System zarządzania stadem AfiFarm: jak wspomoże hodowcę?

Sprawdź rozwiązanie dla nowoczesnego hodowcy bydła mlecznego! System wspomaga zarządzanie rozrodem, żywieniem oraz ocenę stanu zdrowia i dobrostanu.

System zarządzania stadem AfiFarm firmy Afimilk to oprogramowanie dla profesjonalnego i nowoczesnego rolnika. To właśnie w systemie AfiFarm gromadzone są indywidualne informacje o każdej krowie z podsystemów AfiMilk, AfiLab, AfiFeed, AfiAct II, Silent Herdsman, AfiWeigh i AfiSort. Każdy z nich zbiera interesujące nas dane, które pozwolą nam efektywniej zarządzać stadem wysokowydajnych krów mlecznych.

Podczas spotkania Klubu Afimilk organizowanego przez Alima Bis przedstawiono wiele zalet poszczególnych modułów Afi-.

system zarządzania stadem afifarm

Dr Marian Kamyczek, Instytut Zootechniki, Zakład Doświadczalny w Pawłowicach.

System AfiFarm, użytkowany od kilku lat w naszej oborze, zawiera w sobie wszystkie potrzebne informacje producentowi do bieżącej, ciągłej analizy tego, co się dzieje ze zwierzętami: jak wygląda dój, skład mleka. Wiemy dzięki niemu, kiedy należy sortować zwierzęta na zabiegi lub przenieść do innej grupy technologicznej. Jest możliwość sterowania stacjami paszowymi. Jest możliwy pomiar aktywności ruchowej, wykrycia rui, ale również wielu chorób. Program ma bardzo duże możliwości. Moim zdaniem, bardzo cenna jest precyzja, z jaką można sortować krowy. Ważny jest również pomiar aktywności ruchowej oraz masy ciałamówił podczas spotkania dr Marian Kamyczek z Instytutu Zootechniki, Zakład Doświadczalny w Pawłowicach, użytkownik oprogramowania AfiFarm.

System zarządzania stadem AfiFarm to program, który magazynuje dane, analizuje je, raportuje i informuje hodowcę, inseminatora lub zootechnika danej fermy, co dzieje się z każdą krową. Panel programu, czyli to, co widzimy po zalogowaniu się w systemie, jest podzielony na najbardziej nas interesujące sektory. Musimy bowiem pamiętać, że krowy, produkujące dobrej jakości mleko w dużych ilościach, są narażone na szereg chorób, przed którymi trudno uchronić pojedyncze sztuki.

system zarządzania stadem afifarm

AfiMilk i AfiLab analizują parametry mleka i oceniają jakość doju. Możemy ustalić, która krowa ma podwyższy poziom LKS, która trafi do grupy ryzyka ketoza bądź kwasicy. (fot. Alima Bis)

Wielu hodowców dużych ferm ma problem ze słabymi wskaźnikami rozrodu, czyli nie zawsze udaje się trafić z inseminacją w odpowiedni moment, aby krowy były skutecznie pokryte. Kolejnym problemem, z którym na bieżąco należy sobie radzić, jest podwyższona liczba komórek somatycznych.

Wiele problemów pojawia się na skutek niemożliwości wypełnienia potrzeb pokarmowych zwierząt, szczególnie w pierwszym okresie laktacji, związanych z produkcją. Główną przyczyną jest to, że krowy nie zawsze charakteryzują się taki apetytem, jaki powinny mieć w pierwszych tygodniach laktacji, aby nie wystąpił deficyt energetyczny – tłumaczył dr Kamyczek.

Czego dowiemy się dzięki systemowi AfiFarm?

Kubota M135 GXS przemierza Polskę wzdłuż i wszerz

Patrząc na posturę pani Danuty Kuchty, trudno ją sobie wyobrazić w pracy na roli, tymczasem świetnie czuje się za sterami Kuboty M135 GXS!

26 marca 2017

Narodowy Dzień Świni: ASF, nowoczesna hodowla… i co jeszcze?

Co się dzieje z ASF, czym tak naprawdę jest bioasekuracja, jak przeprowadzić skuteczną dezynfekcję i jak wygląda idealna chlewnia? Sprawdź!

23 marca 2017

Ceny środków ochrony roślin wcale nie muszą być wysokie!

Zaletą produktów postpatentowych jest konkurencyjna cena. Na takie produkty postawił więc polski producent ŚOR – Innvigo.