Jaki jest koszt ubezpieczenia w KRUS?

Download PDF

Jeśli zostałeś właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha to podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W przypadku, gdy masz hektar bądź mniej – ubezpieczenie możesz zawrzeć na wniosek. A jaki jest koszt ubezpieczenia w KRUS? 

Od 2009 roku składki na ubezpieczenie społeczne rolników opłaca się w wymiarze miesięcznym. Obejmują ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. Jeśli podlega się ubezpieczeniu przez czas krótszy niż miesiąc to składka naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni.

Koszt ubezpieczenia emerytalno-rentowego

Wysokość miesięcznej składki za to ubezpieczenie to 10 % emerytury podstawowej (za każdego ubezpieczonego). Wysokość emerytury jest ogłaszana przez Prezesa KRUS jako komunikat w „Monitorze Polskim”, czyli Dzienniku Urzędowym RP. Mając gospodarstwo powyżej 50 ha przeliczeniowych należy za siebie i współmałżonka opłacić dodatkową składkę miesięczną. Jest ona wyliczana tak:

Koszt ubezpieczenia

Koszt ubezpieczenia może być większy, jeśli obszar rolny, który posiadamy przekracza 50 ha.

Koszt ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego

Miesięczna składka naliczana jest w podstawowej wysokości. Ustalana jest przez Radę Rolników co najmniej 14 dni przed pierwszym dniem kolejnego kwartału. Prezes KRUS ogłasza tę kwotę w „Monitorze Polskim”. W przypadku zmiany wysokości emerytury podstawowej kwota składki może być korygowana. Takie ubezpieczenie można tez zawrzeć w ograniczonym zakresie – wtedy składka wynosi 1/3 pełnej składki za miesiąc.

Terminy, ważne terminy…

Brak druku bądź niewiedza na temat wysokości składki nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacania składek ubezpieczenia.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie opłaca się kwartalnie (zarówno ubezpieczenie na wniosek jak i obowiązkowe). Obecnie kwota miesięczna wynosi 42zł. Termin płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca kwartału:

  • 31 stycznia za I kwartał,
  • 30 kwietnia za II kwartał,
  • 31 lipca za III kwartał,
  • 31 października za IV kwartał.

Masz problem z opłaceniem składki?

Każdemu z nas może zdarzyć się, że ze względu na nieregularne dochody, będzie miał  problem z terminowym opłaceniem składki.  Nie jest to sytuacja bez wyjścia. Można dokonywać częściowych przedpłat tak, aby łączna suma wpłat pokryła całą wysokość składki w obowiązującym terminie. Możliwe jest też dokonywanie potrąceń z wypłacanych świadczeń – na poczet zaległych składek.

Nieopłacenie składek w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z naliczaniem odsetek – za każdy dzień, zaczynając od dnia następującego po upływie terminu.

Nieznajomość stawek nie zwalnia z obowiązku płatności

Płatnik powinien otrzymać z KRUS druk z wymiarem składek. Brak druku bądź niewiedza na temat wysokości składki nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacania składek ubezpieczenia.

Wysokość składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe oraz łączną sumę (wraz z ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym, macierzyńskim) za III kwartał 2017 przedstawia poniższa tabela:

Wielkość gospodarstwa rolnegoSkładka miesięcznaDodatkowa składka miesięcznaKwartalnieSkładka kwartalna wraz z kosztem ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego
do 50 ha89 zło zł267 zł393 zł
powyżej 50 ha do 100 ha89 zł106 zł585 zł711 zł
powyżej 100 ha do 150 ha89 zł213 zł906 zł1 032 zł
powyżej 150 ha do 300 ha89 zł319 zł1 224 zł1 350 zł
powyżej 300 ha89 zł425 zł1 542 zł1 668 zł

Za niektórych składki zapłaci państwo

Co ze składkami na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna? Składki za nie opłaci jednostka, która przyznała świadczenie – wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Natomiast osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem – w okresie sprawowania tej opieki – mogą uzyskać finansowanie z budżetu państwa za rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (obowiązkowemu lub na wniosek), za osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz członków rodziny rolnika niepodlegającym temu ubezpieczeniu.

dziecko

Opiekując się dzieckiem można postarać się o sfinansowanie składek ubezpieczenia społecznego

Jak uzyskać finansowanie składek?

Aby otrzymać finansowanie składek należy spełnić kilka wymogów. Przede wszystkim trzeba złożyć odpowiedni wniosek w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS. Jeśli nie podlega się ubezpieczeniu – konieczne będzie również złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem. Następnie należy przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – w przypadku dziecka niepełnosprawnego też orzeczenie. Nie można podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie można mieć ustalonego prawa do emerytury, renty czy świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Ostatni wymóg to konieczność zakończenia działalności pozarolniczej lub zawieszenie jej wykonywania

Finansowanie składek przyznawane jest na okres do 3 lat (nie dłużej niż do ukończenia 5 lat przez dziecko) oraz do 6 lat (nie dłużej niż do 18 roku życia – dziecko niepełnosprawne).

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.5 / 5. Liczba głosów 4

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o