Kiedy przysługuje zaliczka z PROW?

Po podpisaniu umowy przyznania pomocy w ramach działań z PROW 2014–2020 jest możliwość realizacji inwestycji. Wystarczy tylko złożyć wniosek o płatność. Czy zaliczka przysługuje każdemu?

– W ramach wybranych  form wsparcia PROW 2014–2020 o charakterze inwestycyjnym m.in. „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”, „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” istnieje możliwość ubiegania się o zaliczkę, co pozwoli na uzyskanie wcześniejszego, częściowego finansowania kosztów inwestycyjnych – podaje ARiMR.

W ramach realizacji programów z PROW 2014-2020 po zawarciu umowy o dofinansowanie można uzyskać zaliczkę.

Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ po otrzymaniu zaliczki jest możliwość rozpoczęcia realizacji inwestycji. Skraca się więc czas oczekiwania na pieniądze.

– Sądzę, że zaliczki na poczet dopłat z rożnych programów PROW zwiększą popyt na maszyny. Dopłaty same w sobie destabilizują rynek. Zaliczki to może nie idealne, ale jedyne w tym momencie rozsądne rozwiązanie. Zarówno dla branży maszyn rolniczych jak i w szczególności dla „mniejszych” rolników. „Więksi” rolnicy podchodzą do realizacji inwestycji w sposób systemowy. Zachowują ciągłość w unowocześnianiu produkcji i bez zaliczek. Natomiast „mniejsi”mają mniej środków finansowych i są zmuszeni do ograniczania zakupów. Także dla nich zaliczki są szczególnie korzystne – twierdzi Rafał Czerech, commercial manager z firmy CynkoMet.

Wniosek o zaliczkę w wysokości do 50% przyznanej pomocy można złożyć w oddziale regionalnym ARiMR, w którym zawarto umowę o przyznaniu pomocy, w terminie 30 dni od jej zawarcia.

ciągnik_Fotolia_124093618_Subscription_XXL

Zaliczka przysługuje również na zakup maszyn.

Koniecznym warunkiem jest przedstawienie zabezpieczenia, którym mogą być do wyboru: gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa instytucji finansowychktóre zawarły umowy z ARiMR w wysokości 110% kwoty zaliczki z terminem obowiązywania co najmniej 4 miesiące dłuższym niż planowany termin złożenia wniosku o płatność ostateczną, poręczenie bankowe, weksel z poręczeniem wekslowym banku na całość zaliczki, zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, poręczenia wg prawa cywilnego. Jeżeli w złożonym wniosku nie została zaznaczona opcja wypłacenia zaliczki można się o nią starać 30 dni po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, składając wniosek o zaliczkę. Można uzyskać jednorazowo do 50% całości przyznanej pomocy lub w transzach.

Jednym z przykładów może być historia pana Macieja ze wsi Ogrodniczki w woj. podlaskim, który w momencie składania wniosku o przyznanie pomocy z Modernizacja gospodarstw rolnych wypełnił stosowaną opcję o wypłacenie zaliczki. (W przypadku gdy w złożonym wniosku nie zostałaby zaznaczona opcja wypłacenia zaliczki mógłby się o nią starać w ciągu 30 dni po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, składając wniosek o zaliczkę). W banku założył specjalnie i tylko na ten cel wyodrębniony rachunek. Jego planowana inwestycja to zakup John Deere’a o wartości 500 tys. więc po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy uzyskał zaliczkę w wysokości 250 tys. na podstawie umowy przyznania.

Rozliczenie zaliczki i wezwanie do zwrotu zaliczki

By uzyskać zaliczkę  niezbędne jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy i zaznaczyć we wniosku, że chce się by zaliczka była wypłacona.

Niektórzy rolnicy do tego pomysłu podchodzą z rezerwą. Są ostrożni. Wskazuje na to poniższy przykład:

Pan Krzysztof ze wsi Szepietowo znalazł się na liście rankingowej z  Modernizacji… Za dotacje zamierza kupić przyczepę samozbierającą do zielonek. Prowadzi produkcję mleka. Ma doświadczenie w korzystaniu z dotacji, ponieważ właśnie dzięki nim kończy budowę silosów. Twierdzi, że:  – Zaliczką nie jestem zainteresowany, ponieważ to tylko „więcej zamieszania”. Nikt mi tego nie proponował, nie wnikałem w szczegóły, ale po prostu wiem, że zaliczki nie chcę.

Rozliczenie zaliczki może odbywać się jednorazowo lub w kilku etapach w zależności od tego ile jest przewidzianych płatności w zakresie realizacji operacji. Jeżeli operacja realizowana jest w jednym etapie to tak też rozliczona jest zaliczka – jednorazowo w ramach wniosku o płatność ostateczną.

Jeżeli jest realizowana w kilku etapach wówczas może być rozliczona w ramach płatności pośredniej lub ostatecznej lub w odpowiednich proporcjach w każdym wniosku o płatność. Jednak nie później niż w dniu dokonania przez Agencję płatności ostatecznej.

Fotolia_90713490_Subscription_XL

Wniosek o zaliczkę w wysokości do 50% przyznanej pomocy można złożyć w oddziale regionalnym ARiMR, w którym zawarto umowę o przyznaniu pomocy, w terminie 30 dni od jej zawarcia.

Wezwanie do zwrotu zaliczki wystawiane jest wówczas, gdy rolnik otrzyma na wskazany rachunek bankowy zaliczkę i nie dostanie dotacji z PROW ponieważ złożony wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie lub gdy nie złożył wniosku o płatność umożliwiającą rozliczenie kwoty zaliczki. Złożenie wniosku o płatność wraz z dokumentacją potwierdzającą poniesienie kosztów dokumentuje wykorzystanie zaliczki. Jeżeli w wyniku oceny wniosku zostanie ustalone, że zaliczka została pobrana nienależnie lub była za wysoka konieczny jest zwrot zaliczki. Dotyczy to więc albo całości zaliczki, która nie przysługiwała rolnikowi a została wydana lub tylko części, czyli nadwyżki zaliczki ponad tę która mu przysługiwała.

Zwrot zaliczki ma miejsce wówczas gdy zaliczkę przyznano nie złoży wniosku o płatność umożliwiającego rozliczenie kwoty zaliczki lub złożony wniosek  zostanie rozpatrzony negatywnie.

Wypłacona zaliczka podlega odzyskaniu wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia doręczenia beneficjentowi wezwania do ich zwrotu.

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich

Od 17 października 2016 do 30 listopada 2016 r. wypłacane będą zaliczki na poczet płatności bezpośrednich – podaje ARiMR. Zaliczki będą wypłacane w wysokości 70% należnych rolnikowi dopłat bezpośrednich. Na ich otrzymanie mogą liczyć wszyscy rolnicy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski o dopłaty bezpośrednie.

Przeczytaj również:

  1. PROW: co, kiedy i dla kogo?
  2. Jak sfinansować inwestycje w ramach PROW?
  3. Małe przetwórstwo: czy zakup suszarni można wpisać w koszty?

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *