Blokowanie inwestycji na wsi będzie łatwiejsze dzięki ustawie!

Blokowanie budowy kurnika, obory, a także chlewni może już wkrótce stać się codziennością. Wszystko przez zapisy zawarte w projekcie noweli ustawy. Czy to oznacza koniec rozwoju na terenach wiejskich poprzez łatwe blokowanie inwestycji na wsi? 

Blokowanie inwestycji na wsi wiąże się z projektem ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Celem powyższego projektu jest zwiększenie udziału społeczności w wydawaniu zezwoleń na określone przedsięwzięcia głównie na wsi. Sprawdźmy więc co to oznacza w praktyce.

Blokowanie inwestycji na wsi poprzez wstrzymanie decyzji środowiskowej

W projekcie ustawy znalazły się przepisy pozwalające na zastosowanie środków tymczasowych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej. W związku z tym, będzie istniała możliwość wnioskowania o zastosowanie środków tymczasowych wraz z możliwością złożenia skargi do sądu. Będzie można to uczynić na etapie postępowania odwoławczego od decyzji środowiskowej.

Nowelizacja ustawy zakłada również możliwość zastosowania środków tymczasowych w postępowaniu inwestycyjnym. W tym przypadku planuje się ustanowić przesłankę, która daje wojewódzkim sądom administracyjnym podstawę do wstrzymania na wniosek skarżącego decyzji środowiskowej. Wstrzymanie takiej decyzji będzie skutkować koniecznością zawieszenia postępowania w sprawie decyzji inwestycyjnej.

Prawo do wnoszenia odwołań przez organizacje ekologiczne

Wprowadzenie nowej ustawy umożliwi wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej przez wszystkie podmioty mające uprawnienie do złożenia skargi do sądu administracyjnego. Dzięki ustawie będą to również mogły wykonać organizacje społeczne i ekologiczne. Nowela ustawy ułatwi w ten sposób blokowanie inwestycji na wsi, dzięki możliwości wnoszenia odwołań od decyzji inwestycyjnych, a także skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych.

Co to w praktyce oznacza dla rolników? Organizacje ekologiczne będą mogły przeprowadzić blokowanie inwestycji na wsi poprzez wystąpienie do sądu o wstrzymanie inwestycji. W uzasadnieniu do ustawy istnieje bowiem następujący zapis:

,, Kolejne rozwiązanie polega na nadaniu organizacjom ekologicznym uprawnień do zaskarżania decyzji inwestycyjnych dla przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.”

Czytaj również: Walka z odorami na wsi – jak rozwiązać problem?

Źródło: RCL; Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 15

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Konferencja dla Hodowców Bydła i Producentów MlekaPrzeczytaj Sprawdź terminy

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *