fot. http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/656652-suszarnia/

Małe przetwórstwo: czy zakup suszarni można wpisać w koszty?

Czy zakup suszarni do ziarna zbóż może być wliczony w koszty kwalifikowalne przy składaniu wniosku na tzw. małe przetwórstwo?

Niedługo rozpocznie się nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo. Rolnicy pytają, czy zakup suszarni do ziarna zbóż może być wliczony w koszty kwalifikowalne przy składaniu wniosku. Znamy odpowiedź na to pytanie!

W związku z przekropnym latem i koniecznością dosuszania zboża, rozważam zakup suszarni do ziarna – mówi Michał Andrzejewski, rolnik z Wielkopolski. – Oczywiście samemu taki zakup trudno sfinansować. Dlatego przeglądam możliwości, jakie dają najbliższe programy z PROW. Jedne z najbliższych wniosków, jakie można składać, to właśnie wnioski na małą przetwórczość. Czy jednak zakup suszarni do zboża może być kosztem kwalifikowalnym przy staraniu się o wsparcie na małą przetwórczość?

Pytanie rolnika skierowaliśmy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przeglądam możliwości, jakie dają najbliższe programy z PROW. Jedne z najbliższych wniosków, jakie można składać, to właśnie wnioski na małą przetwórczość.

Michał Andrzejewski, rolnik z Wielkopolski

Ze wsparcia przeznaczonego na tzw. małe przetwórstwo wyłączone są inwestycje związane z handlem hurtowym produktami rolnymi. Zatem przedsięwzięcie polegające na zakupie magazynu i suszarni kukurydzy i zbóż, które jest związane z handlem hurtowym, nie może zostać objęte wsparciem w ramach tzw. małego przetwórstwa – odpowiada na pytanie rolnika Biuro Prasowe ARiMR. – Ponadto, należy zaznaczyć, że zakup nieruchomości jest kosztem niekwalifikowalnym w przypadku takiej pomocy.

Wynika to z tego, że wsparciem może zostać objęta jedynie działalność związana z przetwarzaniem produktów rolnych, zatem należy w tym przypadku brać pod uwagę kody PKD z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi łub ich rozwój objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które dotyczą działalności przetwórczej.

zakup suszarni

Zakup suszarni może być rozumiany w przepisach PROW jako zakup nieruchomości. (fot. AgroFoto.pl, użytkownik: damianzbr)

Skorzystanie z pomocy na małą przetwórczość wiąże się także ze zmianą sposobu ubezpieczenia społecznego.

Wnioskodawca, który jest rolnikiem, domownikiem lub małżonkiem rolnika musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie – wyjaśnia biuro prasowe agencji. – Jeżeli zostanie mu przyznana pomoc w ramach tzw. małego przetwórstwa, to w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy będzie zobowiązany do zarejestrowania działalności gospodarczej w CEDiG. Jeżeli poziom podatku dochodowego odprowadzanego od przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przekroczy za dany rok tzw. roczną kwotę graniczną (za rok 2016 kwota ta wynosi 3258 zł) wówczas rolnik będzie podlegał ubezpieczeniu w ZUS.

Wnioski na tzw. małe przetwórstwo rolnicy będą mogli składać w dniach 29 września – 28 października 2016 r.

Pryszczarek zbożowiec: jak z nim walczyć?

Pryszczarki są zmorą praktycznie każdego rolnika i sadownika. Jednym z nich jest pryszczarek zbożowiec. Jak go pokonać?

19 stycznia 2017

Sprzedaż ziemi rolnej: chwilowy zastój w obrocie

Czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie na rynku ziemi rolniczej? Specjalnie dla agrofaktu wypowiadają się eksperci!

12 stycznia 2017

Dój karuzelowy: jak wydoić 300 krów w godzinę?

Rolnictwo wymaga ciągłych inwestycji. Jednym z rozwiązań dla hodowców bydła mlecznego jest dój karuzelowy. Jakie ma zalety?

12 stycznia 2017