Nabory PROW 2019 – można zgarnąć grubą kasę!

To już ostatni dzwonek na złożenie wniosku o „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”! Nabór odbywa się na korzystniejszych zasadach niż dotąd, można zgarnąć nawet 250 tys. zł! Jakie jeszcze nabory PROW 2014–2020 będą realizowane w tym roku?

Wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, czy też „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” – to tylko niektóre nabory PROW 2014-2020, które jeszcze przed nami.

Nabory PROW 2019

Trwające nabory:

  • Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

To ostatni dzwonek na złożenie wniosku! Można to zrobić już tylko do 29 października tego roku. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać gospodarze, którzy przekażą innemu rolnikowi gospodarstwo rolne. Warunkiem uzyskania pomocy jest m.in. uczestnictwo w systemie dla małych gospodarstw. A także – nieprowadzenie działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat od przekazania gospodarstwa rolnego. W ramach tego działania można otrzymać 120 proc. rocznej płatności, do której rolnik kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw.

  • Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Do 29 października można też składać wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.  Tegoroczny nabór odbywa się na korzystniejszych zasadach niż dotąd. Zwiększona została kwota premii z dotychczasowych 100 tys. zł do 150 tys. (jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy)  a nawet 250 tys. zł (co najmniej 3 miejsca pracy). Premie można uzyskać m.in. na sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, produkcję mebli i wyrobów z drewna, turystykę wiejską czy działalność weterynaryjną.

  • Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych
nabory PROW 2014-2020

Sprawdzamy, jakie jeszcze nabory PROW 2014–2020 będą realizowane w tym roku!

fot. fotolia

Do 20 listopada rolnicy mogą ubiegać się o pomoc w ramach „Rozwoju przedsiębiorczości”. Wsparcie przyznaje się w formie refundacji części kosztów. Zalicza się do nich m.in. koszty zakupu lub związane z umową leasingu, nowych maszyn, narzędzi, urządzeń do produkcji rolnej, sprzętu komputerowego. Pomoc udzielana będzie na rozwinięcie działalności gospodarczej wykonywanej w zakresie: działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną, chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, następującej po zbiorach.

  • Modernizacja gospodarstw rolnych – nawodnienia w gospodarstwie

Od 25 września do 22 listopada tego roku można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania. Wsparcie przyznaje się w formie refundacji  kosztów takich jak: wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania, budowa albo zakup niezbędnych elementów infrastruktury technicznej. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.

Przed nami:

  • Tworzenie grup i organizacji producentów
pieniądze kolejny PROW; maciory

Nie warto oszczędzać na remoncie stada

Wnioski o pomoc można składać od 28 października do 13 grudnia tego roku. Dofinansowanie przeznaczone jest dla nowych grup producentów. Przyznawane będzie w okresie pierwszych 5 lat funkcjonowania grupy. Od 2019 roku wysokość wsparcia wzrosła i wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim – 9 proc., w trzecim – 8 proc. w czwartym – 7 proc., w piątym – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

  • Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

Od 5 listopada do 4 grudnia tego roku będzie można ubiegać się o przyznanie tej formy pomocy. Wsparcie przeznaczone jest na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią. Spółki wodne mogą otrzymać maksymalnie 500 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, hodowcy świń – 100 tys. zł. Limit dofinansowania wynosi w obu przypadkach 80 proc. kosztów.

  • Przetwórstwo i marketing produktów rolnych – dla rolników zajmujących się lub podejmujących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego

Nabór wniosków rusza 21 listopada i potrwa do 20 grudnia tego roku. Dofinansowanie przeznaczone jest dla rolników zajmujących się lub chcących podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego. Można będzie zgarnąć nawet 100 tys. zł! Na co będzie trzeba przeznaczyć te pieniądze? M.in. na dostosowanie pomieszczeń do przechowywania produktów żywnościowych oraz służących przygotowaniu posiłków, zakup niezbędnych  sprzętów i urządzeń, budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 4.4 / 5. Liczba głosów 48

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

NOWOŚĆ | SU TARROCAPrzeczytaj Nawet 115.3% wzorca wg COBORU

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *