Płatności bezpośrednie na 2017 r. – nabór wniosków!

Download PDF

Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Kto nie zdąży tego zrobić w tym terminie, będzie mógł dostarczyć swój wniosek do 9 czerwca br., ale otrzyma mniejsze płatności bezpośrednie. O tym, jak składać wnioski, z Michałem Rybarczykiem, zastępcą dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), rozmawia Ewa Ploplis. Cz. 1

Ewa Ploplis: Trwa nabór wniosków o płatności bezpośrednie za 2017 r., a dokładnie o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r., który rozpoczął się 15 marca br. Gdzie należy składać wnioski?

Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR): Wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. należy składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Można składać je osobiście, pocztą lub przy wykorzystaniu aplikacji e-Wniosek, dostępnej na stronie internetowej Agencji.

rybarczyk o naborze wniosków

Michał Rybarczyk, zastępca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w ARiMR.

Jak i gdzie rolnicy mogą pobrać wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2017 r.?

Każdy rolnik, który ubiegał się o przyznanie płatności bezpośrednich w zeszłym roku, otrzymał z Agencji wstępnie wypełniony formularz wniosku, tzw. wniosek spersonalizowany. Wniosek o przyznanie płatności za 2017 r. można także pobrać ze strony internetowej Agencji. Jest także możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności przy wykorzystaniu aplikacji e-Wniosek. Ten sposób ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich i innych płatności obszarowych w ramach PROW jest znany od kilku lat, ale przeszedł on przemianę, która sprawiła, że jest on łatwiejszy i bardziej przyjazny dla rolnika, który zdecydował się na składnie wniosku w tej formie.

Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2017 r. można także pobrać z portalu internetowego Agencji

Michał Rybarczyk, ARiMR

Jakie są ułatwienia w składaniu wniosków?

Przede wszystkim łatwiej będzie uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR, który umożliwia złożenie wniosku o przyznanie płatności przez aplikację e-Wniosek. Jeszcze rok temu każdy, kto chciał otrzymać taki dostęp, musiał wypełnić papierowy wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu — hasła, i dostarczyć go do biura powiatowego ARiMR. W tym roku nie będzie już takiej potrzeby. Rolnik, aby uzyskać dostęp do e-Wniosku, będzie musiał wpisać swój numer ewidencyjny gospodarstwa, 8 ostatnich cyfr rachunku bankowego, który podał Agencji, oraz kwotę ostatniej płatności otrzymanej z Agencji w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku — nie ma znaczenia z jakiego tytułu została dokonana ta płatność. W kampanii 2017 będzie to ostatnia płatność zrealizowana przez Agencję w 2016 r. Po poprawnej weryfikacji system automatycznie założy beneficjentowi konto oraz pozwoli na wprowadzenie indywidualnego hasła, które umożliwi dostęp do systemu. Tak więc od tego roku będzie można uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR bez wychodzenia z domu.

Płatności bezpośrednie na 2017 r. — nabór wniosków!

Istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie płatności przy wykorzystaniu aplikacji e-wniosek. Teraz system stał się bardziej przyjazny dla użytkownika

To nie są jedyne udogodnienia?

To nie są jedyne pozytywne zmiany dla rolników. Wdrożone modyfikacje aplikacji e-Wniosek zweryfikują poprawność większości danych wprowadzanych przez rolników. I tak wypełniając wniosek o przyznanie płatności, aplikacja e-Wniosek automatycznie sprawdzi, czy suma powierzchni podrzędnych działek deklarowanych przez rolnika nie jest większa niż powierzchnia działki głównej, a jeżeli tak się zdarzy, system zgłosi błąd.

ARiMR przeniosła do aplikacji e-Wniosek geometrię działek rolnych obejmujących 75% powierzchni zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej w roku 2016. Rolnik wchodząc w moduł umożliwiający wyrysowanie działek rolnych, będzie mógł pobrać obrys działki wyrysowanej w poprzednim roku, a tym samym nie będzie musiał ponownie rysować powierzchni (dotyczy to działek rolnych, których powierzchnia i kształt nie uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego). Jeżeli powierzchnie działek rolnych ulegną zmianie, rolnik będzie mógł dokonać modyfikacji wrysowanego obszaru. Mówiąc prościej, wyrysowanie działek w e-Wniosku będzie dużo łatwiejsze niż w latach ubiegłych.

Zmodyfikowane funkcjonalności aplikacji e-Wniosek pozwolą także na pobranie aktualnych danych referencyjnych dla każdej działki, jak również na zweryfikowanie, czy dana działka kwalifikuje się do przyznania płatności ONW. Zostanie również wdrożony mechanizm pozwalający na automatyczne sprawdzenie powierzchni deklarowanych do poszczególnych schematów pomocowych w stosunku do powierzchni maksymalnych kwalifikowalnych obszarów.

W br. na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro

Michał Rybarczyk, z-ca dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w ARiMR

Agencja zachęca rolników, aby nie czekali ze złożeniem wniosków na ostatnią chwilę…

Tak. Pozwoli to na pod względem ich kompletności i poprawności wypełnienia. W przypadku gdy okaże się, że złożony wniosek jest niekompletny, kierownik biura powiatowego Agencji, niezwłocznie po jego otrzymaniu, poinformuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie do 9 czerwca 2017 r., chyba że ten termin upłynął.

W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków do 9 czerwca 2017 r., wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego właściwych/kompletnych dokumentów.

Jeśli rolnik nie zdąży złożyć wniosku o płatności obszarowe za 2017 r. w ustalonym terminie, czyli do 15 maja, czy będzie mógł dostarczyć go później?

Tak, jak już wspomniałem, wnioski będzie można składać po 15 maja br. do 9 czerwca br. W takim przypadku rolnik otrzyma mniej pieniędzy. Należne mu płatności będą pomniejszane o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia w złożeniu wniosku. Rolnicy, którzy złożą wnioski po 9 czerwca 2017 r., muszą liczyć się z odmową przyznania płatności.

O jakie dopłaty obszarowe można ubiegać się w 2017 r. i jakie środki są przeznaczone na ten cel?

W roku 2017 na jednym formularzu wniosku można ubiegać się o:

 1. przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, tj.:
 • jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie oraz płatności dodatkowej,
 • płatności dla młodych rolników,
 • płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych,
 • płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych,
 • płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno,
 • płatności do powierzchni upraw roślin pastewnych,
 • płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,
 • płatności do powierzchni uprawy truskawek,
 • płatności do powierzchni uprawy pomidorów,
 • płatności do powierzchni uprawy lnu,
 • płatności do powierzchni uprawy chmielu,
 • płatności do krów,
 • płatności do bydła,
 • płatności do owiec,
 • płatności do kóz,
 • płatności niezwiązanej do tytoniu;
 1. przyznanie płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW);
 2. przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
 3. przyznanie płatności ekologicznej (PROW 2014-2020);
 4. przyznanie płatności rolno-środowiskowej (PROW 2007-2013), w tym zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie;
 5. wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
 6. przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej (PROW 2014-2020);
 7. przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną.

W 2017 r. na realizację płatności bezpośrednich zostanie przeznaczona kwota ok. 3,4 mld euro. Szacuje się, że na działania obszarowe w ramach PROW za rok 2017, czyli dopłaty ONW, płatności rolno-środowiskowe, rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne czy zalesieniowe, zostanie wypłacona kwota ok. 2,6 mld zł.

 

Więcej informacji na ten temat znajdzie się w kolejnych artykułach, które ukażą się w najbliższym czasie.

Czy artykuł był przydatny?

Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować

Ocena 0 / 5. Liczba głosów 0

Na razie brak głosów. Możesz być pierwszy!

Dodaj komentarz

avatar
  Subskrybuj  
Powiadom o