Dopłaty do lasu. Pieniądze czekają na prywatnych właścicieli lasów!

Właściciele nawet niewielkiego lasu mogą skorzystać z pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Tylko do 27 czerwca, na prywatne lasy o wielkości od 0,1 d0 40 ha i w wieku 11 – 60 lat, można składać wnioski o dopłaty do lasu.

To jeszcze jeden program pomocowy potwierdzający cel, do którego zmierza cywilizowany świat. Wielowariantowość wsparcia sprawia, że właściciele wybierają najbardziej odpowiadające im zabiegi w swoim lesie. Działania te finansuje się oczywiście z budżetu PROW 2014-2020. Jakie warunki trzeba więc spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie z PROW do prywatnych lasów?

Przeczytaj również: Ważne nabory PROW wydłużone!

Dofinansowanie na las 2021. Warunki

Dopłaty do lasu są dostępne pod warunkiem, że las rośnie poza:

 • obszarami Natura 2000 lub obszarami znajdującymi się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 • rezerwatami przyrody, parkami krajobrazowymi, narodowymi lub obszarami ich otulin.

Jest też wyjątek od reguły. W lasach na wymienionych wyżej obszarach można również ubiegać się o wsparcie. Pomoc jest udzielana pod warunkiem, że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Dla jakich działań przeznacza się dopłaty do lasu?

Jak już wspomniano, katalog czynności pielęgnacyjnych w lesie podlegający dofinansowaniu jest szeroki. Ogólnie rzecz biorąc, uczestnik programu realizujący inwestycje w ekosystemy leśne ma do wyboru poniższe działania:

 • przebudowa składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie lub dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego w drzewostanie;
 • zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu złożonego z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę;
 • założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie;
 • czyszczenie późne, rozumiane jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych;
 • zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Dotacje na las. Stawki

Jak wysokie są więc dopłaty do lasu? Dotacje na las są oczywiście zróżnicowane i przyznaje się je w zależności od wykonywanych działań. Jak podaje ARiMR dla poszczególnych działań przewiduje się następujące kwoty:

 • 8 137 zł/ha lasu z przeznaczeniem na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra w lasach w warunkach korzystnych. Na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12° wypłaca się kwotę – 9 249 zł/ha ;
 • 12 538 zł/ha na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych lub 14 213 zł/ha w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12°;
 • 4 610 zł/ha na zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°;
 • 848 zł na zakładania remizy bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu;
 • 764 zł/ha na czyszczenie późne lasów na gruntach w warunkach korzystnych lub 917 zł/ha na czyszczenie lasów na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.

Dopłaty do lasu to również pieniądze na zabezpieczenie sadzonek repelentami w wysokości 424 zł/ha oraz zabezpieczenie sadzonek osłonkami w kwocie 1488 zł/ha. Są również pieniądze na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m. Dofinansowanie tej czynności to 8,82 zł/mb.
Warto wiedzieć, że w ramach PROW rolnicy korzystają także z innych programów związanych z sadzeniem i pielęgnacją lasów.

Dopłaty unijne do lasu. Podsumowanie

Podsumowując. Właściciele lasów mogą skorzystać ze wsparcia wtedy, gdy spowodują, że drzewostan w ich lesie będzie zbliżony do naturalnego lub półnaturalnego. Dopłaty do lasu są jak najbardziej potrzebne zwłaszcza, że niejeden rolnik jest jego właścicielem. Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych dostępne są na stronach ARiMR.

Wnioski o wsparcie na ten program należy składać do 27 czerwca w biurach powiatowych ARiMR.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 29

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *