Rynek jaj rośnie: jaki poziom osiągniemy do 2030?

Globalna produkcja jaj będzie rosła średnio o 1,5% rocznie, osiągając w 2030 r. poziom 86,8 mln ton. Ponad połowa światowej produkcji jaj kurzych pochodzi z 3 najważniejszych rynków – Chin, Unii Europejskiej i USA – podał Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych – FAMMU Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa w raporcie „Światowy rynek żywca, mięsa, drobiu i jaj”.

Chiny

Chiny są największym na świecie producentem jaj z 36% udziałem w globalnym wolumenie. Prognozy do 2030 r. przewidują średnioroczny wzrost produkcji o ok. 2%. Stały wzrost chińskiej produkcji jaj jest możliwy dzięki rozwojowi hodowli przemysłowej oraz postępom w zwalczaniu wirusa białaczki ptasiej wśród niosek, która znacznie ograniczyła produkcję w 2009 r. Ponad 90% chińskiego eksportu stanowią świeże jaja spożywcze wysyłane do Hongkongu, Makau i Japonii. Głównymi odbiorcami płynnych przetworów z jaj z Chin są Iran i USA.

ceny jaj

Samowystarczalność w produkcji jaj w UE wynosi 105%

Unia Europejska

UE to drugi w skali globu producent jaj z ok. 10% udziałem w produkcji światowej. Według szacunków Komisji Europejskiej z października br. w 2015 r. unijna produkcja brutto jaj i przetworów wyniesie ok. 7,6 mln ton i będzie o 2,4% wyższa niż w 2014 r.

W 2016 r. poziom produkcji w UE wzrośnie prawdopodobnie o 1,8% do 7,7 mln ton. Spożycie wewnętrzne wzrośnie w 2015 r. o 2% do 7,2 mln ton, a wskaźnik samowystarczalności produkcji zwiększy się do 105%. Do największych producentów należą: Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Holandia, Wielka Brytania i Polska.

Od stycznia do września 2015 r. unijny eksport jaj i przetworów wzrósł wobec tego samego okresu 2014 r. o ok. 14%, w tym jaj spożywczych o ok. 38%. Dodatnie saldo w handlu UE jajami i produktami jajecznymi z krajami trzecimi wzrosło w skali roku o 13% do 180 tys. ton. Największym rynkiem zbytu była tradycyjnie Japonia, która zakupiła ok. 54 tys. ton, ale w ciągu roku dostawy z UE obniżyły się o 8%. Kolejnym odbiorcą była Szwajcaria, gdzie wysyłano głównie jaja spożywcze, wywóz do tego kraju wyniósł ok. 31 tys. ton i był zbliżony do ubiegłorocznego. Wzrosły także (2-krotnie) wysyłki do Zjednoczonych Emiratów Arabskich do 11 tys. ton i ponad 3-krotnie do Izraela do 8 tys. ton. O 60% obniżył się natomiast eksport suszonej albuminy jaj do Rosji do ok. 2 tys. ton, spadły prawie o 1/3 również dostawy do Angoli (do ok. 7 tys. ton). Rosyjskie embargo z sierpnia 2014 r. nie obejmowało bowiem jaj ani produktów jajecznych.

kontrola chińskich urzędników, rynek jaj

Jaja znosi ponad 7 mld kur.

Głównymi eksporterami jaj i przetworów na rynki krajów trzecich były Holandia, Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy, Belgia i Polska. W czerwcu br. Holandia i Hiszpania, jako pierwsze państwa członkowskie UE, uzyskały zgodę na eksport pasteryzowanych produktów jajecznych do Stanów Zjednoczonych, borykających się z ptasią grypą.

W ciągu pierwszych 3 kwartałów 2015 r. unijny import jaj zwiększył się w skali roku o 37% do 13,6 tys. ton. W strukturze towarowej przywozu dominowały przetwory jajeczne (ok. 90%). Największym dostawcą tych towarów do UE są od ubiegłego roku Indie, skąd przywóz wzrósł o 27% do ok. 5 tys. ton. Poprzedni główny eksporter produktów jajecznych na rynek unijny – Stany Zjednoczone – zmniejszyły dostawy o ponad 1/4 do 2,4 tys. ton. Wzrosły natomiast prawie 3-krotnie wysyłki z Argentyny do 2,5 tys. ton, a także 2-krotnie z Ukrainy.

Zgodnie z dwustronną umową o wolnym handlu z UE Ukraina korzysta z unijnego kontyngentu bezcłowego na 3 tys. ton jaj w skorupkach (w wadze netto) oraz 1,5 tys. ton jaj, produktów jajecznych i albuminy jaj i mleka (ekwiwalent jaj w skorupkach). Od 2016 r. kontyngent ten będzie wzrastał o 300 ton rocznie do 2020 r., a od 2021 r. wyniesie 3 tys. ton.

W 2016 r. unijny import jaj wzrośnie o 20%, a eksport o 12%.

FAMMU/FAPA

W październiku 2015 r. średnia unijna cena sprzedaży jaj spożywczych klasy L i M wyniosła 128,6 euro/100 kg i była o 4% niższa niż we wrześniu i o 0,1% niższa niż rok wcześniej. Od stycznia do maja tego roku na unijnym rynku jaj dominowała spadkowa tendencja cenowa. Wpływ na to miało osłabienie popytu wewnętrznego oraz poprawa opłacalności produkcji jaj w UE z uwagi na obniżki kosztów pasz dla niosek. W czerwcu i lipcu br. jaja w UE znacznie podrożały w ślad za rosnącym zapotrzebowaniem eksportowym, m.in. ze strony Stanów Zjednoczonych, borykających się z ptasią grypą. Od sierpnia br. ceny jaj ponownie obniżały się wraz ze spadkiem cen zbóż i pasz, a co za tym idzie poprawą opłacalności produkcji jaj.

Stany Zjednoczone

USA to 3 na świecie producent jaj z ok. 8% udziałem w światowym wolumenie wytwarzania. 3/4 krajowej produkcji to jaja spożywcze, pozostała część to jaja wylęgowe. Przeważająca część produkcji jaj trafia na rynek lokalny, a stosunkowo niewiele (ok. 5%) jest wysyłane do innych krajów. Jaja spożywcze wysyłane są przeważnie do Kanady i Meksyku, a jaja wylęgowe do Kanady i Hongkongu. USA są 2 eksporterem przetworów jajecznych w skali globu (po UE).

USA zamierzają do 2030 r. wprowadzić ogólnokrajowy zakaz stosowania konwencjonalnych klatek dla kur niosek i zastąpienie ich klatkami udoskonalonymi.

Głównymi odbiorcami są Japonia, Meksyk, UE i Kanada. W 2015 r. największa w historii USA ptasia grypa zdziesiątkowała krajowe stado kur niosek, głównie w stanie Iowa. Straty w krajowym pogłowiu drobiu z powodu epidemii wyniosły od grudnia 2014 r. ponad 40 mln szt. Skutkiem będzie spadek poziomu wytwarzania jaj o 5% w skali roku do ok. 95 mld szt. i 5% spadek spożycia do 80 mld szt. (ok. 249 szt. na jednego mieszkańca). Obniży się również znacznie eksport jaj (-18% do 3,9 mld szt.), wzrośnie natomiast ponad 2-krotnie import do ok. 1 mld szt.

Ceny hurtowe jaj i przetworów na rynku amerykańskim były w czerwcu br. 2-krotnie wyższe niż rok wcześniej. Niedobór podaży surowca przyczynił się również do wzrostu przywozu przetworów jajecznych. Wysyłki tych produktów do USA rozpoczęły również niektóre państwa UE (Holandia, Hiszpania). W czerwcu br., po raz pierwszy od 1987 r., amerykańskie władze wydały zezwolenia eksportowe zakładom unijnym ws. kur niosek. Eksperci przewidują, że odbudowa stad niosek może potrwać nawet ponad rok, pod warunkiem braku nowych ognisk ptasiej grypy W 2016 r. produkcja i spożycie jaj w USA powinny wzrosnąć o ok. 3%, eksport zwiększyć się o 8%, a import zmaleć o 12%.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 5 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarze
  1. dart67 pisze:

    A co to będzie przed Wielkanocą:D