Młody rolnik inwestuje w ochronę środowiska i klimat

Potencjalni rolnicy rozważający możliwość skorzystania z premii powinni zaplanować przy konstruowaniu biznesplanu dodatkowy sposób zdobycia punktów. Pamiętajcie, że aby otrzymać premię, punktów nie musi być dużo, ale aby otrzymać ją szybko warto nazbierać ich jak najwięcej.  Gdy młody rolnik inwestuje w ochronę środowiska i klimatu jego szanse na dodatkowe punkty wzrastają.

Punktacja

Dla młodych rolników zainteresowanych inwestycjami proekologicznymi opracowano wykaz inwestycji, za które można otrzymać punkty. Liczba punktów przyznanych za pojedynczą inwestycję wpływającą na ochronę środowiska i klimatu jest określana według wzoru:

P = o × u × 15/ m

gdzie:

  • P – liczba punktów za inwestycję wpływającą na ochronę środowiska i klimatu,
  • o – bezwzględna ocena klimatyczno-środowiskowa inwestycji (według tabeli),
  • u – udział wartości inwestycji w kwocie premii (nie więcej niż 1),
  • m – największa bezwzględna ocena inwestycji wśród wymienionych w tabeli, czyli 41.

Tabela dostępna jest w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pobierz teraz.

Młody rolnik inwestuje

Wykaz rodzajów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i klimatu jest obszerny. W zależności od planowanej produkcji potencjalny beneficjent pomocy finansowej może wybierać spośród wielu wymienionych w wykazie przedsięwzięć. Przy każdym z nich podana jest również bezwzględna ocena klimatyczno-środowiskowa inwestycji.

Liczbę punktów, które można zdobyć oblicza się wg wcześniej podanego wzoru. O sposobach pozyskania punktów przez młodego rolnika pisaliśmy również w materiale. Gdy młody rolnik inwestuje w wybrany przez siebie kierunek rozwoju gospodarstwa może skorzystać z punktowanych działań wymienionych w załączniku. Poniżej wymieniamy działy zawierające możliwe do wyboru inwestycje.

Kierunki rozwoju gospodarstwa

Inwestycje związane z produkcją zwierzęcą

Gdy młody rolnik inwestuje w  system odzysku ciepła wydalanego z budynku – dotyczy budynków inwentarskich, otrzyma największą liczbę punktów – 41. Jest to również najwyższa wartość ze wszystkich inwestycji wymienionych w wykazie. Wysoko wyceniony jest także separator gnojowicy z komorą magazynującą.

Urządzenia wraz z oprogramowaniem wspierające proces podejmowania decyzji oraz prowadzenie gospodarstwa rolnego

Opryskiwacze do stosowania środków ochrony roślin

W tej kategorii znajdują się opryskiwacze polowe, sadownicze, rzędowe, pasowe i osłonowe stosowane w uprawach polowych, warzywniczych, szkółkarskich lub na plantacjach owoców miękkich.

Rolnicze stacje meteo wraz z oprogramowaniem do prognozowania występowania chorób lub szkodników

Maszyny do stosowania nawozów mineralnych

Urządzenia do przechowywania i stosowania nawozów naturalnych

W tej grupie są wymieniane min.  kompostowniki, wozy asenizacyjne z aplikatorami gnojowicy, rozrzutniki obornika i kompostu.

Maszyny do uprawy gleby

Maszyny i urządzenia ograniczające skażenia w ośrodku gospodarczym

Wymienia się tu stanowiska do mycia i płukania sprzętu, oczyszczalnie ścieków, piece na biomasę, urządzenia do pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii.

Instalacje do mikronawodnień oraz pozyskiwania wody deszczowej

Inwestycje budowlane

W tym dziale znajduje się min.. termomodernizacja budynków służących do produkcji rolnej.

Urządzenia służące do uprawy, pielęgnacji i zbioru z trwałych użytków zielonych

Urządzenia do konserwacji i magazynowania pasz objętościowych z runi łąkowej

Tu punktuje się silosy płaskie, wiaty i magazyny do przechowywania siana luzem lub w balotach, suszarnie podłogowe i tunelowe do siana.

Zakładanie sadów i plantacji krzewów owocowych

Filozofia tego wsparcia jest taka, że ekstra punkty przyznawane są wtedy, gdy młody rolnik inwestuje w gospodarstwo zgodnie z obecnymi trendami, w których jest mocny nacisk na ochronę szeroko pojętego środowiska. Dlatego warto zaplanować inwestycje proekologiczne i uzyskać za nie dodatkowy bonus punktowy.

Inwestycja w ochronę środowiska i klimatu się opłaca. Zwróć na to szczególną uwagę podczas przygotowywania się do najbliższego naboru na premię dla młodego rolnika 2020. Przeanalizuj swoją pozycję i uwzględnij najbardziej opłacalne dla siebie kierunki rozwoju gospodarstwa. Pieniądze na młodego rolnika wymagają trochę wysiłku, ale warto go ponieść.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4 / 5. Liczba głosów 8

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *