Pożyczki KOWR skuszą rolników?

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchamia pożyczki dla rolników. Na ten cel przeznaczono w tym roku łącznie 10 mln złotych. Do kogo i na jakich zasadach skierowane są pożyczki KOWR?

Pożyczki KOWR skierowane są do rolników prowadzących gospodarstwa rodzinne, w których łączna powierzchnia użytków rolnych nie wynosi więcej niż 300 ha. Dofinansowanie ma zostać przeznaczone na inwestycje: rozwojowe, innowacyjne (w zakresie produkcji, hodowli czy też przetwórstwa). Należy pamiętać jednak, że nie będzie można go łączyć z inwestycjami finansowanymi z PROW.

Zasady udzielania pożyczek

pożyczki KOWR

Na pożyczki KOWR przeznaczonych zostanie w tym roku 10 mln złotych.

 Proponowane rolnikom pożyczki będą udzielane w maksymalnej wysokości do 500 tysięcy złotych na 6 lat z możliwością przedłużenia do lat 10 – zapowiada Piotr Serafin, dyrektor generalny KOWR.

Pieniądze na ten cel będą pochodzić z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Maksymalna kwota takiego dofinansowania może obejmować do 80 proc. inwestycji. Oprocentowanie wynosi 2,85 proc. w skali roku, czyli jest korzystniejsze od tego zaproponowanego w przypadku kredytów preferencyjnych udzielanych przez ARiMR. Jednak KOWR będzie również pobierał jednorazowo prowizję wynoszącą 1 proc. takiej pożyczki.

Pożyczki KOWR – jak je zdobyć?

– Korzystając z ustawowych zapisów powołujących do życia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa opracowane są nowe możliwości wsparcia inwestycyjnego gospodarstw rolnych. To dobra wiadomość, dobra informacja dla rolników. Ścisła współpraca w całym łańcuchu żywnościowym „od pola do stołu” to droga do rozwoju polskiego rolnictwa, a przyjazny i skuteczny system kredytowania temu sprzyja – ocenia minister rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski.

Wnioski o udzielenie takich pożyczek składać będzie można w dowolnym oddziale terenowym KOWR. Ich rozpatrzeniem zajmować się będą w centrali zespoły ekspertów jak podaje KOWR „w trybie naboru ciągłego aż do wyczerpania środków”. To może jednak nastąpić dość szybko. 10 mln złotych przeznaczone na pożyczki okazać się może bowiem wsparciem dla jedynie… 20 rolników – przy założeniu wykorzystania maksymalnej kwoty pożyczek w wysokości 500 tys. złotych.

Baza wiedzy o wioskach tematycznych [AKTUALNOŚCI]

Zapomniane rzemiosło, a może nietypowe warsztaty kulinarne? Jaka jest supermoc Twojej wsi?

15 maja 2019

Główny Lekarz Weterynarii – zmiana na stanowisku [AKTUALNOŚCI]

Kto zastąpił dotychczasowego GLW Pawła Niemczuka?

8 maja 2019

Technologie kosmiczne w polskim rolnictwie [AKTUALNOŚCI]

Co łączy rodzime rolnictwo i służby specjalne USA?

10 maja 2019