Odmiany kukurydzy spod znaku Tropical Dent

Genetyka odmian kukurydzy, podobnie jak genetyka innych uprawianych gatunków, jest jednym z kluczowych aspektów powodzenia uprawy. Zobaczmy, czym charakteryzuje się genetyka kukurydzy Tropical Dent.

Początek XXI wieku był niewątpliwym przełomem uprawy kukurydzy w naszym kraju. Był to czas rzeczywistych i niebywałych osiągnięć polskich naukowców i hodowców. Osiągnięć opartych o wiedzę czerpaną zarówno z własnego doświadczenia, jak i doświadczeń naukowców i hodowców z całego świata. Patrząc na lata poprzednie, potencjał plonowania kukurydzy wzrósł w ostatnim dziesięcioleciu o blisko 30%. Taki rozwój nie byłby możliwy bez pracy hodowców nad wykorzystaniem efektu heterozji w nowych, innowacyjnych odmian kukurydzy.

Od genetyki do praktyki – dlaczego genetyka odmian jest tak ważna?

Genetyka odmian kukurydzy, podobnie jak genetyka innych uprawianych gatunków mieszańcowych, jest jednym z kluczowych aspektów powodzenia uprawy. Zmieniające się warunki klimatyczno-wilgotnościowe, ocieplenie klimatu i okresowo występujące susze powodowały problemy w osiągnięciu zadowalających i stabilnych plonów kukurydzy. Naprzeciw tym problemom, jak również oczekiwaniom rolników, wyszła firma EURALIS. Stworzyła bowiem odmiany kukurydzy Tropical Dent w ramach własnego programu hodowlanego. Dotychczasowe doświadczenia hodowców i doświadczenia polowe prowadzone w wielu krajach pozwoliły opracować metodę wykorzystującą silny efekt heterozji w odmianach kukurydzy ziarnowej.

tropical dent

Kukurydza Tropical Dent bardzo szybko dosycha przed zbiorem oraz szybko oddaje wilgoć w czasie suszenia po zbiorze

fot. Adobe Stock

Cechy kukurydzy Tropical Dent

Wyjątkowość odmian ziarnowych EURALIS polega przede wszystkim na wykorzystaniu własnej, oryginalnej i innowacyjnej genetyki. Dzięki ciężkiej pracy oraz intensywnym poszukiwaniom, firma EURALIS uzyskała odmiany kukurydzy charakteryzujące się wysokim, a przede wszystkim stabilnym w latach, plonem ziarna. Są to odmiany bardzo szybko dosychające przed zbiorem oraz szybko oddające wilgoć w czasie suszenia po zbiorze. Ponadto odmiany kukurydzy Tropical Dent plonują bardzo stabilnie. Doświadczenia rejestrowane, przeprowadzone zarówno na terenie Polski, jak i w wielu krajach na całym świecie, potwierdziły, że plony wynoszą od 102 do 112% wzorca. Odmiany z pod znaku Tropical Dent możemy znaleźć w każdej grupie wczesności. Dzięki szerokiej sieci doświadczalnej i doświadczeniom prowadzonym przez COBORU rolnicy mają możliwość wyboru odmiany doskonale dopasowanej do lokalnych warunków swoich gospodarstw.

Niższe koszty suszenia szansą na wysoką opłacalność uprawy

Opłacalność uprawy kukurydzy zależy nie tylko od zastosowanych środków do jej produkcji, czy kosztu zakupu nasion, ale także od kosztu suszenia ziarna. Im gorzej ziarno oddaje wodę, tym jest dłuższy proces suszenia i rosną koszty suszenia ziarna do odpowiedniej wilgotności. Dzięki stabilnej i innowacyjnej genetyce zastosowanej w odmianach kukurydzy Tropical Dent ziarno szybciej oddaje wodę. Przeprowadzone kilkuletnie doświadczenia wykazują, że ziarno odmian Tropical Dent potrzebuje mniejszej sumy temperatur, a co za tym idzie mniejszej liczby dni na oddawanie wody, w kluczowym okresie dojrzewania, tj. przed zbiorami. W stosunku do odmian w typie flint flint/dent odmiany Tropical Dent potrzebują średnio 4-6 dni spadek wilgotności ziarna z 40% do 30%.

Odmiany kukurydzy Tropical Dent 

W ofercie EURALIS znajduje się wiele odmian kukurydzy z różnych grup wczesności, o różnym typie ziarna i przeznaczeniu. Jednak ze względu na panujące warunki termiczno-wilgotnościowe wśród odmian z przeznaczeniem na ziarno najlepszym wyborem będą odmiany kukurydzy Tropical Dent:

  • ES Faraday – należy do grupy średnio późnej (FAO 270) i daje wysoki plon ziarna. Doskonale sprawdza się w trudnych warunkach pogodowych (wysokie temperatury powietrza przy jednoczesnej małej wilgotności gleby). To najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach PDO 2018, natomiast w ubiegłym roku osiągnęła plony na poziomie 102% wzorca (130,9 dt/ha).
  • ES Inventive – odmiana średnio wczesna (FAO 240), wytwarzająca ziarno typu dent. Ta kukurydza jest przystosowana do uprawy w każdych warunkach. Osiągnęła najwyższy plon ziarna w grupie średnio wczesnej w doświadczeniach w latach 2016–2018. W 2020 roku plonowała na poziomie 100–110% wzorca.
  • ES Hemingway – odmiana średnio wczesna (FAO 240) wyróżniająca się wysoką MTZ. Odmiana ta jest mało podatna na porażenie fuzariozami kolb i łodyg.
  • ES Perspective – należy do odmian średnio wczesnych (FAO 240). Wytwarza ziarno typu dent. Odmiana ta w ubiegłym roku, w bardzo suchych i gorących warunkach uprawy, wydała dobre plony. Dodatkowo w roku 2020 miała najsuchsze ziarno w grupie średnio wczesnej. Plonuje na poziomie 103% wzorca.
  • ES Runway – odmiana zarejestrowana w Polsce w 2020 roku. Jest średnio wczesna (FAO 240) o ziarnie typu dent. W 2000 r. była trzecią pod względem szybkości wysychania ziarna. W doświadczeniach COBORU plonowała na poziomie 123,1 dt/ha.

Jakie jeszcze odmiany kukurydzy Tropical Dent?

  • ES Broadway – mieszaniec należący do grupy średnio późnej (FAO 270) o ziarnie typu dent. Charakteryzuje ją ponadto bardzo wysoki potencjał plonowania – najlepiej plonująca odmiana w 2018 roku. Według badań przeprowadzonych przez COBORU, w minionym roku plonowała na poziomie 131 dt/ha.
  • ES Yakari – jeden z najwcześniejszych mieszańców ziarnowych na polskim rynku. (FAO 210–220). W trudnym roku 2019 była to najsuchsza i najwyżej plonująca odmiana wczesna w doświadczeniach PDO. W roku 2020 plonowała na poziomie niemal 12 t suchego ziarna na hektar (119,6 dt/ha).

Warto tu nadmienić, że wszystkie te wymienione odmiany, podobnie jak większość odmian Tropical Dent obecnych na polskim rynku, ma lokalną, polską rejestrację, która jest najlepszą rekomendacją, jeśli chodzi o potencjał i stabilność plonowania w naszych warunkach glebowo-klimatycznych.

kukurydza odporna na niedobory wody

Kukurydza Tropical Dent w odmianie ES Hattrick bardzo dobrze tolerujące niedobory wody

fot. Adobe Stock

  • ES Mylady – mieszaniec z grupy średnio późnej (FAO 270) o ziarnie typu dent. W swojej grupie wczesności w 2020 roku osiągała bardzo wysokie plony na poziomie 148,4 dt/ha.
  • ES Hattricknależy do odmian późnych o FAO 280. To numer 1 w doświadczeniach porejestrowych w roku 2020. Osiągała plony na poziomie 135,3 dt/ha (106% wzorca). Jest to odmiana bardzo dobrze tolerująca niedobory wody. Charakteryzuje się również wysoką zdrowotnością.
  • ES Faraday – mieszaniec z grupy średnio późnej (FAO 270) o ziarnie typu dent. W Polsce zarejestrowany w roku 2018. To z kolei numer 1 w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych. Plon ziarna w 2020 roku kształtował się na poziomie 130,9 dt/ha.

Odmiany kukurydzy EURALIS Tropical Dent to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich producentów ziarna, którzy chcą produkować ziarno o wysokich parametrach jakościowych. Uprawa tych odmian kukurydzy to nie tylko wysokie plony ziarna, ale także dobra zdrowotność roślin oraz stabilność plonowania w zróżnicowanych warunkach pogodowych.

Odmiany kukurydza Tropical Dent są gwarancją stabilnych i wysokich plonów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej opłacalności uprawy.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.2 / 5. Liczba głosów 12

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *