Waha się ona od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m. Kwotę do 14 213 zł/ha otrzymuje się za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Nabór rozpoczął się 1 kwietnia i trwa do 30 września. Wsparcie pozostaje uzależnione od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół. Z pewnością nie są to dopłaty dla rolników 2022, ale dla gospodyń, które mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia.

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Dopłaty dla rolników 2022 adresuje się w tym działaniu do dwóch grup. Po pierwszej do tych, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych. Na liście tych pogodowych zdarzeń jest także huragan. Po drugie do gospodarzy, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Maksymalne dofinansowanie, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, to 300 tys. zł na jednego beneficjenta i gospodarstwo. Należy jednak pamiętać, że nie może ono przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację danej inwestycji.

Dopłaty dla rolników 2022 – podsumowanie

Podsumowując trzeba stwierdzić, że chociaż niektóre programy kończą się, to wchodzą w życie kolejne dopłaty dla rolników 2022 stwarzające możliwości dofinansowania produkcji w gospodarstwie. Przy takiej obfitości pomocy unijnej trzeba bardzo się starać, aby z żadnej z nich nie skorzystać.

Czytaj również:
Dopłaty bezpośrednie w 2023 r. – stawki i zmiany. Sprawdź!

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 46

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
  1. Borys pisze:

    Jasne byłem zainteresowany wsparciem w programie „inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych…. W Agencji okazało się, że mam się pofatygować do nadleśnictwa,tam złożyłem wniosek o ocenę,przyszli i wszystko im się nie podobało, chcieli do tego włączyć geodetę, przecież las widać na mapie ale oni są zbyt leniwi.Nie chce im się .Ten program to fikcja za dużo wymagań ,