Cena wody – jaka będzie? Czy czekają nas podwyżki?

Ile będziemy płacić za wodę po 1 stycznia 2018 r. po wprowadzeniu w życie nowego Prawa wodnego? Czy rolnicy powinni obawiać się podwyżek ceny wody? Jaka będzie cena wody dla rolników i dużych gospodarstw rolnych? Nowe przepisy komentuje Ministerstwo Środowiska (MŚ).

Stawki opłat za wodę mają być na takim samym poziomie  Ministerstwo Środowiska

W lipcu Sejm przyjął nowe Prawo wodne. Zacznie ono obowiązywać  już niedługo, bo od 1 stycznia 2018 r. Wprowadzane regulacje prawne dotyczą przede wszystkim utworzenia nowej struktury organizacyjnej gospodarowania wodami: Wody Polskie, zasad udostępniania składników Skarbu Państwa związanych z gospodarowaniem wodami oraz zasad ponoszenia opłat za usługi wodne. Te ostatnie najbardziej interesują rolników.

 Krajowy regulator cen wody

Ministerstwo Środowiska (MŚ) planuje powołać krajowego regulatora cen wody. Jego rolą będzie nadzór nad wysokością opłat tak, aby była ona racjonalna, uzasadniona ekonomicznie kosztami poboru wód i zrzutu ścieków.

cena wody

Aleksander Brzózka, rzecznik Ministerstwa Środowiska.

Dzięki nowemu Prawu wodnemu zostanie powołany organ regulujący rynek wody, aby zabezpieczyć interesy konsumentów przed spółkami wodociągowymi, które są monopolistami na swoim terenie – zapowiada Aleksander Brzózka, rzecznik Ministerstwa Środowiska.

Jaka będzie cena wody?

Przyjęte przepisy nowego Prawa wodnego umożliwiają obniżenie maksymalnej stawki opłaty za wodę z 4,23 zł do 0,70 zł za m3 – informuje Aleksander Brzózka, rzecznik MŚ. Zaznacza, że stawki będą szczegółowo określone w rozporządzeniu Rady Ministrów, ale nie są przewidziane skokowe podwyżki opłat za pobór wody dla mieszkańców. Pozostaną one na niezmienionym poziomie do 2020 r. Jeżeli zajdzie taka konieczność to będą one wzrastały stopniowo, po wykonaniu analiz społeczno-ekonomicznych.

 Wprowadzenie opłaty stałej za wodę

cena wody

Czy maksymalna stawka opłaty za wodę może zmniejszyć się z 4,23 zł do 0,70 zł za m3-

Zdaniem resortu środowiska, dostawca wody nie musi sprzedawać jej po maksymalnych stawkach przewidzianych w rozporządzeniu. Nowe Prawo wprowadza jedynie opłatę stałą w celu racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych.

Nowa cena wody w energetyce, chowie i hodowli ryb!

Nowe opłaty mają objąć sektory: energetyki oraz chowu i hodowli ryb. Zostały one ustanowione w porozumieniu z tymi sektorami na najniższym możliwym poziomie.

Stawki za wodę dla przemysłu pozostaną na takim samym poziomie, jak w 2016 r. co najmniej do 2019 r. – informuje MŚ.

Jaka będzie cena wody dla rolników

Woda dla rolników do ilości 5 tys. litrów dziennie, tj. 5 m3, liczona średniorocznie będzie bezterminowo bezpłatna. Zasada ta obejmie większość rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce. Tylko przedsiębiorstwa prowadzące intensywną produkcję rolną, których jest ich ok. 3 tys., w przypadku poboru wód podziemnych na potrzeby produkcji, będą ponosiły opłatę 15 groszy za każdy 1 tys. litrów wody pobranej za pomocą pomp.

Cena wody w Polsce najwyższa w UE

cena wody w Polsce

Cena wody z wodociągów i cena odprowadzanych ścieków w Polsce należą do najwyższych w UE

Ceny wody z wodociągów i odprowadzania ścieków w Polsce należą do najwyższych w Unii Europejskiej – już w 2016 r. wskazywał to raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK).W ciągu ośmiu ostatnich lat ceny dostarczanej mieszkańcom wody i odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wzrosły o ponad 70 proc. Tak duży wzrost nie miał jednak racjonalnego uzasadnienia.

Dzięki nowemu Prawo wodne, które wejdzie w życie w nowym roku 2018 Polska skorzysta z unijnego dofinansowania i uniknie ewentualnych kar ze strony Unii Europejskiej – komentuje MŚ.

Nowe Prawo wodne koniecznością…

Opłatę 15 gr/za każdy 1 tys. l wody pobranej za pomocą pomp będą ponosiły przedsiębiorstwa prowadzące intensywną produkcję rolną, pobierające wody podziemne do produkcji   –

Nieprzyjęcie nowego Prawa wodnego mogłoby skutkować brakiem możliwości uruchomienia środków z Unii Europejskiej, przeznaczonych na gospodarkę wodną i regionalne programy operacyjne dla poszczególnych województw. Mowa tu o ok. 15 mld zł tj. 3,5 mld euro – podkreśla resort środowiska. Dodaje, że nowe Prawo wodne ma pozwolić także na: sprawniejsze zarządzanie zasobami wodnymi, bardziej racjonalne wydatkowanie środków publicznych oraz zmniejszenie obciążenia budżetu państwa.

Większe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe

Woda dla rolników do ilości 5 tys. l/dziennie, tj. 5 m3, liczona średniorocznie będzie bezterminowo bezpłatna. Ministerstwo Środowiska

Efektem wprowadzenia nowego Prawa wodnego ma być także zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego obywateli. Wdrożenie nowego Prawa wodnego umożliwi również dokończenie kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa powodziowego inwestycji, jak np. zbiornik Świnna Poręba koło Wadowic, tak istotny dla ochrony Krakowa przed powodzią.

Bezpieczeństwo ekologiczne, w tym bezpieczeństwo przeciwpowodziowe zostało całkowicie zlekceważone przez naszych poprzedników – mówi wiceminister Mariusz Gajda, podsekretarz stanu  w MŚ. Dodaje, że są wieloletnie zaniedbania przy realizacji inwestycji strategicznych z punktu widzenia gospodarki wodnej. Niedokończone są m.in. takie kluczowe przedsięwzięcia, jak: stopień w Malczycach, czy zbiornik Racibórz. – Do kompleksowego sfinansowania wieloletnich zaniedbań konieczne jest przyjęcie Prawa wodnego. Dobrze, że Sejm przyjął tę ważną ustawę – dodaje wiceminister.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *