Termin składania protokołów suszowych będzie wydłużony?

Termin składania protokołów suszowych będzie wydłużony?

Na niektórych plantacjach nie ma co zbierać, straty sięgają nawet 90%!

Susza wystąpiła na obszarze ponad 2 milionów hektarów, straty są ogromne. Ze względu na skalę szkód, rolnicy domagają się wydłużenia terminu składania protokołów suszowych.  

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski ponownie apelował o jak najszybsze szacowanie strat wyrządzonych przez suszę. Chociaż zdaniem resortu pośpiech jest wskazany, a komisje niedługo zakończą prace, to rolnicy nie chcą, aby odbywało się to naprędce.

Szacowanie strat

szacowanie strat

Szacowanie strat spowodowanych suszą nadal trwa. Samorząd rolniczy chce, aby komisje miały na to jeszcze do 60 dni.

Samorząd rolniczy postuluje o wydłużenie terminu składania protokołów suszowych.

Mając na uwadze wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej, a także skalę szkód oraz liczbę protokołów, jaką Komisje szacujące straty są zobowiązane sporządzić, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wydłużenie terminu składania wojewodom właściwym ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód, protokołów oszacowania szkód – do 60 dni – apeluje samorząd rolniczy.

Susza nadal doskwiera rolnikom

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach w najnowszym, siódmym raporcie nadal stwierdza wystąpienie suszy rolniczej w Polsce. Susza nadal daje się rolnikom we znaki, jednak już nie na terenie całego kraju. Jak informuje IUNG, aktualny stan zagrożenia suszą obejmuje następujące uprawy: krzewy owocowe, rośliny strączkowe, zboża jare, tytoń oraz zboża ozime.

szacowanie strat

Starty na niektórych plantacjach sięgają 90% – skarżą się rolnicy.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -121,3 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa zwiększeniu o 56,7 mm – podaje IUNG.

Susza jest, ale nie w całym kraju

Znaczny wzrost wartości KBW nastąpił w całym kraju, w niektórych regionach nawet o ponad 100 mm. Najniższe wartości KBW odnotowano w Poznaniu i na przyległych terenach. Duży brak wody to nadal problem Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej oraz na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Zbyt mało opadów wystąpiło także na terenie Ziemi Lubuskiej i na Nizinie Śląsko-Łużyckiej.

Susza rolnicza występuje w Polsce od 1 kwietnia.  Od tego czasu zdążyła narazić gospodarzy na ogromne straty. Rolnicy nie kryją rozgoryczenia. – Zbiory zbóż jarych są w tym roku niskie. Prawdę mówiąc to jedne z najsłabszych żniw, jakie pamiętam. Susza wypaliła pola, aż przykro na to patrzeć. Na niektórych plantacjach straty sięgają prawie 90% – żali się Alfreda Sulewska ze Śląska.

Przeczytaj więcej o szacowaniu strat

Gospodarstwa opiekuńcze – przepis na intratny biznes

"Gospodarstwo opiekuńcze" to program łączący biznes i dobroczynność. Dowiedz się jak można wziąć w nim udział!

15 grudnia 2018

Koła Gospodyń Wiejskich – nowe rozdanie

28 listopada weszła w życie ustawa określająca zasady zrzeszania się w kołach. Do wzięcia 90 000 000 zł. Wystarczy się zarejestrować!

4 grudnia 2018

Spoczynek zimowy – jak przygotowane są do niego zboża

Zboża powoli będą przechodziły w spoczynek zimowy. Dowiedz się, czy są do niego przygotowane oraz jakie problemy wystąpiły na plantacjach!

15 grudnia 2018