Nestlé: Plany wsparcia regeneracyjnych systemów żywnościowych

Firma Nestlé przedstawiła plany przyspieszenia transformacji systemów żywnościowych na regeneracyjne. Czyli takie, które mają na celu ochronę i przywracanie optymalnego stanu środowiska oraz poprawę warunków życia rolników i społeczności rolniczej. Działania z tego obszaru wdrażane są globalnie, w tym również w Polsce.

Nestlé będzie współpracować z partnerami, w tym ponad 500 tys. rolników i 150 tys. dostawców, aby rozwijać praktyki rolnictwa regeneracyjnego. Firma zainicjuje nowe programy, które pomogą sprostać społecznym i ekonomicznym wyzwaniom transformacji. Plany te są ogłaszane w przededniu Szczytu ONZ ds. Systemów Żywnościowych w Nowym Jorku jako element wkładu Nestlé w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r. Są zarazem spójne z ostatnim raportem Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu przy ONZ, alarmującym o nasilaniu się kryzysu klimatycznego.

Wiemy, że rolnictwo regeneracyjne odgrywa kluczową rolę w poprawie stanu gleby, przywracaniu obiegów wodnych i zwiększaniu bioróżnorodności w perspektywie długoterminowej” – powiedział Paul Bulcke, Przewodniczący Rady Nadzorczej Nestlé. „Elementy te stanowią podstawę zrównoważonej produkcji żywności i, co istotne, przyczyniają się również do osiągania naszych ambitnych celów klimatycznych”.

Wsparcie regeneracyjnych systemów żywnościowych

Już w grudniu 2020 roku, Nestlé, jako jeden z pierwszych spośród sygnatariuszy deklaracji UN Business Ambition for 1.5°C, przedstawiło szczegółowy plan działania w ramach tego zobowiązania. Firma podejmuje kroki, które do 2030 roku pozwolą jej o połowę ograniczyć emisję CO2 i osiągnąć zerową emisję netto do 2050 roku.

Dzięki długoletnim partnerstwom ze społecznościami rolniczymi z całego świata chcemy wzmacniać zaangażowanie na rzecz praktyk rolniczych przyjaznych środowisku i ludziom” – powiedział Mark Schneider, CEO Nestlé. „W duchu zapewnienia sprawiedliwej transformacji, istotne jest wspieranie rolników na całym świecie – jako, że to oni ponoszą ryzyko i koszty związane z przejściem na rolnictwo regeneracyjne”.

Rolnictwo regeneracyjne

Nestlé w ciągu 5 lat zainwestuje 1,2 mld CHF w programy mające na celu popularyzację rolnictwa regeneracyjnego w całym łańcuchu dostaw firmy. Obejmie to 3 grupy działań mających zachęcić rolników do praktyk regeneracyjnych:

  • Najnowsze osiągnięcia nauki i technologii, pomoc techniczna: wykorzystując rozległą sieć ekspertów ds. badań i rozwoju oraz agronomów, Nestlé opracowuje wysoko wydajne odmiany kawy i kakao o mniejszym wpływie na środowisko. Firma analizuje nowatorskie rozwiązania w celu zmniejszenia emisji w łańcuchu dostaw produktów mleczarskich. Nestlé będzie oferować szkolenia i pomagać rolnikom w wymianie informacji i najlepszych praktyk do lokalnego wdrażania.
  • Wsparcie inwestycyjne: przejście na rolnictwo odnawialne wiąże się początkowo z ryzykiem i nowymi kosztami. Nestlé będzie wspierać rolników, współfinansując inwestycje, ułatwiając wypożyczanie sprzętu lub pomagając uzyskać kredytowanie. Firma będzie współpracować z partnerami, aby sfinansować projekty pilotażowe mające na celu wypróbowanie optymalnych rozwiązań z zakresu rolnictwa regeneracyjnego.
  • Premie za produkty rolnictwa regeneracyjnego: Nestlé będzie oferować premie za wiele surowców wytwarzanych przy użyciu praktyk rolnictwa regeneracyjnego. Firma będzie nabywać większe ich ilości. Oznacza to nagradzanie rolników za ilość i jakość płodów rolnych. A także za korzyści, jakie zapewnią środowisku poprzez ochronę gleby, gospodarkę wodną i sekwestrację dwutlenku węgla.

Praktyki rolnictwa regeneracyjnego promowane

Nestlé wskazuje najważniejsze praktyki rolnictwa regeneracyjnego, które będzie promować. Należą do nich m.in. zwiększanie bioróżnorodności, ochrona gleb, regeneracja obiegów wodnych oraz zarządzanie hodowlą zwierząt i uprawą roślin tak, by się wzajemnie uzupełniały. To właśnie rolnictwo odpowiada za blisko 2/3 całkowitej emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw Nestlé, z czego niemal połowę stanowią emisje związane z wytwarzaniem nabiału i hodowlą zwierząt. Z tego względu Nestlé analizuje najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, aby ograniczyć emisje na poziomie gospodarstw. Firma nawiąże współpracę z 30 referencyjnymi gospodarstwami specjalizującymi się w produkcji mlecznej z 12 państw. Celem współpracy będzie wdrażanie skalowalnych, przyjaznych klimatowi, regeneracyjnych praktyk rolnych, które pomogą osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto. Nestlé współpracuje z rolnikami także nad wyborem i uprawą odpowiednio zbilansowanych pod względem żywieniowym i smacznych odmian roślin strączkowych, z których powstawać mogą alternatywy do mleka.

Więcej informacji o działaniach Nestlé znaleźć można pod linkiem.

Wspieranie społeczności rolniczych – nowe źródła dochodów i programy dla młodych rolników

Rolnictwo regeneracyjne wspiera regeneracyjny system żywnościowy, który powinien być sprawiedliwy i przejrzysty dla wszystkich uczestników. Nestlé, dzięki swoim programom zrównoważonego rozwoju, przyczynia się do wyższych i zróżnicowanych dochodów rolników. Aby uczynić rolnictwo bardziej atrakcyjnym, firma wdroży nowe programy uzyskiwania dochodów rolników w swoim łańcuchu wartości. Jeszcze w tym roku Nestlé przedstawi konkretne plany dotyczące łańcuchów dostaw kawy i kakao.

Z kolei aby wesprzeć młodych rolników, Nestlé uruchomi w listopadzie nową platformę szkoleniową. Jej celem będzie przyciągnięcie i przeszkolenie kolejnych generacji rolników. Szkolenia skoncentrują się na praktykach rolnictwa regeneracyjnego i poprawie odporności gospodarstw na zmiany klimatu. Weźmie w nich udział ponad 40 000 rolników.

Projekty z zakresu rolnictwa regeneracyjnego

Działania wspierające rozwój regeneracyjnych systemów żywnościowych są wdrażane także na poziomie lokalnym. W Polsce już dziś firma realizuje projekty z zakresu rolnictwa regeneracyjnego, ochrony bioróżnorodności czy odnowy zasobów wodnych.

We współpracy z ekspertami Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN firma prowadzi pilotażowy program badania emisji gazów cieplarnianych w jednym z gospodarstw. Dzięki niemu zdefiniowane zostaną dobre praktyki do wdrożenia w pozostałych gospodarstwach partnerskich. Wspólnie z rolnikami implementowane są także rozwiązania poprawiające jakość gleby. Chodzi o badania i analizy przy użyciu narzędzi rolnictwa precyzyjnego, nawożenie naturalnymi kwasami humusowymi czy stosowanie facelii jako rośliny okrywowej. Praktyki te pozwalają nie tylko zwiększać zdrowotność gleby, ale także zmniejszać emisje i poprawiać retencję wody.

Nestlé zachęca też młodych ludzi do prowadzenia własnych gospodarstw rolnych. Udostępnia nowoczesne narzędzia do zarządzania oraz prowadzi szkolenia. W tym roku ich tematami przewodnimi były bezpieczna ochrona roślin i dostęp do dotacji.

Działania Nestlé na rzecz odnowy zasobów wodnych

Popularnym obszarem działań jest również ochrona bioróżnorodności. W tym celu lokalne zespoły stawiają ule. Wspierają również dziko żyjące pszczoły poprzez budowanie dla nich gniazd – taka inicjatywa została zrealizowana w Rzeszowie. Lokalnie wysiewane są także łąki kwietne i sadzone krzewy oraz drzewa. Przykładowo, załoga fabryki w Kaliszu od ponad dekady sadzi drzewa i krzewy na terenie miasta – dotychczas zasadzono ich już 650, w większości lipy miododajne.

Ważnym punktem działań w Polsce są także działania na rzecz odnowy zasobów wodnych. W regionie rozlewni Nestlé Waters w Nałęczowie firma prowadzi m.in. badania mikrobiologiczne rzeki Bystrej czy inwestuje w infrastrukturę kanalizacji w sołectwie Cynków. Zakłady produkcyjne Nestlé prowadzą również szereg projektów. Ich celem jest oszczędność wykorzystywanej w procesie produkcyjnym wody poprzez np. zamykanie jej obiegów.

Wszystkie działania Nestlé w zakresie regeneracji, adresowane do rolników, ludzi młodych, konsumentów i pracowników firmy, realizowane będą w ramach wspólnej inicjatywy „Generation Regeneration”.

Czytaj również: Koniunktura w rolnictwie w 2021 r. W rolniczych portfelach coraz więcej pieniędzy?

źródło: Nestlé

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *