Najwyższa pomoc suszowa w Europie! Ardanowski podsumował rządy PiS

Download PDF

Pomoc suszowa zostanie zwiększona o dodatkowe 715 mln złotych. To najwyższa pomoc w Europie – informuje minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski i podsumowuje trzy lata rządów PiS w obszarze rolnictwa.  

Jak wyliczył podczas czwartkowej konferencji prasowej minister Ardanowski, w ciągu ostatnich trzech lat resort rolnictwa przygotował i skutecznie przeprowadził 43 ustawy, prace trwają jeszcze nad 11 ustawami. – W rolnictwie wiele się dzieje i trzy lata to właściwie epoka – podsumował. Które zmiany uznaje za najważniejsze?

Ułatwienia przy sprzedaży żywności

Według ministra jednym z najważniejszych osiągnięć rządu PiS jest wprowadzenie ułatwień przy sprzedaży żywności wyprodukowanej przez rolników. Chodzi o zmiany w zakresie rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej oraz produkcji marginalnej, ograniczonej i lokalnej.

pomoc suszowa

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że eksport produktów rolno-spożywczych rośnie i w tym roku może sięgnąć 30 mld euro.

fot. Magdalena Kowalczyk

Rozszerzyliśmy możliwości sprzedaży do restauracji, stołówek, lokalnych sklepów. Teraz to od aktywności i zaradności rolnika będzie zależało, czy jego żywność znajdzie uznanie na rynku lokalnym – mówił minister Ardanowski. – Ale potrzebna jest współpraca z samorządami. Apeluję do samorządowców, żeby starali się w miastach i miasteczkach ułatwiać rolnikom dostęp do konsumentów. Poprzez dobrze zorganizowane targowiska i brak horrendalnie wysokich opłat targowiskowych, które pod znakiem zapytania postawiłby sens sprzedaży niewielkich często ilości produktów przez gospodarstwa rolne – zaznaczył.

Spółdzielnie rolnicze i ochrona ziemi

Za ważną zmianę minister Ardanowski uznał również wprowadzenie ustawy o tworzeniu spółdzielni rolniczych. Jego zdaniem to właśnie wspólna działalność zapewniła farmerom z Europy Zachodniej sukces, a polscy rolnicy powinni brać z nich przykład. Co jeszcze zrobił rząd PiS dla gospodarzy?

Przez te trzy lata ważnym działaniem była ochrona polskiej ziemi rolniczej. Przecięcie spekulacji, jakie miały przez wiele lat miejsce w Polsce. Obecnie trwają prace nad poprawieniem tej ustawy, chcemy pozwolić na zakup większych areałów tym wszystkim, którzy chcą zamieszkać na wsi – twierdzi minister.

Co jeszcze?

pomoc suszowa

Minister rolnictwa powiedział, że Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej o podjęcie działań związanych z przesunięciami środków w ramach PROW.

fot. Magdalena Kowalczyk

Do sukcesów resort rolnictwa zalicza również: zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego, nowelizację przepisów o ubezpieczeniach rolnych a także ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich oraz restrukturyzacji zadłużenia rolników.

Podsumowując ostatnie trzy lata szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na obniżenie wieku emerytalnego z 67 lat do 60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Podkreślił też, jak ważny dla mieszkańców wsi okazał się program socjalny rządu PiS czyli 500+, który jego zdaniem „wyprowadził tysiące ludzi z obszarów biedy”.

Przeczytaj więcej o dokonaniach ministra Ardanowskiego – jak go oceniają rolnicy?

Najwyższa pomoc suszowa w Europie

Minister Ardanowski poinformował również o zwiększeniu pomocy suszowej z wcześniej deklarowanych 1,5 mld do 2,2 mld złotych. Choć wypłata odszkodowań na razie została wstrzymana z powodu przekroczenia limitu pomocy de minimis, w przyszłym roku pieniądze znów mają trafiać na konta rolników.

To najwyższa pomoc w Europie – ocenił minister. Wnioski suszowe złożyło 260 tys. rolników na łączną kwotę 2,15 mld złotych. Ponad 1,4 mld złotych wypłacono już gospodarzom.

Dodaj komentarz