Jaki jest koszt ubezpieczenia w KRUS?

Jeśli zostałeś właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 1 ha to podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. W przypadku, gdy masz hektar bądź mniej – ubezpieczenie możesz zawrzeć na wniosek. A jaki jest koszt ubezpieczenia w KRUS? 

Od 2009 roku składki na ubezpieczenie społeczne rolników opłaca się w wymiarze miesięcznym. Obejmują ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe. Jeśli podlega się ubezpieczeniu przez czas krótszy niż miesiąc to składka naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni.

Koszt ubezpieczenia emerytalno-rentowego

Wysokość miesięcznej składki za to ubezpieczenie to 10 % emerytury podstawowej (za każdego ubezpieczonego). Wysokość emerytury jest ogłaszana przez Prezesa KRUS jako komunikat w „Monitorze Polskim”, czyli Dzienniku Urzędowym RP. Mając gospodarstwo powyżej 50 ha przeliczeniowych należy za siebie i współmałżonka opłacić dodatkową składkę miesięczną. Jest ona wyliczana tak:

Koszt ubezpieczenia

Koszt ubezpieczenia może być większy, jeśli obszar rolny, który posiadamy przekracza 50 ha.

Koszt ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego

Miesięczna składka naliczana jest w podstawowej wysokości. Ustalana jest przez Radę Rolników co najmniej 14 dni przed pierwszym dniem kolejnego kwartału. Prezes KRUS ogłasza tę kwotę w „Monitorze Polskim”. W przypadku zmiany wysokości emerytury podstawowej kwota składki może być korygowana. Takie ubezpieczenie można tez zawrzeć w ograniczonym zakresie – wtedy składka wynosi 1/3 pełnej składki za miesiąc.

Terminy, ważne terminy…

Brak druku bądź niewiedza na temat wysokości składki nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacania składek ubezpieczenia.

Składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie opłaca się kwartalnie (zarówno ubezpieczenie na wniosek jak i obowiązkowe). Obecnie kwota miesięczna wynosi 42zł. Termin płatności przypada na ostatni dzień pierwszego miesiąca kwartału:

  • 31 stycznia za I kwartał,
  • 30 kwietnia za II kwartał,
  • 31 lipca za III kwartał,
  • 31 października za IV kwartał.

Masz problem z opłaceniem składki?

Każdemu z nas może zdarzyć się, że ze względu na nieregularne dochody, będzie miał  problem z terminowym opłaceniem składki.  Nie jest to sytuacja bez wyjścia. Można dokonywać częściowych przedpłat tak, aby łączna suma wpłat pokryła całą wysokość składki w obowiązującym terminie. Możliwe jest też dokonywanie potrąceń z wypłacanych świadczeń – na poczet zaległych składek.

Nieopłacenie składek w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z naliczaniem odsetek – za każdy dzień, zaczynając od dnia następującego po upływie terminu.

Nieznajomość stawek nie zwalnia z obowiązku płatności

Płatnik powinien otrzymać z KRUS druk z wymiarem składek. Brak druku bądź niewiedza na temat wysokości składki nie zwalnia z obowiązku terminowego opłacania składek ubezpieczenia.

Wysokość składek na ubezpieczenie emerytalno rentowe oraz łączną sumę (wraz z ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym, macierzyńskim) za III kwartał 2017 przedstawia poniższa tabela:

Wielkość gospodarstwa rolnego Składka miesięczna Dodatkowa składka miesięczna Kwartalnie Składka kwartalna wraz z kosztem ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego, macierzyńskiego
do 50 ha 89 zł o zł 267 zł 393 zł
powyżej 50 ha do 100 ha 89 zł 106 zł 585 zł 711 zł
powyżej 100 ha do 150 ha 89 zł 213 zł 906 zł 1 032 zł
powyżej 150 ha do 300 ha 89 zł 319 zł 1 224 zł 1 350 zł
powyżej 300 ha 89 zł 425 zł 1 542 zł 1 668 zł

Za niektórych składki zapłaci państwo

Co ze składkami na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna? Składki za nie opłaci jednostka, która przyznała świadczenie – wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Natomiast osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem – w okresie sprawowania tej opieki – mogą uzyskać finansowanie z budżetu państwa za rolnika i domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu (obowiązkowemu lub na wniosek), za osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz członków rodziny rolnika niepodlegającym temu ubezpieczeniu.

dziecko

Opiekując się dzieckiem można postarać się o sfinansowanie składek ubezpieczenia społecznego

Jak uzyskać finansowanie składek?

Aby otrzymać finansowanie składek należy spełnić kilka wymogów. Przede wszystkim trzeba złożyć odpowiedni wniosek w przypadku osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS. Jeśli nie podlega się ubezpieczeniu – konieczne będzie również złożenie wniosku o objęcie ubezpieczeniem. Następnie należy przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – w przypadku dziecka niepełnosprawnego też orzeczenie. Nie można podlegać innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie można mieć ustalonego prawa do emerytury, renty czy świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Ostatni wymóg to konieczność zakończenia działalności pozarolniczej lub zawieszenie jej wykonywania

Finansowanie składek przyznawane jest na okres do 3 lat (nie dłużej niż do ukończenia 5 lat przez dziecko) oraz do 6 lat (nie dłużej niż do 18 roku życia – dziecko niepełnosprawne).

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.3 / 5. Liczba głosów 6

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Konferencja dla Hodowców Bydła i Producentów MlekaPrzeczytaj Sprawdź terminy

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *