Jak rozpoznać ASF? Jak zapobiec rozprzestrzenieniu?

Każdy z nas może ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania groźnych chorób zakaźnych, w tym afrykańskiego pomoru świń. Jak rozpoznać chorobę?

Każdy z nas może ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania groźnych chorób zakaźnych, w tym afrykańskiego pomoru świń poprzez przestrzeganie stosownych zakazów i nakazów. Jak rozpoznać ASF?

Przede wszystkim, aby ograniczyć ryzyko zakażenia świń wirusem ASF, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt czyli tak zwana bioasekuracja – informuje nas Główny Lekarz Weterynarii. – To, na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę to:

  • nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
  • zastosowanie mat dezynfekcyjnych;
  • zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich i pasz;
  • ograniczanie dostępu osób postronnych do zwierząt.

W przypadku stwierdzenia w stadzie świń niepokojących objawów chorobowych lub padnięć świń, każdy hodowca powinien przekazać tę informację do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

ASF

Ważne, by zabezpieczyć hodowlę przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich i pasz.

Jakie są objawy ASF?

ASF w stadzie świń może niekiedy objawić się jedynie nagłymi padnięciami tych zwierząt, bez objawów towarzyszących – informuje Główny Lekarz Weterynarii. – Często spotykane objawy to wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała do (40,5–42°C), któremu mogą nie towarzyszyć inne symptomy, co oznacza, że gorączkujące świnie mają na ogół zachowany apetyt, poruszają się na ogół normalnie. Do gorączki mogą dołączyć inne objawy kliniczne: sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze, zaczerwienienie skóry widoczne zawłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach, duszność, pienisty wypływ z nosa, wypływ z worka spojówkowego, biegunka – często z domieszką krwi, wymioty oraz niedowład zadu, objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych, ronienia u prośnych macior.

ASF w stadzie świń może niekiedy objawić się jedynie nagłymi padnięciami tych zwierząt, bez objawów towarzyszących.

Główny Lekarz Weterynarii

Niekiedy gorączce mogą towarzyszyć depresja, utrata apetytu, szybkie i trudne oddychanie oraz zaleganie wydaliny z nosa i oczu, wymioty, zaparcia, krwista biegunka, krwotoczne obszary podskórne, w szczególności na wystających częściach ciała i uszach; przed śmiercią może nastąpić śpiączka, która pojawia się jeden do siedmiu dni po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych.

Niekiedy objawy są relatywnie słabe i trudno rozpoznać chorobę – dodaje Główny Lekarz Weterynarii. – Stwierdza się gorączkę, depresję i zapalenie płuc, chore świnie są wychudzone, obserwuje się na przemian okresy poprawy i pogorszenia stanu zdrowia, objawy zapalenia osierdzia, płuc i opłucnej, stawów i pochewek ścięgnowych, kaszel okresową biegunkę, wymioty oraz pojedyncze ogniska martwicy skóry; zwykle u samic ciężarnych występują ronienia i śmiertelność jest nieznaczna.

W chwili obecnej wielu powiatowych lekarzy weterynarii prowadzi krótkie szkolenia lub pogadanki dla rolników i samorządowców dotyczące pojawiającego się zagrożenia związanego z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Takie spotkanie odbyło się np. w Lesznie i w Gostyniu w Wielkopolsce.

Uczestnicy spotkania w toku dyskusji wskazali m.in. na konieczność uświadomienia konieczności dostosowania do wymogów bioasekuracji prywatnych służb weterynaryjnych oraz kontrolerów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy sprawdzają gospodarstwa – informuje Piotr Walkowski, prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej. – Myślę, ze wszyscy hodowcy świń w całej Polsce boją się ASF.

Komentarze

  1. Przerażające. Opieram się na tym, że bardzo pilnuję swoich zwierząt, dostają też sporo rzeczy z klubu ************, więc myślę, że zauważe, kiedy coś będzie nie tak.

Gorączka mleczna: objawy, przyczyny i zapobieganie

Takie zaburzenia metaboliczne jak gorączka mleczna to poważny problem w stadach krów wysokowydajnych. Jakie dają objawy i jak ich uniknąć?

8 lutego 2017

Pogłowie trzody chlewnej a ceny na rynku

Czy ceny mobilizują do produkcji trzody chlewnej? Co z pogłowiem? Czy ważne jest co się dzieje na rynku niemieckim?

14 lutego 2017

Preparaty mlekozastępcze Sprayfo – nowa, ulepszona formulacja

Nowa formulacja w jakiej oferowane są preparaty mlekozastępcze Sprayfo jest bogatsza w składniki odżywcze. Sprawdź, z czego się składają

16 lutego 2017