Nowy system Fusaro Xpro: kompleksowa i niezawodna ochrona fungicydowa zbóż

Jednym z najważniejszych warunków gwarantujących uzyskanie wysokiego plonu ziarna zbóż, o najwyższej jakości, jest zdrowy łan. Uzyskanie takiego stanu wymaga jednak specjalnego podejścia. Zmiany w warunkach klimatycznych występujące w ostatnich latach, do tego zmiany w technologii uprawy zbóż zmierzające do wszelkiego rodzaju uproszczeń, przyczyniają się do wzrostu presji ze strony patogenów zbóż. Do tego dochodzi uprawa odmian bardziej wrażliwych na porażenie, gdyż spore grono rolników obecnie przede wszystkim zwraca uwagę na ich mrozoodporność, a dopiero na dalszym planie na ich wrażliwość na patogeny…

Wszystko to sprawia, że ochrona zbóż wymaga odpowiedniego podejścia, dostosowanego do systemu uprawy i realnego zagrożenia chorobami, zapewniającego skuteczną ochronę przez cały okres wegetacji. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem może być system Fusaro® Xpro, nowa propozycja firmy Bayer.

Dwa nowe fungicydy w jednym systemie dla lepszej ochrony

Fusaro® Xpro to nowy system ochrony fungicydowej zbóż, bazujący na dwóch najnowszych fungicydach z grupy strobiluryn i karboksyamidów. Proponowany jest przede wszystkim do ochrony zbóż w uproszczonych systemach uprawy, gdzie istnieje ryzyko wzmożonego wystąpienia chorób grzybowych, w tym duże zagrożenie porażeniem przez sprawców septoriozy i brunatnej plamistości liści oraz tam, gdzie spodziewane jest wysokie zagrożenie fuzariozami i chorobami podstawy źdźbła. Pakiet dwóch nowych fungicydów zwalcza praktycznie wszystkie choroby grzybowe na najwyższym poziomie. Do pierwszego zabiegu, odpowiedzialnego w głównej mierze za ochronę podstawy źdźbła, zaproponowano fungicyd Delaro 325 EC w dawce 1,0 l/ha. Do drugiego zabiegu wykorzystano kolejną nowość Variano Xpro 190 EC, zalecany w zależności od zagrożenia w dawkach od 1,0 do 1,5 l/ha, zapewniający niezwykle skuteczną w późniejszym okresie ochronę przed szerokim spektrum chorób liści i kłosa.

Delaro 325 SC można stosować od fazy strzelania w źdźbło do końca kwitnienia, zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób.

Pierwszy składnik pakietu Fusaro® Xpro to fungicyd Delaro 325 EC z grupy strobiluryn i triazolintionów doskonale ograniczający choroby podstawy źdźbła i choroby liści zbóż, zawierający 2 nawzajem uzupełniające się substancje aktywne:

  • strobiluriny – trifloksystrobina (150 g/l),
  • triazolintiony – protiokonazol (175 g/l).

Drugi fungicyd Variano Xpro 190 EC to niezawodne, wysoce skuteczne połączenie 3 substancji aktywnych, gwarantujące niezwykle skutecznym ochronę przed szerokim spektrum patogenów liści i kłosa:

  • triazol – protiokonazol (100 g/l),
  • strobiluryna – fluoksastrobina (50 g/l),
  • karboksyamid – biksafen (40 g/l).

Fungicyd Delaro 325 SC to koncentrat w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu układowym, translaminarnym oraz powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego w ochronie odmian ozimych i jarych pszenicy, jęczmienia i pszenżyta ozimego przed chorobami grzybowymi (patrz tab. 1, 2). Środek ten zalecany jest do pierwszego oprysku, zapewniający wysoce skuteczną ochronę przed łamliwością źdźbła zbóż i traw i fuzaryjną zgorzelą podstawy źdźbła oraz chorobami liści i kłosa (brunatna plamistość liści, septorioza paskowana liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów). Delaro 325 SC można stosować od fazy strzelania w źdźbło do końca kwitnienia, zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów chorób.

Tab. 1. Informacje dotyczące fungicydów stanowiących system Fusaro® Xpro
Wyszczególnienie Delaro 325 SC Variano Xpro 190 EC
Po Pj Pżo Jo Jj Po Żo Jo Jj
Forma preparatu Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny Koncentrat do sporządzania emulsji wodnej
Działanie preparatu Układowe, translaminarne i powierzchniowe Powierzchniowe i układowe
Do stosowania Zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego Zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania [l/ha] 1,0 1,25–1,5* 1,0–1,25*
Termin stosowania preparatu Zapobiegawczo lub po pojawieniu się pierwszych objawów chorób:– choroby liści i podstawy źdźbła BBCH 32-55 Zapobiegawczo lub po pojawieniu się pierwszych objawów chorób:
BBCH 30-69 BBCH 30-69
– choroby kłosów BBCH 55-69 – fuzarioza kłosówBBCH 61-69
Zalecana ilość wody 200-400 l /ha 200-400 l /ha
Maksymalna liczba zabiegów
w sezonie wegetacyjnym
2 2
Odstęp pomiędzy zabiegami Co najmniej 21 dni Co najmniej 14 dni
Zalecane opryskiwanie Drobnokropliste Drobnokropliste
Po – pszenica ozima, Pj – pszenica jara, Pżo – pszenżyto ozime, Jo – jęczmień ozimy, Jj – jęczmień jary, Żo – żyto ozime
* – wyższe dawki stosować w ochronie przed brunatną plamistością liści, septoriozą paskowaną liści, plamistością siatkową jęczmienia i mączniakiem prawdziwym na jęczmieniu

Fungicyd Variano Xpro 190 EC to koncentrat do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu powierzchniowym i układowym, do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych (pszenicy, jęczmienia i żyta) przed szerokim spektrum chorób (brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów). Niezawodną skuteczność ochrony przed tak dużym spektrum patogenów zapewnia komplementarne dobranie substancji aktywnych, gwarantujących niezawodną ochronę na różnych etapach rozwoju rośliny. Środek ten można stosować od początku strzelania w źdźbło do końca kwitnienia (patrz tab. 1, 2).

Należy dodać, że dokładny termin przeprowadzenia zabiegu opryskiwania powyższymi fungicydami, decydujący w dużej mierze o skuteczności ich skuteczności, zależy od warunków pogodowych, presji patogenów, stanowiska, odmiany i agrotechniki.

Tab. 2. Zakres rejestracji fungicydów stanowiących system Fusaro® Xpro
Choroba Delaro 325 SC Variano Xpro 190 EC
Po Pj Pżo Jo Jj Po Żo Jo Jj
Łamliwość źdźbła zbóż i traw + + +   +        
Fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła + + +   +        
Mączniak prawdziwy zbóż i traw + + + + + + + + +
Brunatna plamistość liści + + +     + +    
Septorioza paskowana liści +   +     + +    
Rdza brunatna + + +     + +    
Rdza jęczmienia         +     + +
Rynchosporioza zbóż       + +   + + +
Plamistość siatkowa jęczmienia       + +     + +
Fuzarioza kłosów +         +      
Septorioza plew           +      
Po – pszenica ozima, Pj – pszenica jara, Pżo – pszenżyto ozime, Jo – jęczmień ozimy, Jj – jęczmień jary, Żo – żyto ozime
+ = Rejestracja preparatu w ochronie przed daną chorobą

Wysoka skuteczność dzięki wyjątkowym mechanizmom działania

Dobór produktów w systemie Fusaro® Xpro zapewnia bardzo szerokie spektrum zwalczania praktycznie wszystkich najgroźniejszych chorób zbóż, w tym również fuzariozy kłosów. Ponadto Variano Xpro 190 EC wyprodukowany w technologii Leafshield zapewnia doskonałe właściwości cieczy roboczej podczas oprysku. Protiokonazol i trifloksystrobina są wiązane przez warstwę woskową niezależnie od temperatury i warunków wilgotnościowych. Solidne przyleganie do powierzchni liści oraz słaba rozpuszczalność w wodzie zapewniają stabilność substancji aktywnej, odpornej na zmywanie przez deszcz, zapewniając tym samym długotrwałą, niezależną od warunków pogodowych, barierę ochronną przed infekcjami już po 15 minutach od zastosowania. Protiokonazol przenika do liści i rozprzestrzenia się w nich układowo w wiązkach przewodzących, a trifloksystrobina miejscowo przemieszcza się w przestworach międzykomórkowych. Ponadto dzięki translaminarnemu przemieszczaniu się trifloksystrobiny zarówno wierzchnia, jak i spodnia powierzchnia liścia jest tak samo skutecznie chroniona przed porażeniem. Stała penetracja substancji aktywnej z warstwy woskowej i z powierzchni liści do tkanki roślinnej uzupełnia ilość rozłożonej przez roślinę substancji, zapewniając tym samym długotrwałe działanie ochronne. Rozpraszanie trifloksystrobiny na powierzchni liści do fazy gazowej zapewnia dodatkową ochronę tych części rośliny, do których preparat nie dotarł w czasie oprysku.

ochrona fungicydowa zbóż przeciwko brunatnej plamistości

Objawy brunatnej plamistości liści pszenicy. (fot. G. Lemańczyk)

Połączenie wzajemnie uzupełniających się substancji aktywnych zapewnia nie tylko wysoce skuteczną ochronę przed chorobami, ale stanowi także poważny atut w strategii antyodpornościowej. Obecny w preparatach protiokonazol oraz biksafen uaktywniają w roślinie tzw. gen ochrony przed stresem wywołany suszą. W wyniku czego następuje redukcja parowania, a roślina nabiera tolerancji na suszę.

System Fusaro® Xpro cechuje się wysoką elastycznością dawkowania, dlatego jest przydatny również przy tworzeniu programów 3-zabiegowych. Firma Bayer w programie 3-zabiegowym do pierwszego oprysku w fazie strzelania w źdźbło poleca fungicyd Input 460 EC w dawce 0,75 l/ha, następnie do ochrony liścia podflagowego i flagowego Delaro 325 SC (0,8 l/ha), a do trzeciego zabiegu chroniącego liście i kłos Variano Xpro 190 EC (1,2 l/ha).

Wysoka skuteczność udowodniona w badaniach ścisłych

Wysoką skuteczność systemu Fusaro® Xpro potwierdzono już w ubiegłym roku w ścisłych doświadczeniu polowym przeprowadzonym w Chrząstowie przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. W doświadczeniu tym do ochrony pszenicy ozimej uprawianej po pszenicy do pierwszego zabiegu, wykonanego w fazie pierwszego kolanka (BBCH 31), zastosowano preparat Delaro 325 EC w dawce 1,0 l/ha. Do drugiego oprysku, przeprowadzonego po wykłoszeniu się pszenicy (BBCH 57), zastosowano fungicyd Variano Xpro 190 EC w dawce 1,5 l/ha. Tak dobrane preparaty zapewniły wysoce skuteczną ochronę pszenicy, zarówno przed chorobami liści, jak i podstawy źdźbła, do końca okresu wegetacji.

 

ochrona fungicydowa zbóż

Wyniki badań nad skutecznością fungicydu Fusaro Xpro.

 

Zastosowanie preparat Delaro 325 EC w terminie T1 efektywnie chroniło liście pszenicy aż do fazy kłoszenia. Do pełni kłoszenia pszenicy preparat ten całkowicie ograniczył występowanie mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Rozwój brunatnej plamistości liści zahamował w 97,8%, natomiast septoriozy paskowanej liści w 80% (patrz powyżej: wykr. 1). Produkt porównawczy cechował się nieznacznie niższą skutecznością. Preparat Delaro 325 EC, ograniczając ilość źródła infekcji, przygotował dobrą pozycję wyjściową dla następnego zabiegu.

Zastosowany po wykłoszeniu pszenicy fungicyd Variano Xpro 190 EC kontynuował skuteczną ochronę aż do końca okresu wegetacji pszenicy. W fazie dojrzewania obserwowano całkowite zahamowanie rozwoju rdzy żółtej, ponadto zanotowano spadek występowania mączniaka prawdziwego zbóż i traw o 93,2%, septoriozy liści o 91,9% a brunatnej plamistości liści o 83% (patrz powyżej: wykr. 2).

rdza żółta

Objawy rdzy żółtej na liściu pszenicy. (fot. G. Lemańczyk)

Na uwagę zasługuje również fakt wysoce skutecznej ochrony preparatów stanowiących system Fusaro® Xproprzed septoriozą paskowaną, jak i brunatną plamistością liści, chorobami znacznie ograniczającymi powierzchnię asymilacji, a przez to mogących istotnie obniżać plonowanie pszenicy. Warto zaznaczyć, iż rzadko który preparatów tak wysoce skutecznie chroni przed brunatną plamistością liści.

Zastosowanie systemu Fusaro® Xpro zapewniło również skuteczną ochronę przed chorobami podstawy źdźbła, którą gwarantował w głównej mierze produkt Delaro 325 EC aplikowany w fazie strzelania w źdźbło. Obserwowany w fazie dojrzewania pszenicy spadek nasilenia łamliwości źdźbła zbóż i traw wynosił 84,1%, a fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła 49,1% (patrz powyżej: wykr. 3). Wartości te są wynikiem bardzo dobrym, zważywszy na fakt, iż ochrona zbóż przed chorobami podsuszkowymi zazwyczaj jest mniej skuteczna.

Skuteczna ochrona fungicydowa zbóż gwarancją wysokiego plonu ziarna

Plon ziarna pszenicy w obiekcie kontrolnym wynosił 8,24 t/ha, natomiast po zastosowaniu systemu Fusaro® Xpronastąpił jego wzrost o 0,7 t/ha, co stanowi 8,5% (patrz powyżej: wykr. 4). Natomiast program porównawczy przyczynił się do wzrostu plonu o 0,6 t/ha (7,2%). Tak więc uprawiając pszenicę po pszenicy, w warunkach dużej presji chorób, możemy również uzyskać godziwy plon ziarna, jednak należy pamiętać o odpowiednim doborze ochrony fungicydowej.

Zastosowanie odpowiedniego systemu ochrony zapewnieni nie tylko skuteczną ochronę przez cały okres wegetacji, ale umożliwi także uzyskanie godziwego zysku. A więc zastanawiając się nad wyborem programu ochrony zbóż przed chorobami, warto rozważyć wybór pakietu Fusaro® Xpro, opartego na dwóch nowych fungicydach, które trafiły do sprzedaży w bieżącym roku.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Prezentowane informacje w zakresie środków ochrony roślin zawarte w serwisie www.agrofakt.pl nie zawierają pełnej treści etykiet-instrukcji stosowania. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Artykuł zawiera lokowanie produktu i ma charakter promocyjny.

Z forum
Powiązany temat: Zabiegi fungicydowe
Arek
Drobne ziarno wcale nie oznacza słabej gęstości. Nie raz drobne ma większą gęstość jak grube. zobacz więcej »
rafal3939
Chyba wszędzie ten problem, na skupie byłem to większość miała obniżona cenę za gęstość. Moja jeszcze nie koszona ale też drobne ziarno. zobacz więcej »
kamil2963
Panowie, również macie w tym roku problem z gęstością ziarna ?  zobacz więcej »

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *