Dochody rolników zwiększyły się!
fot. Ewa Ploplis

Rok 2018 rolnicy zaczęli z zupełnie dobrą sytuacją. Wzrost produkcji rolniczej, mały wzrost kosztów i przede wszystkim zaskakująco większe dochody gospodarstw rolnych to w skrócie sytuacja przeciętnego rolnika. Jednak dochody rolników zależą od rodzaju produkcji i regionu. Jak to wygląda w szczegółach?

Wzrost produkcji rolniczej

–  Przeciętny polski rolnik miniony rok będzie wspominać dobrze. Złożył się na to wzrost produkcji rolniczej o blisko 12%, co jest rzadkim wynikiem. Z kolei koszty, które zmniejszają dochody, wzrosły o niespełna 2%. Wzrost kosztów był wynikiem głównie wzrostu cen energii. Pozostałe ceny środków produkcji pozostały, mniej więcej, na nie zmienionym poziomie – mówi dla agroFaktu profesor Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (IERiGŻ PIB).

Miniony rok przeciętny polski rolnik będzie wspominał dobrze. prof. A. Kowalski IERiGŻ

Ok. 12% wzrosła wartość produkcji rolniczej w 2017 r., w porównaniu z 2016 r. Jest to wynikiem zwiększenia wartości produkcji roślinnej o ok. 7% i zwierzęcej o 17% – wynika z badań IERiGŻ PIB. Badanych jest 740 tys. gospodarstw rolnych objętych systemem FADN. Bardzo szczegółowo jest analizowana sytuacja w 12 tys. gospodarstw.

Te 740 tys. gospodarstw rolnych generuje 93% całej naszej produkcji rolnej – wyjaśnia dyrektor IERiGŻ PIB.

Zaskakująco większe dochody rolników

dochody gospodarstw rolnych

fot. Ewa Ploplis

Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB (IERiGŻ PIB)

Dochody rolników z działalności operacyjnej, czyli z produkcji powiększonej o dopłaty bezpośrednie, wzrosły w minionym roku o ok. 30%. Jest to wynik zaskakująco dobry. Wzrost dochodów wynikał przede wszystkim z sytuacji rynkowej i dzięki temu zostało zaobserwowane złagodzenie różnicy dochodów rolniczych w stosunku do dochodów w całej gospodarce narodowej – mówi dla agroFaktu prof. Kowalski z IERiGŻ. Dodaje, że dochody rolników jednak bardzo różnią się w zależności od: regionu kraju, rodzaju produkcji, tego czy rolnicy dostali dopłaty w ub. r. czy dopiero oczekują na przekaz w br.

Większa produkcja roślinna

Produkcja roślinna zwiększyła się o ponad 12 proc. Było to wynikiem znacznego wzrostu produkcji zbóż o 7,5% i wyższych, o nieco ponad 4%, cen.

Nastąpiło także istotne, tj. na poziomie 10%, zwiększenie wartości produkcji roślin oleistych. Wzrost ten dotyczył głownie rzepaku oraz ziemniaków. Było to efektem ponad 11% zwiększenia tej produkcji przy nieznacznie niższych cenach.

Wzrost produkcji warzyw o 4% był efektem zwiększenia, o 2%,  zarówno produkcji jak i cen. Natomiast znaczące zmniejszenie wartości produkcji owoców, o 14%, to efekt mniejszej o ponad 1/4 produkcji przy wzroście cen o mniej niż 20% – wynika z analiz IERiGŻ.

Produkcja zwierzęca – zadowoleni producenci mleka

W produkcji zwierzęcej motorami wzrostu były: produkcja mleka, żywca wołowego, wieprzowego i jaj. Odnotowano zwiększenie wielkości produkcji mleka o ponad 7,5% i o 1% produkcji jaj. Natomiast ceny zwiększyły się w produkcji bydła o 7%.

Wartość produkcji drobiu, w porównaniu z poprzednimi latami, nie uległa zmianie. Znacząco zmniejszyła się natomiast wartość produkcji owiec i kóz. W tym przypadku zmniejszył się zarówno wolumen produkcji, jak i spadły ceny o ponad 15% – wynika z danych IERiGŻ.

Zadowoleni powinni być producenci mleka. Wartość ich produkcji wzrosła o blisko 25% – komentuje prof. Kowalski z IERiGŻ. Dodaje, że należy pamiętać, że w wielu przypadkach produkcja rolnicza była niska w 2016 r. Efekt dużego wzrostu w 2017  r. jest także wynikiem porównania efektów z wynikami poprzedniego, słabego roku.

 Resort rolnictwa poszukuje lepszych rozwiązań…

 Większe dochody rolników i wsparcie dla rolnictwa

fot. Ewa Ploplis

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi

Resort rolnictwa zapowiada, że cały czas pracuje nad rozwiązaniami, które zwiększą dochody rolników.

Poszukujemy działań, które sprzyjają obniżce kosztów produkcji rolnej i poszerzają możliwości zbytu produktów z gospodarstwa – powiedział Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi podczas konferencji prasowej nt. dochodów gospodarstwa rolnych. Dodał, że resort przez kolejne dwa lata uruchomił wypłacanie zaliczek na dopłaty bezpośrednie w wysokości 70% należnych kwot.

Zaplanowane dopłaty do materiału siewnego i paliw

Ważnymi instrumentami, które wspierają dochody gospodarstw rolnych są dopłaty do materiału siewnego i dopłaty do paliwa rolniczego.

W 2017 r. dopłaty do materiału siewnego wyniosły 102,9 mln zł. Objęły one blisko 1 mln ha i 65,5 tys. rolników. W 2018 r. zaplanowano na ten cel 113 mln zł. W latach 2019-2022  przeznaczone ma być 500 mln zł – wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

W latach 2016-2017 dopłaty do paliwa rolniczego wyniosły 208,5 mln zł. Na 2018 r. zaplanowano 101,5 mln zł dopłat na ten cel. Wsparcie gospodarstw, które ucierpiały w wyniku występowania niekorzystnych zjawisk pogodowych wyniosło 565,9 mln zł – podaje MRiRW.

Dochody rolników w Polsce i Niemczech

fot. Ewa Ploplis

Dochody rolników polskich i niemieckich FADN – IERiGŻ

Dopłaty do kredytów preferencyjnych

W latach 2016-2017 dopłaty do kredytów preferencyjnych wyniosły 208,5 mln zł. W 2018 r. mają być rzędu 101,5 mln zł. W latach 2019-2022 zaplanowano je na poziomie 1,3 mld zł – informuje resort rolnictwa.

Wsparcie postępu biologicznego w rolnictwie

Minister rolnictwa podkreśla, że znaczne środki są także kierowane na postęp biologiczny w produkcji roślinnej i zwierzęcej. W ub. r. przeznaczono na ten cel 102,6 mln zł. W 2018 r. i kolejnych latach resort planuje w tym zakresie wsparcie rzędu 117,1 mln zł.

Wsparcie dla pszczelarzy

Aktualnie jest także realizowany kolejny, dwuletni program wsparcia dla ok. 30 tys. pszczelarzy. W latach 2018-2019 na wsparcie producentów rolnych w zakresie działalności pszczelarskiej ma zostać przeznaczone 48 mln zł.

Ciekawostki rolnicze w 100 sekund. Zbyt niska pomoc unijna?

Jak wpadamy na tle innych krajów UE pod kątem wysokości dopłat? Gdzie policja będzie chronić uprawy podczas zbiorów? Bądź na bieżąco!

Sezon na sadzeniaki

Na chipsy, na frytki, albo na giełdę. Ziemniaki w większości są już zasadzone. Ich uprawa nie należy do tanich.

21 maja 2019

Siew soi stał się opłacalny

Soja była w Polsce do niedawna egzotyczną uprawą. Dziś jej areał przekracza już 16 tys. hektarów.

16 maja 2019