Wniosek o dodatek osłonowy – jak go wypełnić? Sprawdź!

Dodatek osłonowy w 2022 r. jest jednym z kluczowych elementów wchodzących w rządową tarczę antyinflacyjną. Ma ona na celu zniwelowanie negatywnych skutków inflacji tj. rosnące ceny energii, gazu czy żywności. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało instruktaż w formie wideo, w którym tłumaczy jak poprawnie wypełnić wniosek o dodatek osłonowy. Sprawdźmy zatem, jak to należy zrobić.

MKiŚ przeznaczyło na dodatek osłonowy 4 mld zł, pieniądze mają trafić do 6,84 mln gospodarstw domowych. Wsparcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ma zrekompensować wzrost cen energii, gazu, a także produktów spożywczych. Na kanale MKiŚ YouTube opublikowano film instruktarzowy dot. wypełnienia wniosku o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy – najważniejsze informacje

Zanim jednak do tego przejdziemy, przypomnijmy komu przysługuje dodatek osłonowy. Według informacji podanych przez resort klimatu, pomoc przysługuje gospodarstwom domowym, których średni dochód na jedną osobę nie przekracza:

 • 1500 zł/miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2100 zł/miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym.

Pierwszy etap, w którym można było złożyć wniosek o dodatek osłonowy zakończył się 31 stycznia 2022 r.

-Osoby, które nie złożyły wniosku do końca stycznia, nadal mogą ubiegać się wsparcie – muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. – podaje MKiŚ. Kwota, którą można otrzymać w ramach wsparcia wynosi od 400 zł do 1400 zł i zależy od:

 • dochodów gospodarstwa domowego,
 • liczby domowników,
 • źródła ogrzewania.

Warto również przypomnieć, że wnioski o przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć w gminie.


Czytaj również: Zapłata za produkty od rolników nie będzie niższa niż koszty produkcji?


Wniosek o dodatek osłonowy – jak go wypełnić?

Wniosek o dodatek osłonowy można pobrać na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Przed rozpoczęciem wypełnienia wniosku o dodatek osłonowy należy przygotować numer konta bankowego, na który mają wpłynąć pieniądze, a także numer dowodu osobistego. Jeżeli wniosek dotyczy gospodarstwa wieloosobowego, należy przygotować również numery PESEL wszystkich domowników. Wypełniając wniosek pamiętajmy, aby:

 • wszystkie pola w dokumencie wypełnić WIELKIMI LITERAMI,
 • pola wyboru zaznaczyć X lub V.

Na pierwszej stronie, w polu „organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania dodatku osłonowego” należy wpisać nazwę organu, do którego trafi wniosek o wypłatę dodatku osłonowego. W tym polu należy wpisać wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wniosek o dodatek osłonowy – część I

W pierwszej części wniosku należy uzupełnić dane wnioskodawcy oraz informacje dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy. W pierwszej kolejności należy wpisać imię/imiona, nazwisko, obywatelstwo, PESEL. Serię, jak i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość należy wpisać, kiedy wnioskodawca nie posiada numeru PESEL.

Następnie należy podać aktualny adres zamieszkania:

 • gmina/dzielnica,
 • kod pocztowy,
 • miejscowość,
 • ulica,
 • numer domu i mieszkania.

W tej części można również podać swój numer telefonu, a także adres e-mail, na który wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu dodatku osłonowego. W przypadku pominięcia pola z adresem e-mail, informacje o przyznaniu dodatku osłonowego wnioskodawca otrzyma w swojej gminie.

Tak jak wspominaliśmy wcześniej, należy przygotować numer rachunku bankowego. Pole to wnioskodawca musi wypełnić, jeżeli chce otrzymać dodatek osłonowy na konto bankowe. W przypadku, kiedy numer konta bankowego nie zostanie podany przez wnioskodawcę, może on odebrać pieniądze w formie gotówki. Warto również wspomnieć, że podany numer konta bankowego nie musi należeć do wnioskodawcy. Jak poinformowało MKiŚ, można wskazać numer rachunku bankowego dowolnej osoby, na który chcesz aby został wypłacony dodatek osłonowy.

Dane członków gospodarstwa domowego

Po wpisaniu we wniosku swoich danych osobowych, a także aktualnego adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego przechodzimy do deklaracji gospodarstwa wieloosobowego. Jeżeli wnioskodawca prowadzi gospodarstwo domowe z wspólnie z innymi osobami, należy zaznaczyć X lub V, a także podać liczbę osób w gospodarstwie – w tym wliczyć wnioskodawcę.

Źródła ogrzewania na paliwo stałe

Wypełnienie kolejnej części wniosku nie jest konieczne i można to pominąć. Warto jednak uzupełnić tę część, w przypadku kiedy w gospodarstwie domowym wykorzystywane jest węgiel bądź paliwo węglopochodne do ogrzewania. W ramach tej części wniosku, można otrzymać o 25 proc. większy dodatek osłonowy. Wnioskodawca może wybrać i zaznaczyć X lub V spośród ośmiu źródeł ogrzewania tylko jedno:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe.

Organ, do którego wnioskodawca opłacał składki

W kolejnym punkcie należy wpisać okres złożenia wniosku. W momencie, kiedy składamy wniosek pomiędzy 1 stycznia 2022 r. – 31 lipca 2022 r., należy wpisać w określonym miejscu „2020” . Jeżeli natomiast wnioskodawca składa wniosek o dodatek osłonowy po 31 lipca 2022 r., musi on wpisać w tym samym miejscu „2021”.

Następnie należy zaznaczyć organ, do którego odprowadzamy składki ubezpieczeniowe za siebie, a także członków gospodarstwa. Można zaznaczyć więcej niż jedną opcję. W przypadku zaznaczenia opcji „innego podmiotu” należy wpisać nazwę i adres.

Dochody członków gospodarstwa domowego

Ostatni punkt – punkt 5 w pierwszej części wniosku dotyczy dochodów członków gospodarstwa domowego. W tej części musimy podać łączną kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób w danym roku kalendarzowym.

W pierwszym polu wyboru, należy potwierdzić osiągnięcie przez nas lub członków gospodarstwa dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zaznaczając TAK lub NIE. Zaznaczając TAK następnie należy wypełnić część III wniosku. Jeżeli jednak zaznaczymy NIE, może pominąć część III wniosku.

W kolejnym polu wyboru, należy potwierdzić osiągnięcie dochodów z gospodarstwa rolnego, zaznaczając TAKPo zaznaczeniu pola TAK, musimy wypełnić część IV wniosku. Ta część zawiera szczegółowe wyjaśnienia dot. rodzajów dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli jednak wnioskodawca zaznaczy NIE, może pominąć część IV wniosku.


Przeczytaj również: Dopłaty do nawozów – wiemy, kiedy KE podejmie decyzję!


Część II wniosku o dodatek osłonowy

W drugiej części oświadczamy, że staramy się o przyznanie dodatku osłonowego, a także, że podane dane są wiarygodne i zgodne z prawdą. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia grozi odpowiedzialność karna. Następnie wypełniamy, jakie dokumenty dołącza do wniosku.
Oświadczenie należy potwierdzić, wpisując miejscowość, datę, a także podpis.

Wniosek o dodatek osłonowy – część III

Część trzecia wniosku przeznaczona jest na oświadczenie o dochodach wnioskodawcy lub członka gospodarstwa domowego. W tym przypadku chodzi o inne dochody, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowych od osób fizycznych na zasadach określonych w ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych.

Ta część dotyczy osób, które w cz. I wniosku w drugim polu zaznaczyły TAK – pytanie dot. dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Do tych dochodów zalicza się m.in.:

 • świadczenie rodzicielskie,
 • alimenty uzyskiwane na rzecz dzieci,
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy.

Następnie należy wpisać dane członka gospodarstwa, którego dotyczy to oświadczenie. W przypadku, w którym taką formę dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym odo osób fizycznych, uzyskało kilku członków Twojego gospodarstwa domowego, należy wypełnić oddzielne oświadczenie dla każdej z tych osób. Serię, jak i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość należy wpisać, kiedy wnioskodawca lub członek gospodarstwa nie posiada numeru PESEL.

W oświadczeniu należy wpisać łączny dochód, jaki uzyskał wnioskodawca lub członek gospodarstwa wpisany powyżej, a także wskaż tytuły, z jakich uzyskano podane dochody. Obok należy również wypełnić rok kalendarzowy – taki sam jak w cz. I, pkt. 4 wniosku o dodatek osłonowy.

W przypadku, kiedy zaznaczenia w cz. I w drugim polu NIE, należy zakończyć wypełnianie formularza. W przypadku zaznaczenia w drugim polu TAK należy przejść do ostatniej – IV części wniosku.

Wniosek o dodatek osłonowy – część IV

W ostatniej już części wypełniamy oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub członka gospodarstwa domowego – wielkość należy wyrazić w hektarach.

W przypadku, kiedy wnioskodawca w cz. I, pkt. 5.2 wniosku zaznaczył pole TAK, należy wypełnić część IV wniosku. W pierwszej kolejności należy wypełnić dane członka/członków gospodarstwa, których dotyczy to oświadczenie. Serię, jak i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość należy wpisać, kiedy wnioskodawca lub członek gospodarstwa nie posiada numeru PESEL. Obok należy również wypełnić rok kalendarzowy – taki sam jak w cz. I, pkt. 4 wniosku o dodatek osłonowy. Na końcu należy wpisać powierzchnię gospodarstwa domowego wnioskodawczy lub członka gospodarstwa domowego – liczoną w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

Dodatek osłonowy – podsumowanie wniosku

Tak wypełniony wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć w gminie, w celu rozpatrzenia wniosku o dodatek osłonowy.

Czytaj również: Dochód z dzierżawy gruntów rolnych – czy jest zwolniony z podatku?

Źródło: agroFakt.pl, MKiŚ

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 35

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *