Pomoc za straty spowodowane suszą i nawałnicami

W ostatnich tygodniach uprawy w różnych regionach kraju są systematycznie osłabiane i niszczone nie tylko przez suszę, ale też porywiste wiatry, ulewne deszcze, nawałnice i gradobicia. Straty są duże, ale poszkodowani rolnicy mogą liczyć na różne formy wsparcia i pomocy.

Na niektórych polach straty w uprawach sięgają nawet 100%, co przekłada się na utratę zysku z prowadzenia uprawy. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedział, że w pierwszym tygodniu lipca zorganizuje spotkanie z wojewodami w celu omówienia sposobów pomocy rolnikom, których uprawy doznały zniszczeń z powodu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Budżet państwa dopłaca do odszkodowań wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń rolnikom z tytułu szkód spowodowanych suszą.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest procedura dotycząca sposobu postępowania rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy oraz obszarach zagrożonych suszą – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Budżet państwa dopłaca do odszkodowań wypłacanych przez zakłady ubezpieczeń rolnikom z tytułu szkód spowodowanych suszą. Wysokość odszkodowań wypłacanych poszkodowanym w wyniku suszy producentom rolnym przez zakłady ubezpieczeń jest uzależniona od sumy ubezpieczenia upraw rolnych od tego ryzyka.

Poza odszkodowaniami z ubezpieczalni za straty poszkodowani rolnicy mogą ubiegać się o wiele form dodatkowej pomocy. Są to m.in. kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji rolnej, odroczenie terminu płatności składek KRUS bądź rozłożenie ich na raty, ulgi w podatku rolnym udzielane na wniosek poszkodowanych przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Po uzyskaniu dokładnych danych od wojewodów, minister rolnictwa podejmie decydję dotyczącą uruchomienia dodatkowych form pomocy.

Kup min. 3 j.s. RGT JakuzziKup teraz a czwartą dostaniesz za 1 zł netto!

Leasing na krowy. Czy da się na nim zarobić?

Nowy sposób finansowania powiększenia obsady zwierząt.

4 lipca 2019

Rosną ceny paliw i ceny nośników energii!

Czy taka sytuacja utrzyma się w najbliższym czasie?

17 czerwca 2019