Dofinansowanie inwestycji nawet do 900 tys. zł – modernizacja gospodarstw rolnych

Od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. rolnicy zajmujący się produkcją prosiąt, mleka i bydła mięsnego mogą składać wnioski do oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie inwestycji w swoich gospodarstwach rolnych. Można otrzymać maksymalnie od 500 tys. do nawet 900 tys. zł na dofinansowanie inwestycji, w zależności od rodzaju produkcji i wieku osoby ubiegającej się o pomoc.

Dofinansowanie inwestycji będzie realizowane w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w zakresie poddziałania p.t. „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014 – 2020.

Na co  można uzyskać dofinansowanie inwestycji?

Wsparcie można otrzymać na inwestycje w gospodarstwach rolnych związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie inwestycji w PROW 2014 – 2020 wynosi 900 tys. zł,
  • rozwojem produkcji mleka krowiego – dofinansowanie inwestycji  w całym PROW 2014-2020 może wynieść 500 tys. zł,
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego – dofinansowanie inwestycji w całym okresie PROW 2014 – 2020 może wynieść 500 tys. zł.

Warto pamiętać, że nie można łączyć limitów pomocy.

Jak będzie wyglądać dofinansowanie inwestycji w modernizację?

Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji – mówi Małgorzata Niemiec, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). – Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być nawet wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników – dodaje.

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby otrzymać dofinansowanie inwestycji?

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną – mówi dyr. M. Niemiec z ARiMR.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną – mówi dyr. M. Niemiec z ARiMR.

Dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt

W przypadku inwestycji w produkcję prosiąt, obszar A, wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro – informuje ARiMR.

Dofinansowanie inwestycji w produkcję mleka i bydła mięsnego

Jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją mleka krowiego, obszar B, czy bydła mięsnego, obszar C, wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro.

dofinansowanie inwestycji

Wyjątkiem wspólne inwestycje

Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro – informuje ARiMR.

Gdzie można złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji?

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Wnioski można także złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego OR.

Jak złożyć wniosek?

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.

W przypadku osób wspólnie ubiegających si,e o dofinansowanie inwestycji, wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących. W przypadku gdy gospodarstwa osób wspólnie ubiegających się o dofinansowanie inwestycji są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw. Wyjątkiem jest tu sytuacja, w której realizacja operacji obejmuje inwestycje budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego lub inwestycje związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. Warto przypomnieć, że zakładanie sadów nie jest objęte wsparciem w ramach ogłoszonych ww. naborów tematycznych – informuje ARiMR.

dofinansowanie inwestycji

Ocena wniosków o dofinansowanie inwestycji

Wnioski złożone przez rolników będą poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brane m.in. zwiększenie liczby zwierząt, których inwestycja dotyczy. Punkty będzie można też otrzymać za  uczestnictwo w unijnym lub krajowym systemie jakości żywności. Przy czym trzeba będzie wykazać związek pomiędzy planowaną inwestycją, a systemem w którym rolnik uczestniczy. W przypadku uczestnictwa w systemie rolnictwa ekologicznego trzeba dodatkowo doprowadzić do tego, aby suma powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w gospodarstwie objętych tym systemem stanowiła co najmniej 50% sumy wszystkich powierzchni gruntów ornych, sadów, łąk trwałych i pastwisk trwałych w tym gospodarstwie. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć rolnicy, którzy mają nie więcej niż 40 lat oraz realizujący inwestycje służące ochronie środowiska naturalnego lub zapobiegające zmianie klimatu – informuje ARiMR.

Kiedy będzie wiadomo kto otrzymał dofinansowanie inwestycji?

Listy kolejności przysługiwania pomocy zostaną opublikowane w terminie 90 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Dla każdego z obszarów w ramach którego ogłoszono nabory wniosków: rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego zostaną opublikowane po 2 listy: oddzielnie dla województwa mazowieckiego i oddzielnie dla pozostałych województw. Razem będzie opublikowanych 6 list.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3 / 5. Liczba głosów 1

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

NOWOŚĆ | SU TARROCAPrzeczytaj Nawet 115.3% wzorca wg COBORU

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *