Opodatkowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Opodatkowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych jest przedmiotem wielu zapytań. Droga to równie ważny grunt co sama rola. Może nawet ważniejsza, bo bez niej nie ma możliwości dostania się na pole. 

Jak wygląda kwestia opodatkowania dróg dojazdowych do gruntów rolnych? Nalicza się podatek rolny czy od nieruchomości? A może ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku?   

Do mojego pola prowadzi dość długa polna droga. Niestety nie mam pola graniczącego z gruntem gdzie jest mój dom i budynki gospodarcze – opowiada Pan Maciej, gospodarz z województwa warmińsko- mazurskiego. – Jak jest opodatkowana ta droga? Docierają do mnie sprzeczne informacje i chciałbym dokładnie dowiedzieć się jak to wygląda.

Opodatkowanie drogi dojazdowej – ewidencja to podstawa

Zgodnie z art. 21 ust. 1 prawa geodezyjnego i kartograficznego podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Czyli o zakwalifikowaniu gruntu generalnie decyduje to, co widnieje w ewidencji.

Organy związane są tymi danymi i przyjęcie odmiennego stanowisko możliwe jest tylko w nadzwyczajnych sytuacjach.

Podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

opodatkowanie drogi dojazdowej

Opodatkowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych

fot. Tomasz Kuźdub / agrofakt.pl

W myśl § 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków grunty rolne dzielą się na:

1) użytki rolne, do których zalicza się:

  • grunty orne, oznaczone symbolem – R,
  • łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
  • pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
  • grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
  • grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
  • sady, oznaczone symbolem – S,
  • grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
  • grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr;

2) nieużytki oznaczone symbolem N.

Opodatkowanie drogi dojazdowej a kategoria drogi

Sąd administracyjne podkreślają jednak, że w przypadku gruntów oznaczonych symbolem „dr” – droga, dopuszcza się przeprowadzenie postępowania dowodowego w zakresie ustalenia ich faktycznej kategorii zgodnej ze stanem rzeczywistym.

Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 lipca 2013 r. (sygnatura II FSK 2081/11) – Symbol „dr” dotyczy terenu komunikacyjnego, drogi w ramach gruntów zabudowanych i zurbanizowanych, jednakże nie tylko drogi publicznej. Oznacza to, że symbolem „dr” oznaczane są w ewidencji różne kategorie dróg, a ustalenie ich faktycznej kategorii należy do prawnopodatkowego stanu faktycznego.

Taka regulacja przesądza o tym, że dane z ewidencji gruntów i budynków w zakresie objętym symbolem „dr” wymagają postępowania dowodowego, w celu ustalenia charakteru drogi. Ma to miejsce, gdyż wskazane oznaczenie obejmuje różne kategorie dróg, różnie też traktowanych przez podatkowego ustawodawcę. opodatkowanie drogi dojazdowej

Jest to istotne, ponieważ określenie faktycznego stanu może przesądzić do zakwalifikowania gruntu do opodatkowania podatkiem rolnym.

Droga i droga dojazdowa

Z załącznika nr 6 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków wynika, że do użytku gruntowego o nazwie „drogi” zalicza się grunty, które są pasami drogowymi dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

Do dróg zalicza się również grunty zajęte m.in. pod drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych oraz do obiektów użyteczności publicznej. Od tych dróg trzeba płacić podatek od nieruchomości.

droga wewnętrzna w gospodarstwie

Czy droga wewnętrzna w gospodarstwie rolnym jest drogą?

fot. Tomasz Kuźdub / agrofakt.pl

Droga wewnętrzna w gospodarstwie

Czy droga wewnętrzna w gospodarstwie rolnym jest drogą? Drogą w świetle przepisów Rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków nie jest jednak grunt w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych wchodzący w skład gospodarstwa rolnego lub leśnego.

Grunty tej kategorii włącza się do przyległego użytku rolnego (symbol „R” w ewidencji). Są to grunty stanowiące tzw. wewnętrzną komunikację gospodarstw rolnych i nie podlegają podatkowi od nieruchomości. Czyli droga wewnętrzna w gospodarstwie, która stanowi część komunikacji gospodarstwa nie jest opodatkowana podatkiem od nieruchomości.

Droga dojazdowa i opodatkowanie drogi dojazdowej

Wynika z tego, że droga dojazdowa, której nie zalicza się do wewnętrznej komunikacji gospodarstwa ma oznaczenie w ewidencji jako „dr”. Jednocześnie obejmuje się ją wyższym podatkiem tj. podatkiem od nieruchomości. Natomiast droga stanowiąca cześć wewnętrznej komunikacji gospodarstwa (droga wewnętrzna w gospodarstwie) powinna zostać opodatkowana podatkiem rolnym.

W praktyce organy rożnie to interpretują co powoduje wiele niejasności. Także w ewidencjach są spore rozbieżności. Część dróg wewnętrznych służących do przejazdu maszyn widnieje jako „dr”, a część jako „R” czyli grunt orny.

O podatku rolnym podanym na 2021 r. wspominaliśmy także w artykule – Podatek rolny na 2021 r.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.4 / 5. Liczba głosów 27

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *