fot. http://www.agrofoto.pl/forum/gallery/image/656652-suszarnia/

Małe przetwórstwo: czy zakup suszarni można wpisać w koszty?

Czy zakup suszarni do ziarna zbóż może być wliczony w koszty kwalifikowalne przy składaniu wniosku na tzw. małe przetwórstwo?

Niedługo rozpocznie się nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo. Rolnicy pytają, czy zakup suszarni do ziarna zbóż może być wliczony w koszty kwalifikowalne przy składaniu wniosku. Znamy odpowiedź na to pytanie!

W związku z przekropnym latem i koniecznością dosuszania zboża, rozważam zakup suszarni do ziarna – mówi Michał Andrzejewski, rolnik z Wielkopolski. – Oczywiście samemu taki zakup trudno sfinansować. Dlatego przeglądam możliwości, jakie dają najbliższe programy z PROW. Jedne z najbliższych wniosków, jakie można składać, to właśnie wnioski na małą przetwórczość. Czy jednak zakup suszarni do zboża może być kosztem kwalifikowalnym przy staraniu się o wsparcie na małą przetwórczość?

Pytanie rolnika skierowaliśmy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przeglądam możliwości, jakie dają najbliższe programy z PROW. Jedne z najbliższych wniosków, jakie można składać, to właśnie wnioski na małą przetwórczość.

Michał Andrzejewski, rolnik z Wielkopolski

Ze wsparcia przeznaczonego na tzw. małe przetwórstwo wyłączone są inwestycje związane z handlem hurtowym produktami rolnymi. Zatem przedsięwzięcie polegające na zakupie magazynu i suszarni kukurydzy i zbóż, które jest związane z handlem hurtowym, nie może zostać objęte wsparciem w ramach tzw. małego przetwórstwa – odpowiada na pytanie rolnika Biuro Prasowe ARiMR. – Ponadto, należy zaznaczyć, że zakup nieruchomości jest kosztem niekwalifikowalnym w przypadku takiej pomocy.

Wynika to z tego, że wsparciem może zostać objęta jedynie działalność związana z przetwarzaniem produktów rolnych, zatem należy w tym przypadku brać pod uwagę kody PKD z załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi łub ich rozwój objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które dotyczą działalności przetwórczej.

zakup suszarni

Zakup suszarni może być rozumiany w przepisach PROW jako zakup nieruchomości. (fot. AgroFoto.pl, użytkownik: damianzbr)

Skorzystanie z pomocy na małą przetwórczość wiąże się także ze zmianą sposobu ubezpieczenia społecznego.

Wnioskodawca, który jest rolnikiem, domownikiem lub małżonkiem rolnika musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie – wyjaśnia biuro prasowe agencji. – Jeżeli zostanie mu przyznana pomoc w ramach tzw. małego przetwórstwa, to w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy będzie zobowiązany do zarejestrowania działalności gospodarczej w CEDiG. Jeżeli poziom podatku dochodowego odprowadzanego od przychodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej przekroczy za dany rok tzw. roczną kwotę graniczną (za rok 2016 kwota ta wynosi 3258 zł) wówczas rolnik będzie podlegał ubezpieczeniu w ZUS.

Wnioski na tzw. małe przetwórstwo rolnicy będą mogli składać w dniach 29 września – 28 października 2016 r.

Nie wystarczy ubezpieczeń z dofinansowaniem!

Rozpoczął się jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych i już wiadomo, że dotowanych ubezpieczeń dla wszystkich nie wystarczy...

13 października 2016

Jak otrzymać pomoc klęskową? Pobierz wniosek!

Gdy nawiedziła nas susza, deszcz nawalny, huragan albo grad możemy wystąpić do ARiMR z wnioskiem o pomoc klęskową.

21 października 2016

Będzie więcej zboża z Ukrainy? Kto o tym decyduje?

Cecilia Malmstroem zapowiedziała zwiększenie importu produktów rolnych z Ukrainy do UE. Zapytaliśmy MRiRW, czy do Polski dotrze jeszcze więcej zboża?

24 października 2016

X
* pola wymagane