Podatek za drogi w gospodarstwach rolnych

Podatek za drogi. Nikt ich nie lubi, ale płacić trzeba. Czy czasami nie płaci się za dużo? W obszarze gospodarstw rolnych często przebiegają drogi, ale praktyka naliczania podatku nie jest jednolita. Powinien być podatek rolny czy od nieruchomości? Warto to sprawdzić i policzyć.

– Przez nasze gospodarstwo przebiega droga. Nie wiem jak jest ujęta na mapach. Podatek płacę wyższy niż sąsiad, który ma gospodarstwo o podobnym areale. Czy ta droga może mieć jakieś znaczenie przy obliczaniu wysokości podatku? – pyta Pan Wacław z opolskiego.

Zgodnie z ustawą o podatku rolnym – Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (art. 1).

Stawka podatku

Stawka podatku rolnego w 2020 roku wynosi 146,15 zł – za 1 ha przeliczeniowy. Od 2021 roku będzie to kwota 146,38 zł.

Stawki podatku od nieruchomości określają gminy w granicach maksymalnych stawek wskazanych przez ministerstwo finansów.

Podatek za drogi a wpis w ewidencji

Co przesądza o zakwalifikowaniu gruntów do danej grupy i w konsekwencji naliczeniu podatku rolnego lub od nieruchomości?

Podstawowym kryterium decydującym o zaliczeniu do opodatkowania danym podatkiem jest klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków. Zasada ta wynika z art. 21 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Jak stanowi § 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z  dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków grunty rolne dzielą się na:

1) użytki rolne, do których zalicza się:

a) grunty orne, oznaczone symbolem – R,

b) sady, oznaczone symbolem – S,

c) łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,

d) pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,

e) grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,

f) grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,

g) grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,

h) grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem – Lzr;

2) nieużytki oznaczone symbolem N.

Ewidencja nie zawsze jest decydująca

W niektórych sytuacjach dopuszcza się jednak możliwość odstępstwa od związania organu danymi zawartymi w ewidencji.

W wyjątkowych przypadkach o zakwalifikowaniu danego gruntu może bowiem przesądzić sposób jego faktycznego wykorzystania. Na takim stanowisku stanął m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 12 października 2017 r. (sygnatura I SA/Sz 670/17), który stwierdził, że Sposób faktycznego wykorzystywania sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów, decyduje o tym, czy będą one objęte podatkiem rolnym, czy też podatkiem od nieruchomości.

Podatek za drogi a grunt oznaczony jako „dr”

W odniesieniu do dróg spór w zakresie objęcia podatkiem rolnym czy od nieruchomości rozstrzygnął w jednej ze spraw Naczelny Sąd Administracyjny. O opodatkowaniu gruntu podatkiem od nieruchomości bądź podatkiem rolnym decyduje sposób jego sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków, przy czym zasadnicze znaczenie ma uznanie gruntu za użytek rolny. Oznaczenie więc gruntu jako droga (dr) powoduje, że podlega on opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości – tak NSA uznał w wyroku z dnia 16 czerwca 2020 r. (sygnatura II FSK 644/20).

Rozstrzygnięcie to oznacza, że odmienna klasyfikacja niż ta wynikająca z ewidencji może być przyjęta jedynie w nadzwyczajnych okolicznościach.

O podatku rolnym określonym 2021 r. wspominaliśmy także w artykule – Podatek rolny na 2021 r.

To również może Ciebie zainteresować – Zanieczyszczenie drogi – czy rolnikowi grozi mandat?

Podatek za drogi – czytaj również – Opodatkowanie drogi dojazdowej

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 15

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *