Podatek od nieruchomości: jaki dla rolników?

Rada każdej gminy w Polsce co roku uchwałą określa stawki podatku od nieruchomości. Czy i za co rolnicy muszą płacić?

Podatek od nieruchomości reguluje Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Zgodnie z art. 2 ust. 2 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W ustawie przyjęto zasadę, że grunty oznaczone jako użytki rolne i inne wymienione w nim nieruchomości podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jedynie wówczas, gdy są „zajęte” na prowadzenie działalności gospodarczej.

Za działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1 tejże ustawy, nie uważa się działalności rolniczej lub leśnej.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów

W przypadku budowli, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej informuje nas Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów. Za działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 1a ust. 2 pkt 1 tejże ustawy, nie uważa się działalności rolniczej lub leśnej. Zatem jeśli budowla lub jej część jest związana z działalnością rolniczą lub leśną nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. b ww. ustawy budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej są zwolnione z podatku od nieruchomości.

Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa. Jednakże, w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie do terminie płatności pierwszej raty.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 23

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *