PROW: co, kiedy i dla kogo?

Download PDF

W PROW 2014–2020 nastąpiły przesunięcia terminów naborów wniosków. Zbliża się termin Inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej.

Jeszcze o terminach w harmonogramie

W tym roku przewidziane są kolejne dotacje w harmonogramie PROW 2014–2020, obejmującym okres do połowy 2017 r. z przeznaczeniem na Rozwój gospodarstw. Są to Wzmacnianie przedsiębiorczości, Rozwój terytorialny, Wsparcie jakości produkcji.  Najwcześniej, bo na przełomie sierpnia i września, powinien być zorganizowany nabór wniosków na Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej.

We wrześniu Tworzenie grup producentów i organizacji producentów, Przetwórstwo i marketing produktów rolnych, Gospodarka wodno-ściekowa, Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym. W październiku Rozwój przedsiębiorczości –rozwój usług rolniczych. W listopadzie będzie można złożyć dokumentu na Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości a w grudniu – na Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów.

Wszystkie terminy naborów będą ogłaszane przez ARiMR, z wyjątkiem dwóch: na wrześniową Gospodarkę wodno-ściekową i grudniowe Targowiska, których terminy są uzależnione od decyzji samorządów wojewódzkich. W 2016 r. ruszą kolejne działania wg zmodyfikowanego w czerwcu harmonogramu PROW 2014–2020.

PROW

Większość terminów naborów będą ogłaszane przez ARiMR.

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Zgodnie z aktualnym harmonogramem w ramach PROW 2014–2020, na przełomie sierpnia/września 2016 r. będzie można uruchomić nabór wniosków w ramach operacji Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej (poddziałania Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof). Od skali skutków wystąpienia niekorzystnych zjawisk klimatycznych zależeć będzie liczba uprawnionych do ubiegania się o tego rodzaju pomoc w ramach PROW.

Najwcześniej, bo na przełomie sierpnia i września, powinien być zorganizowany nabór wniosków na Odtwarzanie potencjału produkcji rolnej.

W związku z tym na chwilę obecną trudno oszacować, jakie będzie zainteresowanie wśród producentów rolnych wsparciem finansowym pozwalającym na odbudowę zniszczonych, bądź uszkodzonych w wyniku działania zdarzeń losowych gospodarstw. Ponadto w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają jeszcze prace nad rozporządzeniem regulującym warunki i zasady przyznawania pomocy w ramach tej operacji – podaje Biuro Prasowe ARiMR.

Doświadczenia z PROW 2007–2013

W ramach PROW 2007–2013 w ramach działania Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych ARiMR przeprowadziła 7 naborów wniosków o przyznanie dotacji (dwukrotnie w 2010 r. i w 2011 r. oraz w 2012 r., 2013 r. i 2014 r.).

PROW

W pierwszych 3 naborach o pomoc mogli ubiegać się wyłącznie rolnicy poszkodowani przez powódź lub obsunięcie się ziemi, natomiast w kolejnych naborach również poszkodowani przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, wiosenne przymrozki, huragan, uderzenie pioruna i lawinę.

W pierwszych 3 naborach o pomoc mogli ubiegać się wyłącznie rolnicy poszkodowani przez powódź lub obsunięcie się ziemi, natomiast w kolejnych naborach również poszkodowani przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, wiosenne przymrozki, huragan, uderzenie pioruna i lawinę.

Najwięcej wniosków o przyznanie pomocy finansowej złożono w województwach, które najbardziej ucierpiały w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych, czyli mazowieckim, lubelskimświętokrzyskim, a najmniej w woj. podlaskim, warmińsko-mazurskimpomorskim.

Od skali skutków wystąpienia niekorzystnych zjawisk klimatycznych zależeć będzie liczba uprawnionych do ubiegania się o tego rodzaju pomoc w ramach PROW.

W okresie wdrażania PROW 2007–2013 rolnicy, których gospodarstwa zostały zniszczone w następstwie klęsk żywiołowych, mogli ubiegać się o wsparcie w wysokości do 300 tys. zł na gospodarstwo. Refundacji podlegało maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych operacji. Otrzymaną pomoc producenci wykorzystali m. in. na:

  • zakup maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego produkcji rolnej,
  • budowę, przebudowę lub remont budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej,
  • odtwarzanie lub wyposażanie powierzchni sadów lub plantacji wieloletnich,
  • zakup lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej,
  • zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych.

Jak podaje Biuro Prasowe ARiMR łącznie wpłynęło do ARiMR ponad 11 tys. wniosków na kwotę 1,1 mld zł; w naborach z 2010 r. – ponad 2,5 tys. wniosków, z 2011 r. – ponad 1,8 tys., w naborze z 2012 r. – ponad 2,6 tys., w naborze z 2013 r. – ponad 2,5 tys., a w naborze z 2014 r. – ponad 1,5 tys. wniosków.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o