Nieuczciwe praktyki handlowe pod unijną lupą

Download PDF

Czy będzie większa ochrona prawna mniejszych producentów sektora rolno-spożywczego przed nieuczciwym postępowaniem silnych kontrahentów handlowych? Unia Europejska pracuje nad przepisami prawnymi, które mają wyeliminować nieuczciwe praktyki handlowe. Czy będzie lepiej?

O tym, jak ważne jest dotrzymywanie umów i jak trudno jest negocjować z kontrahentem, który ma silną pozycję na rynku, nie trzeba mówić rolnikom – szczególnie mniejszym producentom rolnym. Nieuczciwe praktyki handlowe, niestety, zdarzają się często. Nie tylko w naszym kraju, ale także w innych krajach Unii Europejskiej.

Wzmocnienie pozycji przetargowej rolników w łańcuchu dostaw żywności ma być ważnym aspektem przyszłej WPR UE

Co oznaczają nieuczciwe praktyki handlowe w praktyce?

Lista nieuczciwych praktyk jest bardzo długa. Obejmuje ona m.in.: opóźnienia w płatnościach za produkty szybko psujące się, anulowanie zamówień w ostatniej chwili, jednostronne zmiany warunków umowy lub zmiany tychże warunków z mocą wsteczną oraz żądania, aby dostawcy płacili za zmarnowane produkty żywnościowe, odmowa zawarcia umowy w formie pisemnej, czy nieuczciwe przeniesienie ryzyka handlowego. Jak temu przeciwdziałać? Obecne prawo w niewystarczający sposób chroni mniejszych producentów, a dotychczasowe działania unijne są niewystarczające.

Pod unijną lupą

Nieuczciwe praktyki handlowe

Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych jest tematem prac KE UE

fot. pixabay

Nieuczciwe praktyki handlowe są tak dużym problemem, że zostały zauważone na poziomie Unii Europejskiej i stały się tematem dotyczącym konieczności wprowadzenia wspólnych rozwiązań. Nie jest to nowy problem. KE zajmuje się tym tematem już od kilkunastu lat i nadal nie został on rozwiązany. W 2009 r. i 2014 r. opublikowała na ten temat komunikaty. W 2016 r. w szczegółowym sprawozdaniu KE przedstawiła szereg działań, które miały zapobiegać nieuczciwym praktykom handlowym.

Unijne działania są niewystarczające. Nieuczciwe praktyki handlowe stanowią poważny problem, nie tylko w rolnictwie. Występują w wielu sektorach gospodarki. Jednak szczególnie dotkliwe są jeśli chodzi o łańcuch dostaw żywności. Występują na każdym jego etapie – zauważa KE w swojej dyrektywie.

Dlatego 12 kwietnia 2018 r. Komisja Europejska kolejny raz zajęła się tematem nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Przygotowany został wniosek KE, który w praktyce będzie dyrektywą unijną. Prace nad nim trwają. Czy kolejna dyrektywa unijna tym razem rozwiąże problem?

Szczególnie dotkliwe w łańcuchu żywności

KE zauważa, że nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchach dostaw żywności są szczególnie dotkliwym problemem. Sektor żywnościowy  ma dla Unii Europejskiej strategiczne znaczenie. Zatrudnionych w nim jest ponad 47 mln osób. Wytwarza on ok. 7% wartości dodanej brutto Unii. Całkowita wartość unijnego rynku produktów związanych z handlem detalicznym żywnością jest szacowana na 1,05 mld euro. Natomiast sektor usług detalicznych wytwarza 4,3% unijnego PKB. Obejmuje on 17% unijnych małych i średnich przedsiębiorstw. 99,1% przedsiębiorstw w sektorze produktów spożywczych i napojów stanowią właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa, a także mikroprzedsiębiorstwa.

Potrzebne wzmocnienie pozycji rolnika

W drugiej połowie 2017 r. KE przeprowadziła internetowe konsultacje publiczne nt. modernizacji Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Aż 96% respondentów wskazało, że jednym z ważniejszych priorytetów powinno być wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu dostaw i przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym.

Jak rząd chce zwalczać nieuczciwe praktyki handlowe?

zwalczanie nieuczciwych praktyki handlowych

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa

fot. Ewa Ploplis

Polska bierze udział w pracach KE. W kwietniu minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel uczestniczył w posiedzeniu Rady Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu.

Polska zabiegała o to, aby kwestie nieuczciwych praktyk handlowych zostały uregulowane na poziomie unijnym. Jednocześnie, w jak największym stopniu powinny one uwzględniać rozwiązania już przyjęte przez państwa członkowskie, w drodze przepisów krajowych. W 2017 r. nasz kraj przyjął ustawę o zakazie stosowania nieuczciwych praktyk w sektorze rolno-spożywczym.

Ochrona producentów rolnych oraz małych i średnich przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez silniejszych nabywców jest konieczna. Mniejsze podmioty gospodarcze zaangażowane w łańcuch dostaw żywności, w tym rolnicy, ponoszą negatywne konsekwencje nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez silniejszych partnerów – mówił Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa.

Jak UE chce zwalczać nieuczciwe praktyki handlowe?

Nieuczciwe praktyki handlowe w łańcuchu dostaw żywności

Adam Poślednik, członek Zespołu Analitycznego Polityki Rolnej przy Przewodniczącym Komisji AGRI PE

fot. Ewa Ploplis

Obecnie Komisja Europejska pracuje nad projektem dyrektywy dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw żywności. Zgodnie z nią, państwa członkowskie będą mogły wyznaczyć odpowiedni organ, który będzie egzekwował wprowadzone nowe przepisy. W przypadku naruszenia zasad, będzie mógł wszczynać dochodzenie oraz wprowadzać i nakładać stosowne kary finansowe.

Przedstawiona dyrektywa Komisji Europejskiej jest pewnego rodzaju uzupełnieniem działań realizowanych przez poszczególne państwa członkowskie na poziomie krajowym. 21 państw członkowskich, w tym Polska, posiada już odpowiednie przepisy w zakresie nieuczciwych praktyk w łańcuchu dostaw. W ciągu ostatnich pięciu lat 16 państw wprowadziło je. Stosują one różne podejścia, w większości przypadków są to rozwiązania regulacyjne. Inne są oparte także na inicjatywach o charakterze samoregulacyjnym wśród poszczególnych uczestników rynku – mówi Adam Poślednik, członek Zespołu Analitycznego Polityki Rolnej przy Przewodniczącym Komisji AGRI PE.

wzmocnienie pozycji przetargowej rolników w łańcuchu dotsaw żywności

dr Czesław Siekierki, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

fot. Ewa Ploplis

Ważnym aspektem przyszłej WPR powinno być dążenie do wzmocnienia pozycji przetargowej rolników w łańcuchu dostaw oraz promowania i zwiększania wydajnej produkcji przyjaznej dla środowiska. Należałoby wspierać działania zachęcające do tworzenia grup i organizacji producentów oraz spółdzielni, aby doprowadzić do wzrostu ich udziału w rynku – mówi dr Czesław Siekierki, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Dodaje, że trzeba dążyć do takiego uregulowania przepisów prawnych na poziomie unijnym i krajowym, aby przeciwdziałać nieuczciwym praktykom handlowym w łańcuchu rolno-żywnościowym.

Ważną kwestią jest wzajemny dialog pomiędzy poszczególnymi uczestnikami łańcucha dostaw żywności, aby nie doprowadzać do sytuacji, w której sieci handlowe znajdą lukę do ominięcia przepisów, ustanawiając np. pośredników między sobą a rolnikiem tak, aby nie ponosić odpowiedzialności za zepsutą żywność – dodaje przewodniczący Siekierski.

Prace KE trwają. Czy doprowadzą do wyeliminowania nieuczciwych praktyk handlowych? Do tematu powrócimy na stronach agroFakt.

 

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o