Dzierżawy gruntów od LP i samorządów – czy nastąpią zmiany?

Izby rolnicze, jak i sami rolnicy zaproponowali zmiany odnośnie dzierżawy gruntów rolnych od LP i samorządów. Miałyby one dotyczyć umożliwienia Lasom Państwowym i samorządom oddawania w dzierżawę gruntów rolnych na powiększenie, bądź utworzenie gospodarstw rodzinnych. Powyższy pomysł przedstawiono Ministerstwu Rozwoju, które jednoznacznie odpowiedziało na propozycję rolników.

Potrzebna zmiana w dzierżawach gruntów rolnych od Lasów Państwowych i gmin

Dzierżawy gruntów od LP i samorządów bywają utrudnione, dlatego przepisy powinny ulec zmianie. Ma w tym pomóc propozycja przedstawiona przez KRIR dotycząca zmiany przepisów w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. A mianowicie chodzi o możliwość wydzierżawienia w pierwszej kolejności rolnikom indywidualnym użytków rolnych będących w zarządzie Lasów Państwowych. Zmiana dotyczyłaby także pozwolenia na dzierżawę użytków będących we własności samorządów.

Dzierżawy gruntów od LP i samorządów – inne zadania Lasów Państwowych

W przepadku zmiany zapisów w odniesieniu do wydzierżawienia gruntów rolnych od Lasów Państwowych można posiłkować się Ustawą o lasach. Art. 4 ust. 3 odnoszący się do dzierżawy użytków rolnych przewiduje wydzierżawiane i wynajmowanie gruntów przez nadleśniczego za zgodą dyrektora RDLP. Procedura wyłaniania dzierżawców odbywa się na terenie gdzie znajdują się użytki rolne w oparciu o wytyczne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Przytoczone przepisy mają charakter samoistny względem Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dzierżawy gruntów rolnych od LP nie jest jednak możliwa, ponieważ jednostki organizacyjne LP w przeciwieństwie do samorządów mogą nie tylko oddawać nieruchomości w posiadanie zależne, ale także sprzedawać je i zbywać w drodze zamiany, a także przekazywać na warunkach nieodpłatnych, bądź wnosić niektóre z nich w charakterze aportu do spółek prawa handlowego.

Dzierżawy gruntów rolnych od Lasów Państwowych i samorządów musi pozostać bez zmian

Ministerstwo Rozwoju podkreśla, że zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami nie będą miały pozytywnego efektu. Przede wszystkim dlatego, że możliwość dzierżawy gruntów rolnych od samorządów spowoduje, że rolnicy będą bardziej uprzywilejowani, niż inne podmioty. Ponadto, proponowane zmiany ograniczyłyby swobodę zawierania umów o charakterze obligacyjnym. W tym przypadku ,,pałeczkę” mogą przejąć samorządy, które samodzielnie określą zasady zbywania i udostępniania gruntów rolnych z gminnego zasobu nieruchomości. Uwzględniając przy tym ochronę gruntów rolnych i lokalne potrzeby rolnika indywidualnego.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 3.8 / 5. Liczba głosów 15

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *